Кафедра хімічних та біологічних технологій

bte_gulyaev.jpgРектор, проф., д.т.н., Заслужений працівник освіти України
Гуляєв Вiталiй Михайлович

Докладніше
Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Основи екологічної токсикології біовиробництв та системи контролю».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»'
2017 Гуляєв В.М.
Робоча програма '«Викладацька практика»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Іванченко А.В.,
Гуляєв В.М.,
Єлатонцев Д.О.
Робоча програма '«Методологія та етика наукового дослідження».
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2022 Гуляєв В.М.
Робоча програма '«Oснови проектування».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія»'
2019 Гуляєв В.М.,
Анацький А.С.
Робоча програма '«Устаткування виробництва».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія»'
2019 Гуляєв В.М.,
Анацький А.С.
Робоча програма '«Гетерогенні хіміко-технологічні системи»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Іванченко А.В.,
Гуляєв В.М.,
Єлатонцев Д.О.
Робоча програма '«Методологія та етика наукового дослідження»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Гуляєв В.М.
Робоча програма '«Методологія та етика наукового дослідження»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика»'
2022 Гуляєв В.М.
Робоча програма '«Сучасні біологічно-активні харчові та кормові продукти».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»'
2017 Гуляєв В.М.
Пiдручник '"Мониторинг окружающей среды"' 2005 Гуляєв В.М.,
Дранишников Л.В.
Пiдручник '"Устаткування галузі та основи проектування."
Для студентів за напрямом підготовки: "Хімічна технологія", "Екологія", "Біотехнологія"'
2004 Волошин М.Д.,
Гуляєв В.М.,
Шестозуб А.Б.
Навчальний посiбник '"Екологічна біотехнологія".
Для студентів за напрямом підготовки "Біотехнологія"'
2006 Гуляєв В.М.,
Волошин М.Д.
Навчальний посiбник '«Промислова мікробіологія. Харчова агробіотехнологія».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня «Промислова біотехнологія». І.В.Бондар, В.М.Гуляєв'
2004 Гуляєв В.М.
Навчальний посiбник '"Основи наукових досліджень".
Для студентів за напрямом "Біотехнологія"'
2001 Гуляєв В.М.,
Коровін Ю.Ф.
Навчальний посiбник '"Промислова мікробіологія. Харчова і агробіотехнологія".
Для студентів за напрямом підготовки "Біотехнологія"'
2004 Гуляєв В.М.
Навчальний посiбник '«Випереджаюча освіта для сталого розвитку».
Для здобувачів загальної середньої та вищої освіти І-ІІІ рівнів зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” та спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»'
2021 Іванченко А.В.,
Гуляєв В.М.
Навчальний посiбник '«Загальна та неорганічна хімія»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей
В. М. Гуляєв, В. О. Маховський, А. Л. Коваленко, А. С. Анацький'
2019 Гуляєв В.М.,
Маховський В.О.,
Коваленко А.Л.
Навчальний посiбник '“Альбом технологічних схем процесів та апаратів біохімічної промисловості”.
Для студентів за напрямом підготовки "Біотехнологія" та спеціальності 7.092901 "Промислова біотехнологія"'
2008 Гуляєв В.М.
Конспект лекцiй '«Устаткування виробництва».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія»'
2019 Гуляєв В.М.
Конспект лекцiй '«Методологія та етика наукового дослідження»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти усіх спеціальностей '
2020 Гуляєв В.М.,
Коробочка О.М.
Конспект лекцiй '«Сучасні біологічно-активні харчові та кормові продукти».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»'
2017 Гуляєв В.М.
Конспект лекцiй '«Основи екологічної токсикології біовиробництв та системи контролю».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»'
2017 Гуляєв В.М.
Конспект лекцiй '«Методологія та організація наукових досліджень».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання'
2018 Гуляєв В.М.,
Садовой О.В.,
Коробочка О.М.
