Кафедра автомобілів та транспортно-логістичних систем

sereda.pngЗав.каф.,проф., д.т.н.
Середа Борис Петрович

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Управління якістю в обслуговуванні і ремонті автомобілів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” '
2022 Середа Б.П.
Робоча програма '«Теорія будови рідкого, кристалічного та аморфного стану речовини»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство» '
2019 Середа Б.П.
Робоча програма '«Поверхневе зміцнення захисними покриттями»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Середа Б.П.
Робоча програма '«Математичне моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт»
(Очної та заочної форм навчання)'
2019 Середа Б.П.
Робоча програма '«Автомобільні двигуни».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт»'
2022 Середа Б.П.
Робоча програма '«Історія автомобільного транспорту»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” за освітньо-професійною програмою “Автомобільний транспорт” '
2019 Середа Б.П.,
Коржавін Ю.А.
Робоча програма '«Методи експериментальних досліджень, аналіз та презентація результатів».
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2022 Середа Б.П.
Робоча програма '«Методи експериментальних досліджень, аналіз та презентація результатів»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Середа Б.П.
Робоча програма '«Інформаційні комп’ютерні системи автомобільного транспорту».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” '
2022 Середа Б.П.
Робоча програма '«Методи експериментальних досліджень, аналіз та презентація результатів»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство» зі спеціальності 132 Матеріалознавство '
2020 Середа Б.П.
Робоча програма '«Методи експериментальних досліджень, аналіз та презентація результатів» .
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2020 Середа Б.П.
Робоча програма '«Методи експериментальних досліджень, аналіз та презентація результатів ».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо-науковою програмою «Прикладна механіка» '
2020 Середа Б.П.
Робоча програма '«Методи експериментальних досліджень, аналіз та презентація результатів».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за освітньо-науковою програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»'
2020 Середа Б.П.
Навчальний посiбник '"Ресурсозберігаючі технології при проведені ТО та ремонту автомобілів."
Для студентів 7.090258 спеціальності "Автомобілі та автомобільне господарство"'
2009 Середа Б.П.,
Коробочка О.М.,
Коржавін Ю.А.
Конспект лекцiй '«Методи експериментальних досліджень, аналіз та презентація результатів» .
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2020 Середа Б.П.
Конспект лекцiй '«Надійність вузлів автомобілів ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2022 Середа Б.П.
Конспект лекцiй '«Методи експериментальних досліджень, аналіз та презентація результатів»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти усіх спеціальностей '
2020 Середа Б.П.
Конспект лекцiй '«Математичне моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт»
(Очної та заочної форм навчання) '
2019 Середа Б.П.
Конспект лекцiй '«Автомобільні двигуни».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт»'
2020 Середа Б.П.
Конспект лекцiй '«Мехатроніка».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт»'
2018 Середа Б.П.,
Коржавін Ю.А.
Конспект лекцiй '«Управління якістю в обслуговуванні і ремонті автомобілів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” '
2022 Середа Б.П.
Конспект лекцiй '«Інформаційні комп’ютерні системи автомобільного транспорту».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” '
2022 Середа Б.П.
Конспект лекцiй '«Поверхневе зміцнення захисними покриттями»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Середа Б.П.
Конспект лекцiй '«Теорія будови рідкого, кристалічного та аморфного стану речовини»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство» '
2019 Середа Б.П.
Конспект лекцiй '«Спеціальний рухомий склад».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2022 Середа Б.П.
Конспект лекцiй '«Поверхневе зміцнення захисними покриттями»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство» зі спеціальності 132 Матеріалознавство '
2020 Середа Б.П.
Конспект лекцiй '«Ресурсозберігаючі технології обслуговування та ремонту автомобілів »
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” '
2019 Середа Б.П.,
Коржавін Ю.А.
Конспект лекцiй '«Історія автомобільного транспорту»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” за освітньо-професійною програмою “Автомобільний транспорт” '
2019 Середа Б.П.,
Коржавін Ю.А.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Методи експериментальних досліджень, аналіз та презентація результатів»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти усіх спеціальностей '
2020 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Поверхневе зміцнення захисними покриттями»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство» зі спеціальності 132 Матеріалознавство '
2020 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Поверхневе зміцнення захисними покриттями»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Автомобільні двигуни»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 Автомобільний транспорт за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2022 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Методи експериментальних досліджень, аналіз та презентація результатів».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за освітньо-науковою програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»'
2020 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Математичне моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт»
(Очної та заочної форм навчання)'
2019 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Ресурсозберігаючі технології обслуговування та ремонту автомобілів »
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” '
2019 Середа Б.П.,
Коржавін Ю.А.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Поверхневе зміцнення захисними покриттями»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Управління якістю в обслуговуванні і ремонті автомобілів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” '
2022 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Теорія будови рідкого, кристалічного та аморфного стану речовини».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 132 “Матеріалознавство” за освітньо-професійною програмою “Матеріалознавство” для очної та заочної форм навчання'
2020 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Методи експериментальних досліджень, аналіз та презентація результатів»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти усіх спеціальностей '
2020 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Методи експериментальних досліджень, аналіз та презентація результатів».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за освітньо-науковою програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» '
2020 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Надійність вузлів автомобілів ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2022 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Методи експериментальних досліджень, аналіз та презентація результатів» .
