Кафедра галузеве машинобудування

avto_roman.jpgДоцент, к.т.н.
Романюк Олександр Дмитрович

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Теорія механізмів і машин».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за освітньо – професійною програмою “Галузеве машинобудування”'
2017 Романюк О.Д.
Робоча програма '«Теорія механізмів і машин».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” за освітньо – професійною програмою “Автомобільний транспорт”'
2017 Романюк О.Д.
Робоча програма '«Деталі машин».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” за освітньо – професійною програмою “Автомобільний транспорт”'
2017 Романюк О.Д.
Робоча програма '«Деталі машин».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо – професійною програмою “Прикладна механіка”'
2017 Романюк О.Д.
Робоча програма '«Переддипломна практика».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування»'
2022 Кругляк І.В.,
Білоус О.І.,
Романюк О.Д.
Робоча програма '«Деталі машин».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за освітньо – професійною програмою “Галузеве машинобудування”'
2017 Романюк О.Д.
Робоча програма '«Теорія механізмів і машин».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо – професійною програмою “Прикладна механіка”'
2017 Романюк О.Д.
Робоча програма '«Переддипломна практика».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування»'
2022 Кругляк І.В.,
Білоус О.І.,
Романюк О.Д.
Навчальний посiбник '«Теорія механізмів і машин».
“Структурний, кінематичний та кінетостатичний аналіз механізмів”
“Курсове проектування”. '
2001 Романюк О.Д.,
Мамаєв Л.М.
Навчальний посiбник '«Теоретична та прикладна механіка»
Короткий курс.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня закладу вищої освіти '
2021 Романюк О.Д.,
Теліпко Л.П.
Конспект лекцiй '«Деталі машин».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальностей: 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудування, 274 “Автомобільний транспорт” '
2020 Романюк О.Д.
Конспект лекцiй '«Теорія механізмів і машин».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей: 131 «Прикладна механіка»; 133 «Галузеве машинобудування»; 274 «Автомобільний транспорт»'
2019 Романюк О.Д.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Теорія механізмів і машин».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей: 131 «Прикладна механіка»; 133 «Галузеве машинобудування»; 274 «Автомобільний транспорт»'
2019 Романюк О.Д.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Деталі машин».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальностей: 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудування, 274 “Автомобільний транспорт” '
2020 Романюк О.Д.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту '«Деталі машин».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей: 131 «Прикладна механіка»; 133 «Галузеве машинобудування»; 274 «Автомобільний транспорт»'
2019 Романюк О.Д.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту '«Теорія механізмів і машин».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальностей: 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудування, 274 “Автомобільний транспорт” '
2020 Романюк О.Д.
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра '«Випускна кваліфікаційна робота магістра ».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»
за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування»
Укладачі: Ірина КРУГЛЯК, Олена БІЛОУС, Олександр РОМАНЮК, Всеволод БЕЙГУЛ, Дмитро СЕРЕДА '
2022 Кругляк І.В.,
Білоус О.І.,
Романюк О.Д.
Монографія '«Дослідження динаміки, міцності і технологічності механічних систем».
Авторський колектив:Л. М. Мамаєв, О. Д. Романюк, О. В. Нікулін, А. М. Кабаков, Л. П. Теліпко
Для науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів. '
2017 Романюк О.Д.,
Нікулін О.В.,
Мамаєв Л.М.
Силабус '«Теорія механізмів і машин»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” за освітньо-професійною програмою “Автомобільний транспорт” '
2020 Романюк О.Д.
Силабус '«Деталі машин»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за освітньо-професійною програмою “Галузеве машинобудування” '
2020 Романюк О.Д.
Силабус '«Теорія механізмів і машин»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за освітньо-професійною програмою “Галузеве машинобудування” '
2020 Романюк О.Д.
Силабус '«Деталі машин»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою “Прикладна механіка” '
2020 Романюк О.Д.
Силабус '«Деталі машин»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” за освітньо-професійною програмою “Автомобільний транспорт” '
2020 Романюк О.Д.
Силабус '«Теорія механізмів і машин»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою “Прикладна механіка” '
2020 Романюк О.Д.