Кафедра менеджменту

eov_plahotnik.jpgПроф., д.е.н.
Плахотнік Олена Олександрівна

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Трансфер технологій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання»'
2023 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Теорія і практика сучасного менеджменту».
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2022 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Трансфер технологій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 104 “Фізика та астрономія” за освітньо-професійною програмою “Фізика конденсованого стану” '
2022 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Економіка інновацій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2022 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Виробничий менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістреського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” '
2023 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Економіка підприємства».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»
(Очної форми навчання) '
2018 Плахотнік О.О.,
Присвітла О.В.
Робоча програма '«Теорія і практика сучасного менеджменту»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо-науковою програмою «Прикладна механіка» '
2022 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Теорія і практика сучасного менеджменту .
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2020 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Трансфер технологій ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2022 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Трансфер технологій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо-професійною програмою «Технології машинобудування»'
2022 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Економіка інновацій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»за за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» '
2022 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Міжнародна економіка»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” усіх форм навчання'
2019 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Економіка інновацій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо-професійною програмою «Технології машинобудування»'
2022 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Трансфер технологій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування»'
2022 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Глобальна економіка»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 054 «Соціологія» за освітньо-професійною програмою «Соціологія»'
2022 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Трансфер технологій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Обробка металів тиском»'
2023 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Економіка інновацій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Обробка металів тиском»'
2023 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Креативний менеджмент».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»'
2023 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Глобальна економіка».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2022 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Економіка інновацій ».
Для здобувачів здобувачів вищої освіти зі спеціальності 132 "Матеріалознавство" за освітньо-професійною програмою "Матеріалознавство"'
2023 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Трансфер технологій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 054 «Соціологія» за освітньо-професійною програмою «Соціологія» '
2022 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Теорія і практика сучасного менеджменту»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування за освітньо-науковою програмою «Галузеве машинобудування» '
2020 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Трансфер технологій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2023 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Трансфер технологій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство»'
2023 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Глобальна економіка».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо-професійною програмою «Технології машинобудування»'
2022 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Регіональна економіка в сучасних умовах .
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2020 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Політична економія».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”
за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” '
2019 Плахотнік О.О.,
Єфремова Н.Ф.
Робоча програма '«Економіка інновацій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання»'
2023 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Міжнародна економіка».
Для студентів за напрямами підготовки “Облік і оподаткування” усіх форм навчання'
2019 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Теорія і практика сучасного менеджменту»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Креативний менеджмент».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2023 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Виробничий менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2023 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Теорія і практика сучасного менеджменту»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 132 Матеріалознавство за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство» '
2020 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Глобальна економіка»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 104 “Фізика та астрономія” за освітньо-професійною програмою “Фізика конденсованого стану” '
2022 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Теорія і практика сучасного менеджменту».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 113 Прикладна математика за освітньо-науковою програмою «Прикладна математика» '
2022 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Теорія і практика сучасного менеджменту»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за освітньо-науковою програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» '
2020 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Економіка інновацій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 104 “Фізика та астрономія” за освітньо-професійною програмою “Фізика конденсованого стану” '
2022 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Економіка іновацій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2023 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Теорія і практика сучасного менеджменту»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 274 Автомобільний транспорт за освітньо-науковою програмою «Автомобільний транспорт» '
2020 Плахотнік О.О.
Робоча програма '«Економіка інновацій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 054 «Соціологія» за освітньо-професійною програмою «Соціологія» '
2022 Плахотнік О.О.
Навчальний посiбник '«Гроші та кредит».
Для студентів за напрямами підготовки: “Менеджмент організації і адміністрування”, “Фінанси і кредит”, “Облік і аудит” '
2015 Плахотнік О.О.,
Єфремова Н.Ф.
Конспект лекцiй '«Управління проєктною та інноваційною діяльністю».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня галузі знань 13 «Механічна інженерія» '
2023 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Конспект лекцiй '«Трансфер технологій».
Для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх спеціальностей'
2022 Плахотнік О.О.
Конспект лекцiй '«Трансфер технологій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»'
2022 Плахотнік О.О.
Конспект лекцiй '«Міжнародні економічні відносини».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія»
очна,заочна'
2018 Плахотнік О.О.
