Кафедра галузеве машинобудування

avto_roman.jpgДоцент, к.т.н.
Романюк Олександр Дмитрович

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Переддипломна практика».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування»'
2022 Кругляк І.В.,
Білоус О.І.,
Романюк О.Д.
Робоча програма '«Теорія механізмів і машин».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за освітньо – професійною програмою “Галузеве машинобудування”'
2020 Романюк О.Д.
Робоча програма '«Теорія механізмів і машин».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо – професійною програмою “Прикладна механіка”'
2020 Романюк О.Д.
Робоча програма '«Переддипломна практика».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування»'
2022 Кругляк І.В.,
Білоус О.І.,
Романюк О.Д.
Робоча програма '«Теорія механізмів і машин».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” за освітньо – професійною програмою “Автомобільний транспорт”'
2021 Романюк О.Д.
Робоча програма '«Деталі машин».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” за освітньо – професійною програмою “Автомобільний транспорт”'
2021 Романюк О.Д.
Робоча програма '«Деталі машин».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо – професійною програмою “Прикладна механіка”'
2019 Романюк О.Д.
Робоча програма '«Деталі машин».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за освітньо – професійною програмою “Галузеве машинобудування”'
2020 Романюк О.Д.
Робоча програма '«Методи проектування та конструювання машин».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування»'
2023 Романюк О.Д.
Робоча програма '«Теорія технічних систем».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування»'
2023 Романюк О.Д.
Навчальний посiбник '«Теорія механізмів і машин».
“Структурний, кінематичний та кінетостатичний аналіз механізмів”
“Курсове проектування”. '
2001 Романюк О.Д.,
Мамаєв Л.М.
Навчальний посiбник '«Теоретична та прикладна механіка»
Короткий курс.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня закладу вищої освіти '
2021 Романюк О.Д.,
Теліпко Л.П.
Конспект лекцiй '«Механічні передачі електромеханічних систем»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» '
2023 Романюк О.Д.
Конспект лекцiй '«Теорія механізмів і машин».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей: 131 «Прикладна механіка»; 133 «Галузеве машинобудування»; 274 «Автомобільний транспорт»'
2019 Романюк О.Д.
Конспект лекцiй '«Охорона праці в галузі».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування“ за освітньо-професійною програмою “Галузеве машинобудування”
(Очної та заочної форм навчання)'
2023 Романюк О.Д.
Конспект лекцiй '«Теоретична та прикладна механіка».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” '
2023 Романюк О.Д.,
Теліпко Л.П.
Конспект лекцiй '«Методи проектування та конструювання машин».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» '
2023 Романюк О.Д.
Конспект лекцiй '«Деталі машин».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальностей: 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудування, 274 “Автомобільний транспорт” '
2020 Романюк О.Д.
Конспект лекцiй '«Теорія технічних систем».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» '
2023 Романюк О.Д.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Механічні передачі електромеханічних систем»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» '
2023 Романюк О.Д.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Теорія механізмів і машин».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей: 131 «Прикладна механіка»; 133 «Галузеве машинобудування»; 274 «Автомобільний транспорт»'
2019 Романюк О.Д.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Теорія технічних систем».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» '
2023 Романюк О.Д.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Деталі машин».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальностей: 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудування, 274 “Автомобільний транспорт” '
2020 Романюк О.Д.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Методи проектування та конструювання машин».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» '
2023 Романюк О.Д.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Теорія технічних систем».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» '
2023 Романюк О.Д.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Теорія технічних систем».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»
(Заочної форми навчання) '
2023 Романюк О.Д.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Методи проектування та конструювання машин».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»'
2023 Романюк О.Д.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Механічні передачі електромеханічних систем»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» '
2023 Романюк О.Д.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту '«Теорія механізмів і машин».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальностей: 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудування, 274 “Автомобільний транспорт” '
2020 Романюк О.Д.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту '«Деталі машин».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей: 131 «Прикладна механіка»; 133 «Галузеве машинобудування»; 274 «Автомобільний транспорт»'
2019 Романюк О.Д.
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра '«Випускна кваліфікаційна робота магістра ».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»
за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування»
Укладачі: Ірина КРУГЛЯК, Олена БІЛОУС, Олександр РОМАНЮК, Всеволод БЕЙГУЛ, Дмитро СЕРЕДА '
2022 Кругляк І.В.,
Білоус О.І.,
Романюк О.Д.
Монографія '«Дослідження динаміки, міцності і технологічності механічних систем».
Авторський колектив:Л. М. Мамаєв, О. Д. Романюк, О. В. Нікулін, А. М. Кабаков, Л. П. Теліпко
Для науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів. '
2017 Романюк О.Д.,
Нікулін О.В.,
Мамаєв Л.М.
Силабус '«Деталі машин»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” за освітньо-професійною програмою “Автомобільний транспорт” '
2020 Романюк О.Д.
Силабус '«Теорія механізмів і машин»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою “Прикладна механіка” '
2020 Романюк О.Д.
Силабус '«Теорія механізмів і машин»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” за освітньо-професійною програмою “Автомобільний транспорт” '
2020 Романюк О.Д.
Силабус '«Деталі машин»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за освітньо-професійною програмою “Галузеве машинобудування” '
2020 Романюк О.Д.
Силабус '«Теорія технічних систем».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування»'
2023 Романюк О.Д.
Силабус '«Методи проектування та конструювання машин».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування»'
2023 Романюк О.Д.
Силабус '«Теорія механізмів і машин»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за освітньо-професійною програмою “Галузеве машинобудування” '
2020 Романюк О.Д.
Силабус '«Деталі машин»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою “Прикладна механіка” '
2020 Романюк О.Д.