Металургiйний факультет

Декан факультету
д.т.н.,професор Перемiтько Валерiй Вiкторович
E-mail: vperemitko1965@gmail.com

Вчений секретар факультету:
к.е.н., доцент Левчук Катерина Олександрівна
E-mail: career_dgtu@ukr.net

Відповідальна особа на факультеті за роботу з пільговими категоріями студентів:
к.т.н Томіна Анна-Марія Вадимівна
E-mail: an.mtomina@gmail.com

Голова молодіжного студентського парламенту факультету:
студентка групи ФКС-18-1д Шевелєва Катерина Юріївна
E-mail: katerin.120201@gmail.com

Металургійний факультет було засновано 1953 року завдяки наполегливій праці талановитих викладачів і металургів – академіка, віце-президента Академії наук СРСР І. П. Бардіна, доменщика Б. А. Брилліантова, сталеплавильника, професора І. О. Андрєєва, який створив школу теорії металургійних процесів, металографа, професора Д. І. Лихнякевича, що розробляв металографічні мікроскопи великого збільшення

Деканами металургійного факультету за час його існування працювали І. М. Галемін (1953-1958 р.р.), М. М. Чернов (1958-1961 р.р.), В. І. Логінов (1961-1965 р.р), В. В. Ревенко (1965-1968 рр.), В. М. Мілютін (1968-1974 р.р.), А. П. Огурцов (1974-1978 р.р.), М. К. Сігарьов (1978-2003 р.р.).

З вересня 2003 року факультет очолює д.т.н., професор В. В. Перемітько. До складу факультету входять наступні кафедри :


- металургійного напряму: металургії чорних металів та обробки металів тиском імені професора В. І. Логінова (в.о. завідувача – д.т.н., професор Є. М. Сігарьов) з секцією: «Обробка металів тиском» (керівник – д.т.н., професор О. П. Максименко); - фізики конденсованого стану (завідувач – д.ф.-м.н., професор О. Б. Лисенко);
- хіміко-технологічного напряму: - хімічних та біологічних технологій (в.о. завідувача – к.х.н., доцент А. Л. Коваленко) з секцією: «Хімічна технологія неорганічних речовин» (керівник – д.т.н., професор А. В. Іванченко); - екологія та охорона навколишнього середовища (в. о. завідувача – д.т.н., професор О. В. Зберовський) з секцією: «Охорона праці та безпека життєдіяльності» (керівник – к.е.н., доцент К. О. Левчук).

- За шістьма спеціальностями ведеться підготовка бакалаврів (6 освітніх програм) та магістрів (2 освітньо-наукових програми та 6 освітньо-професійних) та чотирма – докторів філософії. Форма навчання – денна, заочна, очна вечірня (лише в аспірантурі).

До основних наукових напрямків вчених факультету відносяться: теорія та практика киснево-конвертерного виробництва, позадоменна обробка чавуну (проф. Є. М. Сігарьов), теорія та практика листопрокатного та сортопрокатного виробництва (проф. О. П. Максименко), фізика метастабільних структурних станів; розробка, дослідження властивостей та практичне використання композитних матеріалів (проф. О. Б. Лисенко), фізико-хімія гетерогенних водних систем (проф. М. Д. Волошин, проф. А. В. Іванченко), промислова біотехнологія (проф. В. М. Гуляєв), охорона навколишнього природного середовища (проф. О. В. Зберовський), проблеми охорони праці в різних галузях економіки та безпеки життєдіяльності.

Стараннями талановитих вчених, педагогів, кваліфікованих співробітників металургійного факультету зроблено значний внесок у розвиток вітчизняної науки та промисловості, підготовлений багатотисячний загін інженерів-металургів для вітчизняної промисловості. За час, що минув, сформувалися визнані наукові школи в галузі аглодоменного виробництва, сталеплавильних процесів, теорії та технології прокатного виробництва, фізики твердого тіла, хімії, біотехнології, охорони навколишнього середовища та безпеки життєдіяльності. Окрім вищезгаданих вчених, вагомі результати досягнуті в роботах професорів В. І. Логінова, А. П. Огурцова, М. М. Чернова, Б. М. Ілюковича-Страковського, С. В. Єршова, Є. М. Кривка, Ю. В. Федорова, О. О. Кузнєцова та ін.

Кафедри факультету мають оснащені необхідним устаткуванням аудиторії та лабораторії, де здобувачі вищої освіти успішно виконують курсові та випускні кваліфікаційні роботи, а також проводять наукові дослідження.

До послуг студентів є також спеціалізована бібліотека технічної літератури, читальний зал, комп’ютерні класи, гуртожиток.

На факультеті відкрита аспірантура за наступними спеціальностями: “Металургія чорних металів” (Є. М. Сігарьов), “Матеріалознавство” (О. П. Максименко, В. В. Перемітько, О. Б. Лисенко, В. І. Сухомлин, Т. В. Калініна), “Хімічні технології та інженерія” (М. Д. Волошин, В. М. Гуляєв, А. В. Іванченко), “Екологія” (проф. О. В. Зберовський, доц. Непошивайленко Н. О.). Після її закінчення майбутні вчені мають змогу працювати викладачами вищих навчальних закладів та працівниками науково-дослідних інститутів.

Завдяки існуючим зв'язкам здобувачі вищої освіти забезпечуються базами практики на металургійних та хімічних підприємствах України, а також можуть працювати на них в якості інженерів та керівників відповідних ланок виробництва після закінчення університету.