Кафедра менеджменту

eo_karimov.jpgДоцент, к.е.н.
Карімов Геннадій Іванович

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Виробничий менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за освітньо-професійною програмою «Телекомунікації та радіотехніка» '
2019 Карімов Г.І.
Робоча програма '«Виробничій менеджмент»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія”
за освітньо-професійною програмою “Біотехнології та біоінженерія”'
2019 Карімов Г.І.
Робоча програма '«Маркетинг».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності 073 “Менеджмент”, за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2018 Карімов Г.І.
Робоча програма '«Переддипломна практика».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2023 Карімов Г.І.
Робоча програма '«Маркетинг».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство» '
2023 Карімов Г.І.
Робоча програма '«Економетрика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент”
за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2019 Карімов І.К.,
Карімов Г.І.
Робоча програма '«Маркетинг інновацій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2019 Карімов Г.І.
Робоча програма '«Виробничий менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістреського) рівня спеціальностей 153 “Мікро- та наноситемна техніка” за освітньо-професійною програмою “Мікро- та наноситемна техніка”, 171 “Електроніка” за освітньо-професійною програмою “Електроніка”'
2017 Карімов Г.І.
Робоча програма '«Маркетинг та маркетингові дослідження».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” за освітньо-професійною програмою “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”'
2017 Карімов Г.І.
Робоча програма '«Виробничий менеджмент».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” за освітньо-професійною програмою “Автомобільний транспорт”
очна форма навчання '
2022 Карімов Г.І.
Робоча програма '«Виробнича практика»
Для студентів за напрямом підготовки “Менеджмент”'
2018 Карімов Г.І.,
Тарасенко С.І.
Робоча програма '«Моделювання та прогнозування економічних процесів» .
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2020 Карімов Г.І.
Робоча програма '«Маркетинг інновацій».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістреського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” '
2022 Карімов Г.І.
Робоча програма '«Економетрика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою 071 “Облік і оподаткування”,
072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітньо-професійною програмою 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” '
2019 Карімов І.К.,
Карімов Г.І.
Робоча програма '«Інформаційні системи і технології в управлінні організацією».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістреського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” '
2022 Карімов Г.І.
Робоча програма '«Виробничий менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістреського) рівня спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” за освітньо-професійною програмою “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” '
2017 Карімов Г.І.
Робоча програма '«Основи спортивного менеджменту та маркетингу».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” за освітньо-професійною програмою “Фізична культура і спорт” '
2022 Вороніна А.В.,
Карімов Г.І.
Робоча програма '«Логістика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент”
очна, заочна'
2018 Карімов Г.І.,
Тарасенко С.І.
Робоча програма '«Маркетинг спортивно-оздоровчої діяльності».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” за освітньо-професійною програмою “Фізична культура і спорт” '
2022 Карімов Г.І.
Робоча програма '«Виробничий менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістреського) рівня спеціальності 161 “Хiмiчні технологiї та інженерія” за освітньо-професійною програмою “Хiмiчні технологiї та інженерія” '
2017 Карімов Г.І.
Робоча програма '«Моделювання та прогнозування в управлінні».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістреського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” '
2023 Карімов Г.І.
Робоча програма '«Маркетинг інновацій».
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2022 Карімов Г.І.
Робоча програма '«Маркетинг».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» '
2018 Карімов Г.І.
Робоча програма '«Операційний менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 153 “Мікро-та наноситемна техніка”
освітньо-професійної програми “Мікро-та наноситемна техніка” та 171 “Електроніка” освітньо-професійної програми “Електроніка”'
2017 Карімов Г.І.
Робоча програма '«Маркетинг».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 071 “Облік і оподаткування” '
2018 Карімов Г.І.
Робоча програма ' «Виробничий менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістреського) рівня спеціальності 104 “Фізика та астрономія” за освітньо-професійною програмою “Фізика конденсованого стану” '
2017 Карімов Г.І.
Навчальний посiбник '«Виробничий менеджмент».
Для студентів вищих навчальних закладів України
Г. В. Запорожець,М.М.Кучер,Н. Г. Ревенко '
2010 Карімов Г.І.,
Ревенко Н.Г.
Навчальний посiбник ' «Моделювання та прогнозування в управлінні».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістреського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” '
2018 Карімов Г.І.
Навчальний посiбник '«Моделювання та прогнозування в управлінні». Комп’ютерний практикум в MS Excel.
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2023 Карімов Г.І.,
Карімов І.К.
Навчальний посiбник '«Виробничий менеджмент».
Для самостійного вивчення дисципліни '
2010 Карімов Г.І.,
Ревенко Н.Г.
Конспект лекцiй '«Інформаційні системи і технології в управлінні організацією».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” '
2023 Карімов Г.І.
Конспект лекцiй '«Маркетинг».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент”
'
2018 Карімов Г.І.
Конспект лекцiй '«Виробничий менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з технічних спеціальностей '
2019 Карімов Г.І.
Конспект лекцiй '«Маркетинг».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2018 Карімов Г.І.
Конспект лекцiй '«Маркетинг інновацій».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістреського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2022 Карімов Г.І.
Конспект лекцiй '«Моделювання та прогнозування економічних процесів» .
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2020 Карімов Г.І.
Конспект лекцiй '«Виробничий менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістреського) рівня з технічних спеціальностей '
2019 Карімов Г.І.
Конспект лекцiй '«Маркетинг».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності 073 “Менеджмент”, за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2018 Карімов Г.І.
Конспект лекцiй '«Моделювання та прогнозування в економіці та управлінні ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 113 “Прикладна математика” за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика»'
2023 Карімов І.К.,
Карімов Г.І.
Конспект лекцiй '«Економетрика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент»'
2019 Карімов І.К.,
Карімов Г.І.
