Кафедра екології та охорони навколишнього середовища

obb_roman.jpgДоц., к.т.н.
Романюк Роман Ярославович

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо – професійною програмою “Менеджмент”'
2022 Романюк Р.Я.
Робоча програма '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо-професійними програмами «Технології машинобудування» '
2022 Романюк Р.Я.
Робоча програма '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” за освітньо-професійною програмою “Автомобільний транспорт”'
2022 Романюк Р.Я.
Робоча програма '«Безпека людини».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” за освітньо-професійною програмою “Фізична культура і спорт” '
2022 Романюк Р.Я.
Навчальний посiбник '“Теорія процесів прокатного, трубного, ковально-штампувального та волочильного виробництв.”
Для студентів за напрямом підготовки "Металургія та матеріалознавство"'
2009 Максименко О.П.,
Романюк Р.Я.,
Лясота С.М.
Навчальний посiбник '«Контроль якості зварювання».
Том 1.Неруйнівні методи контролю
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою “Технологія та устаткування зварювання” '
2018 Гасило Ю.А.,
Івченко П.С.,
Романюк Р.Я.
Навчальний посiбник '«Цивільний захист».
Для студентів вищих навчальних закладів'
2016 Левчук К.О.,
Романюк Р.Я.,
Толок А.О.
Навчальний посiбник '«Практикум безпеки життєдіяльності».
Для студентів вищих навчальних закладів гуманітарних спеціальностей '
2018 Левчук К.О.,
Крюковська О.А.,
Романюк Р.Я.
Конспект лекцiй '«Безпека людини».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” за освітньо-професійною програмою “Фізична культура і спорт” '
2022 Романюк Р.Я.
Конспект лекцiй '«Охорона праці в галузі та цивільний захист ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2022 Романюк Р.Я.
Конспект лекцiй '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» очної та заочної форм навчання'
2022 Романюк Р.Я.
Конспект лекцiй '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для всіх спеціальностей
(Очної форми навчання) '
2018 Романюк Р.Я.
Конспект лекцiй '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо-професійними програмами «Технології машинобудування» та “Технології та устаткування зварювання” '
2022 Романюк Р.Я.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Охорона праці в галузі та цивільний захист ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2022 Романюк Р.Я.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 144 Теплоенергетика
(Очної форми навчання)'
2019 Романюк Р.Я.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
До практичних занять №1 та №2 на теми: “РОЗРАХУНОК ШТУЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ” та “МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЗОН УРАЖЕННЯ ВІД ТЕХНОГЕННИХ ВИБУХІВ І ПОЖЕЖ ТА ПРОТИВИБУХОВИЙ І ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ ОГ” з дисципліни “ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ”
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 274 Автомобільний транспорт
(Заочної форми навчання) '
2022 Романюк Р.Я.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
до практичних занять N1 та N2
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо-професійними програмами «Технології машинобудування» та “Технології та устаткування зварювання” заочної форми навчання'
2022 Романюк Р.Я.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо-професійними програмами «Технології машинобудування» та “Технології та устаткування зварювання” '
2022 Романюк Р.Я.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
На теми : “РОЗРАХУНОК ШТУЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ” та “МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЗОН УРАЖЕННЯ ВІД ТЕХНОГЕННИХ ВИБУХІВ І ПОЖЕЖ ТА ПРОТИВИБУХОВИЙ І ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ ОГ”
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» заочної форми навчання'
2022 Романюк Р.Я.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»'
2022 Романюк Р.Я.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньо-професійних програм «Енергетичний менеджмент» та «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»
(Очної форми навчання)'
2019 Романюк Р.Я.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» заочної форми навчання'
2022 Романюк Р.Я.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Охорона праці в галузі та цивільний захист». на тему: “ЗАХИСНІ СПОРУДИ”
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо – професійними програмами «Технологія машинобудування» та “Технології та устаткування зварювання” очної та заочної форм навчання '
2022 Романюк Р.Я.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
На тему : “ЗАХИСНІ СПОРУДИ“
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт» очної форми навчання'
2022 Романюк Р.Я.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Охорона праці в галузі та цивільний захист ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2022 Романюк Р.Я.
Контрольні питання (білети) до екзамену '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» очної та заочної форм навчання'
2022 Романюк Р.Я.
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра '«Випускна кваліфікаційна робота».
Розділ.“Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях“.
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 171 Електроніка
(Очної та заочної форм навчання)'
2019 Романюк Р.Я.
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра '«Випускна кваліфікаційна робота».
Розділ.“Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях“.
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка
(Очної та заочної форм навчання)'
2019 Романюк Р.Я.
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра '«Випускна кваліфікаційна робота».
Розділ:“Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях”
Для здобувачів освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 274 Автомобільний транспорт очної та заочної форм навчання'
2022 Романюк Р.Я.
Методичні вказівки до підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра '«Випускна кваліфікаційна робота».
Розділ:“Охорона праці“.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика»
(Очної та заочної форм навчання) '
2019 Романюк Р.Я.
Методичні вказівки до підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра '«Випускна кваліфікаційна робота».
Розділ:“Охорона праці“.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
(Очної та заочної форм навчання) '
2019 Романюк Р.Я.
Методичні вказівки до підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра ' «Охорона праці».
Розділ дипломного проекту
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою «Металургія»
(Очної та заочної форм навчання) '
2021 Романюк Р.Я.
Методичні вказівки '«Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях».
Розділ випускної каваліфікаційної роботи
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо-професійними програмами “Технології машинобудування” та “Технології та устаткування зварювання” очної та заочної форм навчання'
2022 Романюк Р.Я.
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра '«Випускна кваліфікаційна робота».
Розділ:“Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях“.
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 054 «Соціологія»
(Очної та заочної форм навчання) '
2020 Романюк Р.Я.
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра '«Випускна кваліфікаційна робота».
Розділ:“Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях“.
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент»
(Очної та заочної форм навчання) '
2020 Романюк Р.Я.
Екзаменаційні білети '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2022 Романюк Р.Я.
Силабус '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 171 “Електроніка” за освітньо-професійною програмою “Електроніка”'
2020 Романюк Р.Я.
Силабус '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо-професійними програмами «Технології машинобудування» '
2022 Романюк Р.Я.
Силабус '«Безпека людини».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” за освітньо-професійною програмою “Фізична культура і спорт” '
2022 Романюк Р.Я.
Силабус '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт“за освітньо-професійною програмою “Автомобільний транспорт”'
2022 Романюк Р.Я.
Силабус '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування“за освітньо-професійною програмою “Галузеве машинобудування”'
2021 Романюк Р.Я.
Силабус '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2022 Романюк Р.Я.