Конспект лекцiй '«Технології біофармацевтичних препаратів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Біотехнології та біоінженерія” зі спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія”'
2019 Гуляєв В.М.,
Філімоненко О.Ю.
Конспект лекцiй '«Основи проектування».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія»'
2019 Гуляєв В.М.
Конспект лекцiй '«Гетерогенні хіміко-технологічні системи»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія '
2021 Іванченко А.В.,
Гуляєв В.М.,
Єлатонцев Д.О.
Конспект лекцiй '«Методологія та етика наукового дослідження»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня усіх спеціальностей '
2020 Гуляєв В.М.,
Коробочка О.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Гетерогенні хіміко-технологічні системи»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія '
2020 Іванченко А.В.,
Гуляєв В.М.,
Єлатонцев Д.О.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Сучасні біологічно-активні харчові та кормові продукти».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія», за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія»'
2019 Гуляєв В.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Сучасні біологічно-активні харчові та кормові продукти».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»'
2017 Гуляєв В.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Сучасні біологічно-активні харчові та кормові продукти».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія»'
2020 Гуляєв В.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Устаткування галузі».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія»'
2019 Гуляєв В.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Технології біофармацевтичних препаратів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Біотехнології та біоінженерія” зі спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія”'
2019 Гуляєв В.М.,
Філімоненко О.Ю.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Основи проектування».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія»'
2019 Гуляєв В.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Методологія та етика наукового дослідження»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти усіх спеціальностей '
2020 Гуляєв В.М.,
Коробочка О.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Основи екологічної токсикології біовиробництв та системи контролю».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»'
2017 Гуляєв В.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Гетерогенні хіміко-технологічні системи»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія '
2021 Іванченко А.В.,
Гуляєв В.М.,
Єлатонцев Д.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Методологія та організація наукових досліджень».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання'
2018 Гуляєв В.М.,
Садовой О.В.,
Коробочка О.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Методологія та етика наукового дослідження»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня усіх спеціальностей '
2020 Гуляєв В.М.,
Коробочка О.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Гетерогенні хіміко-технологічні системи».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Іванченко А.В.,
Гуляєв В.М.,
Єлатонцев Д.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Методологія та організація наукових досліджень».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання'
2018 Гуляєв В.М.,
Садовой О.В.,
Коробочка О.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Устаткування галузі».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія»'
2019 Гуляєв В.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Основи екологічної токсикології біовиробництв та системи контролю».
Для та здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія за освітньо – професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія» '
2017 Гуляєв В.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Технології біофармацевтичних препаратів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Біотехнології та біоінженерія” зі спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія”'
2017 Гуляєв В.М.,
Філімоненко О.Ю.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Основи проектування».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія»'
2019 Гуляєв В.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Методологія та етика наукового дослідження»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти усіх спеціальностей '
2020 Гуляєв В.М.,
Коробочка О.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Методологія та етика наукового дослідження»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня усіх спеціальностей '
2020 Гуляєв В.М.,
Коробочка О.М.
Комплект комплексної контрольної роботи '«Технології біофармацевтичних препаратів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Біотехнології та біоінженерія” зі спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія”'
2019 Гуляєв В.М.,
Філімоненко О.Ю.
Силабус '«Методологія та етика наукового дослідження».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Гуляєв В.М.
Силабус '«Устаткування виробництва»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” за освітньо-професійною програмою “Біотехнології та біоінженерія” '
2020 Гуляєв В.М.
Силабус '«Методологія та етика наукового дослідження»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика»'
2022 Гуляєв В.М.
Силабус '«Методологія та етика наукового дослідження»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 113 «Металургія» за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2022 Гуляєв В.М.
Силабус '«Гетерогенні хіміко-технологічні системи»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія '
2022 Гуляєв В.М.,
Іванченко А.В.
Силабус '«Oснови проектування»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” за освітньо-професійною програмою “Біотехнології та біоінженерія” '
2020 Гуляєв В.М.