Конспект лекцiй '«Виробничий менеджмент».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти для всіх технічних спеціальностей '
2019 Карімов Г.І.
Конспект лекцiй '«Маркетинг».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство»'
2023 Карімов Г.І.
Конспект лекцiй '«Маркетинг інновацій».
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2022 Карімов Г.І.
Конспект лекцiй '«Маркетинг».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2022 Карімов Г.І.
Конспект лекцiй '«Логістика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2020 Карімов Г.І.,
Тарасенко С.І.
Конспект лекцiй '«Моделювання та прогнозування в управлінні».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 073 “Менеджмент” '
2023 Карімов Г.І.
Конспект лекцiй '«Маркетинг та маркетингові дослідження».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”
за освітньо-професійною програмою “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”'
2017 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Моделювання та прогнозування економічних процесів» .
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2020 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Виробничий менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з технічних спеціальностей '
2019 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Логістика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2021 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Виробничий менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня з технічних спеціальностей '
2019 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Моделювання та прогнозування в управлінні».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістреського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” '
2023 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Маркетинг інновацій».
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2022 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Організація підприємницької діяльності»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2020 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Маркетинг».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності 073 “Менеджмент”, за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2019 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Моделювання та прогнозування економічних процесів» .
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2020 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Маркетинг».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство»'
2023 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Інформаційні системи і технології в управлінні організацією».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістреського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” '
2023 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Економетрика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент»'
2019 Карімов І.К.,
Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять ' «Маркетинг інновацій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент”, за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2022 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Виробничий менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня з технічних спеціальностей '
2019 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Моделювання та прогнозування економічних процесів» .
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2020 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Економетрика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент»'
2019 Карімов І.К.,
Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Маркетинг інновацій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2022 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Маркетинг».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство»'
2023 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Розміщення продуктивних сил».
Для студентів за напрямом підготовки: “Менеджмент”
Заочна форма'
2015 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Маркетинг та маркетингові дослідження».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” за освітньо-професійною програмою “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”'
2017 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Логістика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2021 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Виробничий менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з технічних спеціальностей '
2019 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Розміщення продуктивних сил (та технологічні процеси в галузі)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності 073 “Менеджмент”,очна форма '
2019 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Маркетинг інновацій».
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2022 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Моделювання та прогнозування в управлінні».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 073 “Менеджмент” '
2023 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Виробничий менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 171 «Електроніка»'
2019 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Інформаційні системи і технології в управлінні організацією».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістреського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” '
2022 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Маркетинг».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності 073 “Менеджмент”, за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2019 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Маркетинг». I частина
Для студентів за напрямом підготовки “Менеджмент організацій і адміністрування”.
(Заочна форма навчання)'
2018 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Маркетинг».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності 073 “Менеджмент”, за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2019 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Виробничий менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з технічних спеціальностей '
2019 Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Логістика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2017 Карімов Г.І.,
Тарасенко С.І.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Логістика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
(Заочної форми навчання) '
2017 Карімов Г.І.,
Тарасенко С.І.
Збірник задач (завдань) '«Виробничий менеджмент».
Для поточного контролю знань.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з технічних спеціальностей '
2019 Карімов Г.І.
Методичні вказівки '«Кваліфікаційна робота».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент”'
2023 Чернявська І.М.,
Карімов Г.І.
Монографія '«Комп’ютерні технології в навчальному процесі технічного університету».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2020 Карімов І.К.,
Карімов Г.І.
Монографія '«Інформаційні системи і технології в управлінні організацією».
Для здобувачів вищої освіти '
2014 Карімов Г.І.,
Карімов І.К.
Словник термінів '«Виробничий менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з технічних спеціальностей '
2019 Карімов Г.І.
Словник термінів '«Операційний менеджмент у зварювальному виробництві».
Для студентів за напрямом підготовки 6.050504 “Зварювання” '
2016 Карімов Г.І.
Силабус '«Розміщення продуктивних сил»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2020 Карімов Г.І.
Силабус '«Інформаційні системи і технології в управлінні організацією».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент”''
2022 Карімов Г.І.
Силабус '«Логістика»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» '
2020 Карімов Г.І.
Силабус '«Виробничий менеджмент»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2020 Карімов Г.І.
Силабус '«Маркетинг».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2020 Карімов Г.І.
Силабус '«Маркетинг».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” '
2020 Карімов Г.І.
Силабус '«Державне та регіональне управління»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2020 Карімов Г.І.
Силабус '«Організація підприємницької діяльності»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» '
2020 Карімов Г.І.
Силабус '«Виробничий менеджмент»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» '
2020 Карімов Г.І.
Силабус '«Маркетинг».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство» '
2023 Карімов Г.І.
Силабус '«Виробничий менеджмент».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 171 “Електроніка” за освітньо-професійною програмою “Електроніка”, 153 “Мікро-та нано системна техніка” за освітньо-професійною програмою “Мікро-та нано системна техніка” '
2020 Карімов Г.І.
Силабус '«Маркетинг».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування”'
2020 Карімов Г.І.
Силабус '«Логістика»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2020 Карімов Г.І.
Силабус '«Моделювання та прогнозування економічних процесів» .
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2021 Карімов Г.І.
Силабус '«Моделювання та прогнозування в управлінні».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2023 Карімов Г.І.
Силабус '«Виробничий менеджмент»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2022 Карімов Г.І.
Силабус '«Виробничій менеджмент»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за освітньо-професійною програмою «Телекомунікації та радіотехніка» '
2020 Карімов Г.І.
Силабус '«Виробничий менеджмент»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія» '
2020 Карімов Г.І.
Силабус '«Маркетинг інновацій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2022 Карімов Г.І.