Конспект лекцiй '«Регіональна економіка в сучасних умовах »
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2020 Плахотнік О.О.
Конспект лекцiй '«Креативний менеджмент».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»'
2023 Плахотнік О.О.
Конспект лекцiй '«Глобальна економіка».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх спеціальностей '
2022 Плахотнік О.О.
Конспект лекцiй '«Теорія і практика сучасного менеджменту»
Частина 1.
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент»'
2020 Плахотнік О.О.
Конспект лекцiй '«Економіка інновацій».
Для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх технічних спеціальностей'
2022 Плахотнік О.О.
Конспект лекцiй '«Економіка інновацій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент»,054 «Соціологія»'
2022 Плахотнік О.О.
Конспект лекцiй '«Трансфер технологій».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усі спеціальності '
2022 Плахотнік О.О.
Конспект лекцiй '«Теорія і практика сучасного менеджменту»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти технічних спеціальностей '
2020 Плахотнік О.О.
Конспект лекцiй '«Міжнародна економіка».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування»'
2019 Плахотнік О.О.
Конспект лекцiй '«Виробничий менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 13 «Механічна інженерія» '
2023 Плахотнік О.О.
Конспект лекцiй '«Економіка підприємства».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 131 - «Прикладна механіка», 133 - «Галузеве машинобудування» '
2018 Плахотнік О.О.
Конспект лекцiй '«Управління інноваціями».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент”'
2023 Плахотнік О.О.
Конспект лекцiй '«Економіка підприємства».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» '
2019 Плахотнік О.О.
Конспект лекцiй '«Управління проектною та інноваційною діяльністю».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» '
2023 Плахотнік О.О.
Конспект лекцiй '«Теорія і практика сучасного менеджменту»
Частина 2.
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент»'
2020 Плахотнік О.О.
Конспект лекцiй '«Креативний менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2022 Плахотнік О.О.
Конспект лекцiй '«Виробничий менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістреського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” '
2023 Плахотнік О.О.
Конспект лекцiй '«Економіка інновацій».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх технічних спеціальностей'
2022 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Економіка підприємства».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 131 - «Прикладна механіка», 133 - «Галузеве машинобудування» '
2020 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Виробничий менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 13 «Механічна інженерія» '
2023 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Глобальна економіка».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей'
2022 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Теорія і практика сучасного менеджменту»
Частина 2.
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2020 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Виробничий менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістреського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2023 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Економіка підприємства »
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт”'
2019 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Теорія і практика сучасного менеджменту»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти технічних спеціальностей '
2020 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Теорія і практика сучасного менеджменту»
Частина 1.
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2020 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Регіональна економіка в сучасних умовах»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2020 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Міжнародна економіка».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування»'
2019 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Виробничий менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2023 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Трансфер технологій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2023 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Трансфер технологій».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усі спеціальності '
2023 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Регіональна економіка в сучасних умовах» .
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2020 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Управління інноваціями».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент”'
2023 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Теорія і практика сучасного менеджменту».
Частина 2.
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2020 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Виробничий менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 13 «Механічна інженерія» '
2023 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Економіка інновацій».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх технічних спеціальностей '
2022 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Теорія і практика сучасного менеджменту»
Частина 1.
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2020 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Економіка підприємства »
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт”'
2019 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Трансфер технологій».
Для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх спеціальностей'
2022 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Глобальна економіка».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 073 “Менеджмент”, 054 “Соціологія” '
2018 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Економіка інновацій».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівнязі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 054 «Соціологія»'
2022 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Міжнародна економіка».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування»'
2019 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Управління проектною та інноваційною діяльністю».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» '
2023 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Креативний менеджмент ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2022 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Управління інноваційними проєктами».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2022 Чернявська І.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Економіка підприємства».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»
(Очної форми навчання) '
2018 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Теорія і практика сучасного менеджменту»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти технічних спеціальностей '
2020 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Глобальна економіка».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей '
2022 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Міжнародні економічні відносини».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія»
очна,заочна'
2018 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Управління проєктною та інноваційною діяльністю».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня галузі знань 13 «Механічна інженерія» '
2023 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Економіка інновацій».
