Кафедра машинобудівних технологій та інженерії

avto_solod.jpgПерший проректор, доцент,к.т.н.
Солод Володимир Юрійович

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Переддипломна практика».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою “Технологія машинобудування”'
2021 Солод В.Ю.,
Бельмас І.В.,
Музичка Д.Г.
Робоча програма '«Переддипломна практика».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо – професійною програмою “Технології та устаткування зварювання”'
2023 Носов Д.Г.,
Солод В.Ю.,
Перемiтько В.В.
Робоча програма '«Інструменти з надтвердих матеріалів у технологіях абразивної і фізико-технічної обробки».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо-науковою програмою «Прикладна механіка» '
2020 Солод В.Ю.
Робоча програма '«Різальні інструменти».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка»
(Очної та заочної форм навчання) '
2021 Солод В.Ю.,
Музичка Д.Г.
Навчальний посiбник '"Інженерна термомеханіка."
Для магістрів механічних спеціальностей.'
2006 Солод В.Ю.
Навчальний посiбник '«Збірник задач з теоретичної механіки»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх технічних спеціальностей '
2018 Нікулін О.В.,
Солод В.Ю.,
Мамаєв Л.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Інструментальні матеріали».
До виконання контрольних завдань
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механика» ( освітньо-професійна програма «Прикладна механіка»)
(Заочної форми навчання) '
2021 Музичка Д.Г.,
Солод В.Ю.,
Калініченко С.В.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту '«Різальні інструменти».
Навчальний посібник
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка»
(Очної та заочної форм навчання) '
2012 Солод В.Ю.
Монографія '«Інструменти з надтвердих матеріалів у технологіях абразивної і фізико-технічної обробки».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо-науковою програмою «Прикладна механіка» '
2016 Солод В.Ю.
Словник термінів '«Тримовний словник».
З технічної механіки та машинобудування
Для студентів-механіків денної та заочної форм навчання '
2016 Солод В.Ю.,
Мамаєв Л.М.,
Нікулін О.В.
Силабус '«Металорізальні верстати».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131“Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою “Прикладна механіка”'
2020 Солод В.Ю.
Силабус '«Інструменти з надтвердих матеріалів у технологіях абразивної і фізико-технічної обробки».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо-науковою програмою «Прикладна механіка» '
2020 Солод В.Ю.