Факультет економіки та соціальних комунікацій

Декан факультету, доцент, к.е.н.:
доцент, к.е.н. Караван Наталія Анатоліївна

Освітня діяльність на факультеті здійснюється за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами за першим (бакалаврським) рівнем, другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнем за спеціальностями:

Перший (бакалаврський) рівень:

 • 017 Фізична культура і спорт ;
 • 035 Філологія: германські мови та літератури (переклад включно);
 • 054 Соціологія ОПП Соціологія;
 • Соціологія ОПП Соціально психологічне забезпечення управлінської діяльності;
 • 071 Облік і оподаткування;
 • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок;
 • 073 Менеджмент

Другий (магістерський) рівень:

 • 054 Соціологія ОПП Соціальні трансформації в управлінні ;
 • 071 Облік і оподаткування;
 • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок;
 • 073 Менеджмент ОПП Менеджмент;
 • 073 Менеджмент ОПП Менеджмент обєднання співвласників багатоквартирного будинку

Третій (освітньо-науковий) рівень

 • 073 Менеджмент

На факультеті працюють висококваліфіковані і досвідчені спеціалісти, серед яких: 6 докторів наук, 3 заслужених працівника вищої школи України, 3 відмінника освіти України, заслужений тренер та заслужений працівник фізичної культури і спорту, майстер спорту з академічного веслування, 21 кандидати наук, доценти.


Завдяки існуючим інтеграційним зв'язкам здобувачі вищої освіти, після закінчення університету, працюють на провідних підприємствах різних галузей та форм власності, банківських установах, місцевих органах самоврядування, податковій інспекції, страхових компаніях, вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації, центрах соціального захисту населення та громадських приймальнях. Випускники спеціальності «Фізична культура і спорт» можуть працювати в державних, громадських, приватних спортивних клубах, спортивно-оздоровчих комплексах і спортивних базах та ін.