Кафедра менеджменту

koreniok_meo.jpgПроф.,д.е.н.
Коренюк Петро Іванович

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Менеджмент та ділове адміністрування».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство» '
2023 Коренюк П.І.
Робоча програма '«Управління витратами».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент”'
2018 Коренюк П.І.,
Тарасенко С.І.
Робоча програма '«Корпоративне управління».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент організацій і адміністрування” '
2017 Коренюк П.І.
Робоча програма '«Менеджмент організацій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2023 Коренюк П.І.
Робоча програма '«Ділове адміністрування».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2022 Коренюк П.І.
Робоча програма '«Менеджмент і адміністрування.Адміністративний менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент”'
2022 Коренюк П.І.
Робоча програма '«Навчальна практика «Вступ до фаху».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент”
очна, заочна '
2018 Коренюк П.І.,
Зєніна-Біліченко А.С.
Робоча програма '«Менеджмент за видами економічної діяльності ».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2020 Коренюк П.І.
Робоча програма '«Менеджмент і адміністрування»
Модуль 1.«Теорія організації»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2022 Коренюк П.І.
Робоча програма '«Менеджмент і адміністрування.»
Модуль 2. Менеджмент
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2022 Коренюк П.І.
Навчальний посiбник '«Ділове адміністрування».
Модуль 3. Управління змінами
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності Для для студентів вищих навчальних закладів
П. І. Коренюк,М.М.Кучер,Г. В. Запорожець,Е.В.Роздобудько'
2018 Коренюк П.І.
Конспект лекцiй '«Ризик-менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 073 “Менеджмент”'
2017 Коренюк П.І.
Конспект лекцiй '«Менеджмент та ділове адміністрування».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» '
2023 Коренюк П.І.
Конспект лекцiй '«Ділове адміністрування».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія» за освітньо-професійною програмою «Фізика конденсованого стану» '
2023 Коренюк П.І.
Конспект лекцiй '«Ділове адміністрування».
Модуль 5. Управління якістю
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент»'
2022 Коренюк П.І.
Конспект лекцiй '«Адміністративний менеджмент.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 073 “Менеджмент” всіх форм навчання'
2020 Коренюк П.І.
Конспект лекцiй '«Менеджмент організацій».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2023 Коренюк П.І.
Конспект лекцiй '«Менеджмент за видами економічної діяльності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2018 Коренюк П.І.
Конспект лекцiй '«Менеджмент і адміністрування. (Теорія організації)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2022 Коренюк П.І.
Конспект лекцiй '«Управління витратами».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2018 Коренюк П.І.,
Тарасенко С.І.
Конспект лекцiй '«Операційний менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня технічних спеціальностей
очна, заочна'
2017 Коренюк П.І.
Конспект лекцiй '«Менеджмент за видами економічної діяльності».
Модуль 2.
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2018 Коренюк П.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Менеджмент за видами економічної діяльності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2019 Коренюк П.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Ділове адміністрування».
Модуль 5. Управління якістю
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент»'
2022 Коренюк П.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Операційний менеджмент».
змістовний модуль 1.
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня технічних спеціальностей
очна, заочна'
2017 Коренюк П.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Менеджмент і адміністрування». Модуль 4. «Операційний менеджмент. Змістовний модуль 1»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» '
2017 Коренюк П.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Менеджмент та ділове адміністрування ».
Для здобувачів здобувачів вищої освіти зі спеціальності 132 \\\\\\\"Матеріалознавство\\\\\\\"'
2023 Коренюк П.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Менеджмент і адміністрування». Модуль 1. Частина 1. «Теорія організації»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент»'
2017 Коренюк П.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Менеджмент і адміністрування. (Адміністративний менеджмент)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності 073 “Менеджмент” '
2020 Коренюк П.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Менеджмент організацій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2023 Коренюк П.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Ризик-менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент»'
2017 Коренюк П.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Управління витратами».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2019 Коренюк П.І.,
Тарасенко С.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Ділове адміністрування».
Модуль 4.Управління проектами
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент” '
2019 Коренюк П.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Адміністративний менеджмент.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 073 “Менеджмент” усіх форм навчання'
2020 Коренюк П.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Менеджмент і адміністрування». Модуль 4. «Операційний менеджмент.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» '
2017 Коренюк П.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Менеджмент та ділове адміністрування».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» '
2023 Коренюк П.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Управління витратами».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” '
2017 Коренюк П.І.,
Тарасенко С.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Ризик - менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістра) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент”: (спеціалізація 073.1 “Менеджмент організацій”, спеціалізація 073.2 “Управління інноваційною діяльністю”) '
2016 Коренюк П.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Менеджмент організацій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2023 Коренюк П.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Ризик-менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент»'
2017 Коренюк П.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Ділове адміністрування». Модуль 4. Управління проектами
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» очна форма'
2019 Коренюк П.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Менеджмент за видами економічної діяльності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2019 Коренюк П.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Операційний менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня технічних спеціальностей
очна, заочна'
2017 Коренюк П.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Менеджмент і адміністрування». Модуль 1. «Теорія організації»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» '
2017 Коренюк П.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Ділове адміністрування». Модуль 4. Управління проектами
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» заочна форма'
2019 Коренюк П.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Ділове адміністрування».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент»'
2022 Коренюк П.І.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи '«Ділове адміністрування».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент»'
2022 Коренюк П.І.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи '«Менеджмент і адміністрування».Модуль 2 «Менеджмент»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» очної та заочної форм навчання'
2019 Коренюк П.І.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи '«Менеджмент організацій».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2023 Коренюк П.І.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Ділове адміністрування ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2022 Коренюк П.І.
Тестові завдання '«Менеджмент і адміністрування». Модуль 4. «Операційний менеджмент.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» '
2017 Коренюк П.І.
Глосарій '«Теорія організації».
Для студентів за напрямом підготовки “Менеджмент”'
2014 Коренюк П.І.
Словник термінів '«Ризик-менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент»'
2017 Коренюк П.І.
Плани практичних занять '«Ризик-менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент»'
2017 Коренюк П.І.
Методичні вказівки до виконання контрольних завдань '«Основи наукових досліджень ».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” заочної форми навчання '
2020 Коренюк П.І.
Силабус '«Управління витратами»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2020 Коренюк П.І.
Силабус '«Ділове адміністрування».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2022 Коренюк П.І.
Силабус '«Менеджмент організацій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2023 Коренюк П.І.
Силабус '«Менеджмент за видами економічної діяльності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент, за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2021 Коренюк П.І.
Силабус '«Менеджмент і адміністрування»
Модуль 1.«Теорія організації»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2020 Коренюк П.І.
Силабус '«Менеджмент і адміністрування.Адміністративний менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент”'
2020 Коренюк П.І.
Силабус '«Менеджмент та ділове адміністрування».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство» '
2023 Коренюк П.І.
Силабус '«Менеджмент і адміністрування»
Модуль 4.«Операційний менеджмент»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2020 Коренюк П.І.
Силабус '«Менеджмент»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2020 Коренюк П.І.