Механічний факультет

В.о.декана факультету
доцент Дмитро Часов

Механічний факультет здійснює підготовку фахівців за рахунок видатків державного бюджету та за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Факультет складається з трьох кафедр:
  • технології машинобудування та зварювання;
  • галузеве машинобудування;
  • автомобілі та автомобільне господарства.

Проваджується освітній процес за трьома рівнями вищої освіти:

  1. Перший (бакалаврський)
  2. Другий (магістерський)
  3. Третій (освітньо-науковий)
Перелік освітньо-професійних програм (спеціальностей):
  • технології машинобудування;
  • технології та устаткування зварювання;
  • галузеве машинобудування;
  • автомобільний транспорт.

Освітній процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, в аудиторіях та науково-дослідних лабораторіях, що оснащені верстатним обладнанням, діагностичними системами, діючими установками, сучасними приладами та устаткуванням.Навчальний процес забезпечують 25 висококваліфікованих і досвідчених спеціалістів, з яких 23 мають вчені ступені та звання.Завдяки існуючим інтеграційним зв’язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах з передовими технологічними процесами і сучасним обладнанням.