Кафедра менеджменту

emm_tarasen.jpgДоцент, к.е.н
Тарасенко Світлана Іванівна

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Проектний менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” '
2018 Тарасенко С.І.
Робоча програма '«Управлінське консультування».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2022 Тарасенко С.І.
Робоча програма '«Виробнича практика»
Для студентів за напрямом підготовки “Менеджмент”'
2018 Карімов Г.І.,
Тарасенко С.І.
Робоча програма '«Логістика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент”
очна, заочна'
2018 Карімов Г.І.,
Тарасенко С.І.
Робоча програма '«Управління витратами».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент”'
2018 Коренюк П.І.,
Тарасенко С.І.
Навчальний посiбник '«Управління витратами».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” '
2018 Тарасенко С.І.
Конспект лекцiй '«Проектний менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент”'
2017 Тарасенко С.І.
Конспект лекцiй '«Управління витратами».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2018 Коренюк П.І.,
Тарасенко С.І.
Конспект лекцiй '«Управлінське консультування».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2022 Тарасенко С.І.,
Присвітла О.В.
Конспект лекцiй '«Логістика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2020 Карімов Г.І.,
Тарасенко С.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Аналіз в управлінні господарською діяльностю організації».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент”'
2017 Шепель Н.Г.,
Тарасенко С.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Управлінське консультування».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2022 Тарасенко С.І.,
Присвітла О.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Управління витратами».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2019 Коренюк П.І.,
Тарасенко С.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Проектний менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент”'
2017 Тарасенко С.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Проектний менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент”'
2017 Тарасенко С.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Управління витратами».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” '
2017 Коренюк П.І.,
Тарасенко С.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Управлінське консультування».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2022 Тарасенко С.І.,
Присвітла О.В.
Комплект комплексної контрольної роботи '«Аналіз в управлінні господарською діяльностю організації».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент”'
2018 Шепель Н.Г.,
Тарасенко С.І.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Логістика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2017 Карімов Г.І.,
Тарасенко С.І.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Логістика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
(Заочної форми навчання) '
2017 Карімов Г.І.,
Тарасенко С.І.
Питання до тестового контролю '«Аналіз в управлінні господарською діяльністю організації».
Змістовий модуль (частина 1 та 2)
Для студентів за напрямом підготовки “Менеджмент”'
2014 Тарасенко С.І.
Питання до тестового контролю '«Управління витратами».
Змістовий модуль (частина 1 та 2)
Для студентів за напрямом підготовки “Менеджмент”'
2014 Тарасенко С.І.
Питання до тестового контролю '«Управління проектами».
Для студентів спеціальності 7(8).03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”'
2014 Тарасенко С.І.
Збірник задач (завдань) '«Управління витратами».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” '
2017 Тарасенко С.І.
Методичні вказівки '«Написання та захист кваліфікаційної роботи».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” '
2020 Вороніна А.В.,
Тарасенко С.І.
Методичні вказівки '«Написання та захист комплексної курсової роботи».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” '
2018 Вороніна А.В.,
Тарасенко С.І.
Силабус '«Управлінське консультування».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2023 Тарасенко С.І.