Кафедра машинобудівних технологій та інженерії

avto_molchan.jpgДоцент, к.т.н.
Молчанов Віталій Федорович

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Технологія інструментального виробництва».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за освітньо – професійною програмою “Інструментальне виробництво”'
2017 Молчанов В.Ф.
Робоча програма '«Технологія конструкційних матеріалів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування»'
2020 Молчанов В.Ф.
Робоча програма '«Обладнання автоматизованого виробництва».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за освітньо – професійною програмою “Металорізальні верстати та системи”'
2017 Молчанов В.Ф.
Робоча програма '«Гідравліка, гідро- і пневмоприводи».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2021 Молчанов В.Ф.
Робоча програма '«Автоматичне управління процесами обробки матеріалів різанням».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 131 “Прикладна механіка за освітньо-професійною програмою “Технології машинобудування”'
2021 Молчанов В.Ф.
Робоча програма '«Технологія конструкційних матеріалів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2021 Молчанов В.Ф.
Робоча програма '«Технологія конструкційних матеріалів».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131“Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою “Прикладна механіка”'
2019 Молчанов В.Ф.
Робоча програма '«Гідравліка, гідро- та пневмоприводи».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка»
'
2019 Молчанов В.Ф.
Робоча програма '«Технологія інструментального виробництва».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо – професійною програмою “Технології машинобудування”'
2021 Молчанов В.Ф.
Робоча програма '«Гідравліка, гідро- та пневмоприводи»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування»'
2020 Молчанов В.Ф.
Робоча програма '«Технологія конструкційних матеріалів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 132 “Матеріалознавство” за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство»'
2020 Молчанов В.Ф.
Навчальний посiбник '«Технологія конструкційних матеріалів».
Повна версія посібника на CD-диску.
Для студентів за напрямом підготовки "Автомобільний транспорт", "Інженерна механіка", "Машинобудування"'
2008 Молчанов В.Ф.
Навчальний посiбник ' «Термічна обробка деталей машин»
Для студентів за напрямом підготовки «Машинобудування».'
2008 Молчанов В.Ф.
Конспект лекцiй '«Обладнання автоматизованого виробництва».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування за освітньо – професійною програмою «Металорізальні верстати та системи»'
2017 Молчанов В.Ф.
Конспект лекцiй '«Гідравліка, гідро- та пневмоприводи».
Для студентів за напрямами підготовки: “Інженерна механіка” , “Машинобудування”, “Автомобільний транспорт”'
2014 Молчанов В.Ф.
Конспект лекцiй '«Технологія інструментального виробництва».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальностей: 131 Прикладна механіка за освітньо – професійною програмою «Технологія машинобудування», 133 Галузеве машинобудування за освітньо – професійною програмою «Інструментальне виробництво»'
2017 Молчанов В.Ф.
Конспект лекцiй '«Ручне дугове зварювання та паяння металів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою “Технології та устаткування зварювання”'
2020 Молчанов В.Ф.