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2020 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Автомобільні двигуни»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 Автомобільний транспорт за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2022 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Спеціальний рухомий склад».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2022 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Інформаційні комп’ютерні системи автомобільного транспорту».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” '
2022 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Поверхневе зміцнення захисними покриттями»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство» зі спеціальності 132 Матеріалознавство '
2020 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Управління якістю в обслуговуванні і ремонті автомобілів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” '
2022 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Ресурсозберігаючі технології обслуговування та ремонту автомобілів »
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” '
2019 Середа Б.П.,
Коржавін Ю.А.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Поверхневе зміцнення захисними покриттями»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 132 Матеріалознавство за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство» '
2020 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Спеціальний рухомий склад».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2022 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Методи експериментальних досліджень, аналіз та презентація результатів» .
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2020 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Історія автомобільного транспорту»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” за освітньо-професійною програмою “Автомобільний транспорт” '
2019 Середа Б.П.,
Коржавін Ю.А.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Інформаційні комп’ютерні системи автомобільного транспорту».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” '
2022 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Поверхневе зміцнення захисними покриттями»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Математичне моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт»
(Очної та заочної форм навчання)'
2019 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Надійність вузлів автомобілів ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2022 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Методи експериментальних досліджень, аналіз та презентація результатів»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня усіх спеціальностей '
2020 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Автомобільні двигуни»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 Автомобільний транспорт за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2022 Середа Б.П.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи '«Автомобільні двигуни».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт»'
2022 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Спеціальний рухомий склад».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2022 Середа Б.П.
Методичні вказівки '«Проведення педагогічної практики».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»
(Очної та заочної форми навчання) '
2017 Шматко Д.З.,
Середа Б.П.,
Авер’янов В.С.
Пакет контрольних завдань '«Методологія та етика наукового дослідження».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 274 Автомобільний транспорт за освітньо-науковою програмою «Автомобільний транспорт»'
2020 Середа Б.П.
Методичні вказівки до кваліфікаційної роботи (бакалавра) '«Кваліфікаційна робота».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня очної та заочної форми навчання спеціальності 274 “Автомобільний транспорт”
Укладачі: д.т.н., професор Коробочка О.М.,д.т.н., професор Середа Б.П., к.т.н., доцент Сасов О.О., к.т.н., доцент Шматко Д.З., к.т.н., доцент Чернета О.Г., к.т.н., доцент Авер’янов В.С., к.т.н., доцент Коржавін Ю.А..'
2019 Середа Б.П.,
Сасов О.О.
Силабус '«Методи експериментальних досліджень, аналіз та презентація результатів»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 113 «Металургія» за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2022 Середа Б.П.
Силабус '«Управління якістю в обслуговуванні і ремонті автомобілів».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2022 Середа Б.П.
Силабус '«Методи експериментальних досліджень, аналіз та презентація результатів» .
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2022 Середа Б.П.
Силабус '«Історія автомобільного транспорту»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2022 Середа Б.П.,
Чернета О.Г.
Силабус '«Інформаційні комп'ютерні системи автомобільного транспорту».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2022 Середа Б.П.
Силабус '«Методи експериментальних досліджень, аналіз та презентація результатів».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за освітньо-науковою програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» '
2022 Середа Б.П.
Силабус '«Поверхневе зміцнення захисними покриттями».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 132 Матеріалознавство за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство» '
2022 Середа Б.П.
Силабус '«Методи експериментальних досліджень, аналіз та презентація результатів».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 132 Матеріалознавство за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство» '
2022 Середа Б.П.
Силабус '«Методи експериментальних досліджень, аналіз та презентація результатів».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Середа Б.П.
Силабус '«Мехатроніка»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2022 Середа Б.П.,
Чернета О.Г.
Силабус '«Методи експериментальних досліджень, аналіз та презентація результатів»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-науковою програмою «Прикладна механіка» '
2022 Середа Б.П.
Силабус '«Автомобільні двигуни».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2022 Середа Б.П.
Силабус '«Теорія будови рідкого, кристалічного та аморфного стану речовини»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 132 “Матеріалознавство” за освітньо-професійною програмою “Матеріалознавство” '
2022 Середа Б.П.
Силабус '«Мехатроніка»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2022 Середа Б.П.,
Чернета О.Г.
Силабус '«Теорія будови рідкого, кристалічного та аморфного стану речовини»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 132 “Матеріалознавство” за освітньо-професійною програмою “Матеріалознавство” '
2022 Середа Б.П.
Силабус '«Поверхневе зміцнення захисними покриттями»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Середа Б.П.
Силабус '«Математичне моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 274 Автомобільний транспорт за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт»'
2022 Середа Б.П.