Для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх технічних спеціальностей'
2022 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Креативний менеджмент».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»'
2023 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Економіка підприємства».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 131 – «Прикладна механіка», 133 – «Галузеве машинобудування»
(Заочної форми навчання)'
2019 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Міжнародна економіка».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування»'
2019 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Політична економіка».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
(Заочної форми навчання) '
2018 Плахотнік О.О.,
Єфремова Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Креативний менеджмент».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2022 Плахотнік О.О.,
Присвітла О.В.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Економіка інновацій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти для всіх технічних спеціальностей заочної форми навчання'
2022 Плахотнік О.О.,
Коваленко О.В.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Економіка підприємства».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт»
(Заочна форма навчання)'
2019 Плахотнік О.О.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Економіка інновацій ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 054 «Соціологія» заочної форми навчання'
2022 Плахотнік О.О.,
Коваленко О.В.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Глобальна економіка».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей заочної форми навчання'
2022 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Трансфер технологій».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів всіх спеціальностей
(Заочна форма навчання)'
2022 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) '«Обґрунтування та економічна оцінка ефективності інновації».
До виконання розділу випускних кваліфікаційних проектів (робіт) для здобувачів другого (магістерського) рівня усіх технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання '
2021 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Монографія '«Эффективные механизмы аутсорсинга промышленного предприятия».
Авторы: В.Н.Андриенко, Т.В.Белопольская, Я.В.Кирилишен, Е.А.Левчук, Е.А.Плахотник
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо – професійною програмою «Менеджмент»'
2013 Левчук К.О.,
Плахотнік О.О.
Силабус '«Теорія і практика сучасного менеджменту»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 113 «Металургія» за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2022 Плахотнік О.О.
Силабус '«Економіка інновацій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» '
2020 Плахотнік О.О.,
Коваленко О.В.
Силабус '«Трансфер технологій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» '
2020 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Теорія і практика сучасного менеджменту»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за освітньо-науковою програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» '
2020 Плахотнік О.О.
Силабус '«Економіка інновацій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 144 “Теплоенергетика“ за освітньо-професійною програмою “Теплоенергетика”'
2020 Плахотнік О.О.,
Коваленко О.В.
Силабус '«Трансфер технологій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» за освітньо-професійною програмою «Хімічні технології та інженерія»'
2020 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Глобальна економіка»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»'
2020 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Теорія і практика сучасного менеджменту»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо-науковою програмою «Прикладна механіка» '
2020 Плахотнік О.О.,
Караван Н.А.
Силабус '«Креативний менеджмент».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2023 Плахотнік О.О.,
Коваленко О.В.
Силабус '«Глобальна економіка»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2020 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Економіка інновацій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 054 «Соціологія» за освітньо-професійною програмою «Соціологія»'
2020 Плахотнік О.О.,
Коваленко О.В.
Силабус '«Виробничий менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання»'
2023 Плахотнік О.О.
Силабус '«Трансфер технологій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2023 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Глобальна економіка»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за освітньо-професійною програмою «Телекомунікації та радіотехніка» '
2020 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Трансфер технологій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо-професійною програмою «Технології машинобудування»'
2022 Плахотнік О.О.
Силабус '«Економіка інновацій».
Для здобувачів здобувачів вищої освіти зі спеціальності 132 "Матеріалознавство" за освітньо-професійною програмою "Матеріалознавство"'
2023 Плахотнік О.О.
Силабус '«Глобальна економіка»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 104 “Фізика та астрономія” за освітньо-професійною програмою “Фізика конденсованого стану” '
2020 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Глобальна економіка»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика»'
2020 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Глобальна економіка»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» '
2020 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Трансфер технологій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 104 Фізика та астрономія за освітньо-професійною програмою «Фізика конденсованого стану»'
2022 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Економіка інновацій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технологія машинобудування»'
2022 Плахотнік О.О.,
Коваленко О.В.
Силабус '«Глобальна економіка»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2020 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Теорія і практика сучасного менеджменту»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 132 Матеріалознавство за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство» '
2020 Плахотнік О.О.
Силабус '«Теорія і практика сучасного менеджменту ».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Плахотнік О.О.
Силабус '«Трансфер технологій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” '
2022 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Економіка інновацій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2023 Плахотнік О.О.,
Коваленко О.В.