Конспект лекцiй '«Автоматичне управління процесами обробки матеріалів різанням».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 131 “Прикладна механіка за освітньо-професійною програмою “Технології машинобудування”'
2023 Молчанов В.Ф.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Технологія конструкційних матеріалів» до лабораторної роботи № 2 “Визначення твердості металів”
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 131 “Прикладна механіка”, 132 “Матеріалознавство”, 133 “Галузеве машинобудування”, 274 “Автомобільний транспорт”'
2020 Молчанов В.Ф.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Технологія конструкційних матеріалів» до лабораторної роботи № 6 “Металорізальні верстати та інструменти”
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 131 “Прикладна механіка”, 132 “Матеріалознавство”, 133 “Галузеве машинобудування”, 274 “Автомобільний транспорт”'
2020 Молчанов В.Ф.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Ручне дугове зварювання та паяння металів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою “Технології та устаткування зварювання”'
2020 Молчанов В.Ф.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Технологія конструкційних матеріалів» до лабораторної роботи № 1 “Основи технічних вимірювань”
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 131 “Прикладна механіка”, 132 “Матеріалознавство”, 133 “Галузеве машинобудування”, 274 “Автомобільний транспорт”'
2020 Молчанов В.Ф.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Технологія конструкційних матеріалів» до лабораторної роботи № 4 “Кінематика різання і класифікація металорізальних верстатів”
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 131 “Прикладна механіка”, 132 “Матеріалознавство”, 133 “Галузеве машинобудування”, 274 “Автомобільний транспорт”'
2020 Молчанов В.Ф.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Технологія конструкційних матеріалів»
до лабораторної роботи № 5 “Токарний металорізальний інструмент”
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 131 “Прикладна механіка”, 132 “Матеріалознавство”, 133 “Галузеве машинобудування”, 274 “Автомобільний транспорт” '
2020 Молчанов В.Ф.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Технологія конструкційних матеріалів» до лабораторної роботи № 3 “Поздовжня прокатка”
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 131 “Прикладна механіка”, 132 “Матеріалознавство”, 133 “Галузеве машинобудування”, 274 “Автомобільний транспорт”'
2020 Молчанов В.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Ручне дугове зварювання та паяння металів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою “Технології та устаткування зварювання”'
2020 Молчанов В.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Технологія інструментального виробництва».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальностей: 131 Прикладна механіка за освітньо – професійною програмою «Технологія машинобудування», 133 Галузеве машинобудування за освітньо – професійною програмою «Інструментальне виробництво»'
2017 Молчанов В.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Гідравліка, гідро- та пневмоприводи».
Для студентів за напрямами підготовки: “Інженерна механіка” , “Машинобудування”, “Автомобільний транспорт”'
2020 Молчанов В.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Технологія інструментального виробництва».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальностей: 131 Прикладна механіка за освітньо – професійною програмою «Технологія машинобудування», 133 Галузеве машинобудування за освітньо – професійною програмою «Інструментальне виробництво»'
2017 Молчанов В.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Технологія конструкційних матеріалів» до самостійної роботи
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 131 “Прикладна механіка”, 132 “Матеріалознавство”, 133 “Галузеве машинобудування”, 274 “Автомобільний транспорт”'
2020 Молчанов В.Ф.
Комплект комплексної контрольної роботи '«Ручне дугове зварювання та паяння металів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою “Технології та устаткування зварювання”'
2020 Молчанов В.Ф.
Силабус '«Технологія конструкційних матеріалів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка» '
2020 Молчанов В.Ф.
Силабус '«Автоматичне управління процесами обробки матеріалів різанням».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 131 “Прикладна механіка за освітньо-професійною програмою “Технології машинобудування”'
2022 Молчанов В.Ф.
Силабус '«Гідравліка, гідро- і пневмоприводи».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт»'
2020 Молчанов В.Ф.
Силабус '«Гідравліка, гідро- і пневмоприводи».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2020 Молчанов В.Ф.
Силабус '«Технологія конструкційних матеріалів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 132 “Матеріалознавство” за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство»'
2020 Молчанов В.Ф.
Силабус '«Технологія конструкційних матеріалів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство» '
2020 Молчанов В.Ф.
Силабус '«Технологія конструкційних матеріалів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство»'
2020 Молчанов В.Ф.
Силабус '«Гідравліка, гідро- і пневмоприводи».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка» '
2020 Молчанов В.Ф.
Силабус '«Технологія конструкційних матеріалів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування»'
2020 Молчанов В.Ф.
Силабус '«Технологія інструментального виробництва».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 131 “Прикладна механіка за освітньо-професійною програмою “Технології машинобудування”'
2021 Молчанов В.Ф.
Силабус '«Гідравліка, гідро- і пневмоприводи».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» '
2020 Молчанов В.Ф.
Силабус '«Технологія конструкційних матеріалів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт»'
2020 Молчанов В.Ф.