Кафедра галузеве машинобудування

ropai.pngПроф., д.т.н.
Ропай Валерій Андрійович

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Теоретична механіка».
Для студентів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо – професійною програмою “Металургія” '
2017 Ропай В.А.
Робоча програма '«Теоретична механіка».
Для студентів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо – професійною програмою “Прикладна механіка” '
2017 Ропай В.А.
Робоча програма '«Теоретична механіка».
Для студентів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 144 “Теплоенергетика” за освітньо – професійною програмою “Теплоенергетика” '
2017 Ропай В.А.
Робоча програма '«Теоретична механіка»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 132 “Матеріалознавство” за освітньо-професійною програмою “Матеріалознавство” '
2019 Ропай В.А.
Пiдручник '«Теоретична механіка».
“Порадник до виконання розрахунково - графічних завдань з основ інженерної механіки та віріанти завдань”. Розділ. “Теоретична механіка”
Для студентів денної форми навчання з різних спеціальностей '
2010 Коробочка О.М.,
Ропай В.А.,
Мамаєв Л.М.
Пiдручник '«Основи інженерної механіки».
Для студентів денної форми навчання '
2004 Теліпко Л.П.,
Ропай В.А.,
Мамаєв Л.М.
Пiдручник '«Теоретична механіка».
“Порадник до розв’язування задач з основ інженерної механіки. Том I. Теоретична механіка”
Для студентів денної форми навчання '
2006 Теліпко Л.П.,
Ропай В.А.,
Мамаєв Л.М.
Конспект лекцiй '«Теоретична механіка».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 132 «Матеріалознавство», 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетіка, електротехніка та електромеханіка», 144 « Теплоенергетика», 274 «Автомобільний транспорт»'
2021 Ропай В.А.
Конспект лекцiй '«Теоретична механіка».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 144 «Теплоенергетика», 132 «Матеріалознавство» '
2020 Ропай В.А.
Силабус '«Теоретична механіка»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка»'
2021 Ропай В.А.
Силабус '«Теоретична механіка»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 132 “Матеріалознавство” за освітньо-професійною програмою “Матеріалознавство” '
2020 Ропай В.А.
Силабус '«Теоретична механіка»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» '
2021 Ропай В.А.
Силабус '«Теоретична механіка»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 144 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» '
2021 Ропай В.А.