Силабус '«Глобальна економіка»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія» '
2020 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Трансфер технологій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньо-професійною програмою «Енергетичний менеджмент»'
2020 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Економіка інновацій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2020 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Трансфер технологій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» '
2020 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Економіка інновацій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» '
2020 Плахотнік О.О.,
Коваленко О.В.
Силабус '«Теорія і практика сучасного менеджменту .
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2020 Плахотнік О.О.
Силабус '«Економіка інновацій ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2022 Плахотнік О.О.
Силабус '«Теорія і практика сучасного менеджменту»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» '
2022 Плахотнік О.О.
Силабус '«Трансфер технологій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 101 “Екологія” за освітньо-професійною програмою “Екологія”'
2020 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Економіка інновацій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за освітньо-професійною програмою «Телекомунікації та радіотехніка» '
2020 Плахотнік О.О.,
Коваленко О.В.
Силабус '«Економіка інновацій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 104 “Фізика та астрономія” за освітньо-професійною програмою “Фізика конденсованого стану” '
2023 Плахотнік О.О.,
Коваленко О.В.
Силабус '«Економіка інновацій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» '
2020 Плахотнік О.О.,
Коваленко О.В.
Силабус '«Трансфер технологій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» '
2020 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Теорія і практика сучасного менеджменту»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 274 Автомобільний транспорт за освітньо-науковою програмою «Автомобільний транспорт» '
2021 Плахотнік О.О.,
Караван Н.А.
Силабус '«Виробничий менеджмент».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2023 Плахотнік О.О.
Силабус '«Трансфер технологій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання»'
2023 Плахотнік О.О.
Силабус '«Трансфер технологій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 144 “Теплоенергетика” за освітньо-професійною програмою “Теплоенергетика” '
2020 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Економіка інновацій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» за освітньо-професійною програмою «Хімічні технології та інженерія» '
2020 Плахотнік О.О.,
Коваленко О.В.
Силабус '«Економіка інновацій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2020 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Трансфер технологій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 054 “Соціологія” за освітньо-професійною програмою “Соціологія” '
2020 Плахотнік О.О.,
Караван Н.А.
Силабус '«Глобальна економіка»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2022 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Трансфер технологій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія» '
2020 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Трансфер технологій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство»'
2023 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Економіка інновацій».
«Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 071 Облік і оподаткування за за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» '
2022 Плахотнік О.О.,
Коваленко О.В.
Силабус '«Трансфер технологій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика»'
2020 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Трансфер технологій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2020 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Трансфер технологій ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2022 Плахотнік О.О.
Силабус '«Економіка інновацій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 101 “Екологія” за освітньо-професійною програмою “Екологія” '
2020 Плахотнік О.О.,
Коваленко О.В.
Силабус '«Глобальна економіка»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 054 «Соціологія» за освітньо-професійною програмою «Соціологія»'
2020 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Регіональна економіка в сучасних умовах .
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2021 Плахотнік О.О.,
Караван Н.А.
Силабус '«Глобальна економіка»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 104 “Фізика та астрономія” за освітньо-професійною програмою “Фізика конденсованого стану” '
2023 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Креативний менеджмент».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»'
2023 Плахотнік О.О.,
Коваленко О.В.
Силабус '«Глобальна економіка»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології машинобудування» '
2022 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Трансфер технологій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за освітньо-професійною програмою «Телекомунікації та радіотехніка» '
2020 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Теорія і практика сучасного менеджменту»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування за освітньо-науковою програмою «Галузеве машинобудування» '
2021 Плахотнік О.О.,
Караван Н.А.
Силабус '«Трансфер технологій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньо-професійною програмою «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»'
2020 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Трансфер технологій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія»'
2020 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Економіка інновацій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання»'
2023 Плахотнік О.О.
Силабус '«Трансфер технологій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування” '
2020 Плахотнік О.О.,
Присвітла О.В.
Силабус '«Глобальна економіка»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» за освітньо-професійною програмою «Хімічні технології та інженерія» '
2020 Плахотнік О.О.,
Чернявська І.М.
Силабус '«Економіка інновацій»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» '
2020 Плахотнік О.О.,
Коваленко О.В.