Кафедра екології та охорони навколишнього середовища

obb_levchuk.jpgДоцент., к.е.н.
Левчук Катерина Олександрівна

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 132 “Матеріалознавство” за освітньо-професійною програмою “Матеріалознавство” '
2020 Левчук К.О.
Робоча програма '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування»'
2019 Левчук К.О.,
Крюковська О.А.
Робоча програма '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-професійною програмою «Філологія»'
2019 Левчук К.О.,
Крюковська О.А.
Робоча програма '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2019 Левчук К.О.,
Крюковська О.А.
Робоча програма '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці».
Для студентів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 104 – “Фізика та астрономія” за освітньо-професійною програмою “Фізика та астрономія” '
2019 Левчук К.О.,
Крюковська О.А.
Робоча програма '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» '
2019 Левчук К.О.,
Крюковська О.А.
Навчальний посiбник '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
розділ: «Менеджмент охорони праці»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент»'
2015 Левчук К.О.,
Ревенко Н.Г.
Навчальний посiбник '«Охорона праці в галузі».
Для хімічних спеціальностей'
2016 Левчук К.О.,
Крюковська О.А.
Навчальний посiбник '«Цивільний захист».
Для студентів вищих навчальних закладів'
2016 Левчук К.О.,
Романюк Р.Я.,
Толок А.О.
Навчальний посiбник '«Охорона праці та цивільний захист».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” (ТУЗ)
Ю. А. Гасило, О. А. Крюковська, К. О. Левчук, Р. Я. Романюк'
2017 Гасило Ю.А.,
Крюковська О.А.,
Левчук К.О.
Навчальний посiбник '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 131 «Прикладна механіка за освітньо – професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» Автори: Гасило Ю. А., Крюковська О. А., Толок А. О., Левчук К.О'
2012 Левчук К.О.
Навчальний посiбник '«Практикум безпеки життєдіяльності».
Для студентів вищих навчальних закладів гуманітарних спеціальностей '
2018 Левчук К.О.,
Крюковська О.А.,
Романюк Р.Я.
Конспект лекцiй '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,
073 «Менеджмент»'
2018 Левчук К.О.
Конспект лекцiй '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”'
2018 Левчук К.О.
Конспект лекцiй '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування»,072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування»,«Фінанси, банківська справа та страхування» та «Менеджмент організацій» очної та заочної форм навчання'
2019 Левчук К.О.
Конспект лекцiй '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей
(Заочної форми навчання)'
2020 Левчук К.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
розділ: «Аварійне та довгострокове прогнозування хімічної обстановки»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент»'
2018 Левчук К.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Евакуація людей із приміщень і будівель.
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,
073 «Менеджмент», 054 «Соціологія»'
2018 Левчук К.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Заходи з оптимізації параметрів мікроклімату.
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,
073 «Менеджмент», 054 «Соціологія»'
2018 Левчук К.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці»
Практичні роботи №1-№8.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
(Очної форми навчання) '
2020 Левчук К.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці».
Психічні властивості і процеси особистості
Для студентів усіх спеціальностей очної форми навчання'
2018 Левчук К.О.,
Крюковська О.А.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Пр.заняття №5.Тема:«Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист ОГ»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент»'
2018 Левчук К.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Розрахунок природного освітлення.
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,
073 «Менеджмент», 054 «Соціологія»'
2018 Левчук К.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Евакуація людей із приміщень і будівель.
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 113 «Прикладна математика»'
2018 Левчук К.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування”
очна форма навчання'
2019 Левчук К.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 - «Інженерія програмного забезпечення» очної форми навчання'
2019 Левчук К.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» очної форми навчання'
2019 Левчук К.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 - «Менеджмент» очної форми навчання'
2019 Левчук К.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 054 - «Соціологія» очної форми навчання'
2019 Левчук К.О.
Контрольні питання (білети) до екзамену '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для всіх спеціальностей
(Очної форми навчання) '
2018 Левчук К.О.,
Крюковська О.А.
Контрольні питання (білети) до екзамену '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Екзаменаційні питання.
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усі спецільності '
2018 Левчук К.О.
Комплект комплексної контрольної роботи '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”'
2019 Левчук К.О.
Комплект комплексної контрольної роботи '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 113 “Прикладна математика”
за освітньо-професійною програмою “Прикладна математика”'
2019 Левчук К.О.
Комплект комплексної контрольної роботи '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 054 “Соціологія”'
2019 Левчук К.О.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей заочної форми навчання '
2019 Левчук К.О.,
Крюковська О.А.
Методичні вказівки '«Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях».
Розділ випускної каваліфікаційної роботи
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 161 “Хiмiчна технологiї та інженерія”
очна,заочна'
2019 Левчук К.О.,
Крюковська О.А.
Методичні вказівки '«Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях».
Розділ випускної каваліфікаційної роботи
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 054 «Соціологія»'
2018 Левчук К.О.
Монографія '«Эффективные механизмы аутсорсинга промышленного предприятия».
Авторы: В.Н.Андриенко, Т.В.Белопольская, Я.В.Кирилишен, Е.А.Левчук, Е.А.Плахотник
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо – професійною програмою «Менеджмент»'
2013 Левчук К.О.,
Плахотнік О.О.
Питання для підготовки до іспиту '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для всіх спеціальностей '
2018 Левчук К.О.,
Крюковська О.А.
Силабус '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121“Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення”'
2020 Левчук К.О.
Силабус '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 153 “Мікро- та наноситемна техніка” за освітньо-професійною програмою “Мікро- та наноситемна техніка”'
2020 Левчук К.О.
Силабус '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” '
2020 Левчук К.О.
Силабус '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 132 “Матеріалознавство” за освітньо-професійною програмою “Матеріалознавство” '
2020 Левчук К.О.
Силабус '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 171 “Електроніка” за освітньо-професійною програмою “Електроніка”'
2020 Левчук К.О.
Силабус '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 171 “Електроніка” за освітньо-професійною програмою “Електроніка”'
2021 Левчук К.О.
Силабус '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 153 “Мікро- та наносистемна техніка ” за освітньо-професійною програмою “Мікро- та наносистемна техніка ”'
2021 Левчук К.О.
Силабус '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування” '
2020 Левчук К.О.
Силабус '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за освітньо-професійною програмою “Галузеве машинобудування” '
2021 Левчук К.О.
Силабус '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка”'
2020 Левчук К.О.
Силабус '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка”'
2021 Левчук К.О.