Кафедра соціології

phil_yakunina.jpgДоцент, канд.істор.наук
Якуніна Алла Олександрівна

Докладніше
Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Патентознавство та захист інтелектуальної власності».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство» '
2023 Якуніна А.О.
Робоча програма '«Права інтелектуальної власності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» '
2022 Якуніна А.О.
Робоча програма '«Права інтелектуальної власності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хімічні технології та інженерія» '
2022 Якуніна А.О.
Робоча програма '«Права інтелектуальної власності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 132 Матеріалознавство за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство» '
2020 Якуніна А.О.
Робоча програма '«Інтелектуальна власність».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей'
2020 Якуніна А.О.,
Ярошевська Т.В.
Робоча програма '«Теплоенергетика».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 144“Теплоенергетика” за освітньо-професійною програмою “Теплоенергетика”'
2020 Якуніна А.О.
Робоча програма '«Правознавство».
Для студентів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 054 “Соціологія” усіх форм навчання'
2022 Якуніна А.О.
Робоча програма '«Права інтелектуальної власності».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2020 Якуніна А.О.
Робоча програма '«Правові засади до управлінської діяльності»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 054 Соціологія за спеціалізацією «Соціально-психологічне забезпечення управлінської діяльності» '
2023 Якуніна А.О.
Робоча програма '«Права інтелектуальної власності».
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2022 Якуніна А.О.
Робоча програма '«Природоохоронне законодавство та екологічне право».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія»'
2019 Якуніна А.О.
Робоча програма '«Права інтелектуальної власності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо-науковою програмою «Прикладна механіка» '
2020 Якуніна А.О.
Робоча програма '«Природоохоронне законодавство та екологічне право».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 101 «Екологія»'
2017 Якуніна А.О.
Робоча програма '«Правознавство»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство» '
2019 Якуніна А.О.
Робоча програма '«Права інтелектуальної власності».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за освітньо-науковою програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» '
2020 Якуніна А.О.
Навчальний посiбник '«Інтелектуальна власність».
Практикум
Для спеціалістів та магістрів усіх спеціальностей '
2010 Якуніна А.О.,
Ярошевська Т.В.
Навчальний посiбник '«Права інтелектуальної власності».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня з усіх спеціальностей'
2010 Якуніна А.О.,
Ярошевська Т.В.
Конспект лекцiй '«Природоохоронне законодавство та екологічне право».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія»'
2019 Якуніна А.О.
Конспект лекцiй '«Правові засоби управлінської діяльності» Державне управління
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 054 Соціологія (ОПП "Соціально-психологічне забезпечення управлінської діяльності")'
2023 Якуніна А.О.
Конспект лекцiй '«Права інтелектуальної власності».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня «Права інтелектуальної власності».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня з усіх спеціальностей'
2022 Якуніна А.О.
Конспект лекцiй '«Патентознавство та захист інтелектуальної власності».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство» '
2023 Якуніна А.О.
Конспект лекцiй '«Інтелектуальна власність».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей'
2017 Якуніна А.О.,
Ярошевська Т.В.
Конспект лекцiй '«Правознавство».
Для студентів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” , 054 “Соціологія” усіх форм навчання'
2022 Якуніна А.О.
Конспект лекцiй '«Природоохоронне законодавство та екологічне право».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 101 «Екологія»'
2017 Якуніна А.О.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Правові засади до управлінської діяльності»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 054 Соціологія за спеціалізацією «Соціально-психологічне забезпечення управлінської діяльності» '
2023 Якуніна А.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Інтелектуальна власність та патентознавство».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство» '
2023 Якуніна А.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Правові засади до управлінської діяльності»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 054 Соціологія за спеціалізацією «Соціально-психологічне забезпечення управлінської діяльності» '
2023 Якуніна А.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Права інтелектуальної власності».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня з усіх спеціальностей '
2020 Якуніна А.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Права інтелектуальної власності».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня з усіх спеціальностей'
2020 Якуніна А.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Інтелектуальна власність».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів усіх спеціальностей '
2017 Якуніна А.О.,
Ярошевська Т.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Правознавство».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» , 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 054 «Соціологія» '
2022 Якуніна А.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Інтелектуальна власність та патентознавство».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство» '
2023 Якуніна А.О.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Правознавство».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей
(Заочної форми навчання) '
2018 Якуніна А.О.
Методичнi вказiвки до семінарських занять '«Право».
Змістовий модуль 3 “Господарське право”
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»
(Очної та заочної форм навчання)'
2019 Якуніна А.О.
Методичнi вказiвки до семінарських занять '«Право».
Змістовний модуль 2 «Трудове та адміністративне право»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 073 “Менеджмент”
(Очної та заочної форм навчання) '
2019 Якуніна А.О.
Збірник задач (завдань) '«Природоохоронне законодавство та екологічне право».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 101 «Екологія»'
2022 Якуніна А.О.
Методичні вказівки '«Правознавство».
Що до змісту та організації поточного та підсумкового контролю знань
Для студентів спеціальностей всіх форм навчання '
2022 Якуніна А.О.
Силабус '«Право»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» '
21 Якуніна А.О.
Силабус '«Правознавство»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 054 “Соціологія” за освітньо-професійною програмою “Соціологія” '
2020 Якуніна А.О.
Силабус '«Права інтелектуальної власності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» '
2022 Якуніна А.О.
Силабус '«Правознавство»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 132 “Матеріалознавство” за освітньо-професійною програмою “Матеріалознавство” '
2020 Якуніна А.О.
Силабус '«Права інтелектуальної власності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 132 Матеріалознавство за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство» '
2021 Якуніна А.О.
Силабус '«Права інтелектуальної власності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо-науковою програмою «Прикладна механіка» '
2021 Якуніна А.О.
Силабус '«Теплоенергетика».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 144“Теплоенергетика” за освітньо-професійною програмою “Теплоенергетика”'
2020 Якуніна А.О.
Силабус '«Правознавство»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія” '
2020 Якуніна А.О.
Силабус '«Права інтелектуальної власності».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за освітньо-науковою програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» '
2021 Якуніна А.О.
Силабус '«Природоохоронне законодавство та екологічне право»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” за освітньо-професійною програмою “Біотехнології та біоінженерія” '
2020 Якуніна А.О.
Силабус '«Права інтелектуальної власності».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2020 Якуніна А.О.
Силабус '«Права інтелектуальної власності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 113 «Металургія» за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2022 Якуніна А.О.
Силабус '«Патентознавство та захист інтелектуальної власності».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство» '
2023 Якуніна А.О.
Силабус '«Правові засади до управлінської діяльності»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 054 Соціологія за спеціалізацією «Соціально-психологічне забезпечення управлінської діяльності» '
2023 Якуніна А.О.
Силабус '«Права інтелектуальної власності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хімічні технології та інженерія» '
2022 Якуніна А.О.
Силабус '«Правознавство»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Якуніна А.О.
Силабус '«Право»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2020 Якуніна А.О.