Кафедра машинобудівних технологій та інженерії

sv_peremit.jpgДекан ф-ту, проф., д.т.н.
Перемiтько Валерiй Вiкторович

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Інноваційні процеси у зварюванні та споріднених технологіях».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” (спеціалізація “Технології та устаткування зварювання”) '
2016 Перемiтько В.В.
Робоча програма '«Реновація та збільшення ресурсу конструкцій зварювальними методами».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 132 Матеріалознавство за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство»'
2020 Перемiтько В.В.
Робоча програма '«Виробництво зварних конструкцій».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка»'
2019 Перемiтько В.В.
Робоча програма '«Інноваційні процеси у зварюванні та споріднених технологіях».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання»'
2022 Перемiтько В.В.
Робоча програма '«Проектування зварювальних цехів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо – професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2017 Перемiтько В.В.
Робоча програма '«Реновація та збільшення ресурсу конструкцій зварювальними методами »
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 131 Прикладна механіка '
2020 Перемiтько В.В.
Робоча програма '«Переддипломна практика».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо – професійною програмою “Технології та устаткування зварювання”'
2023 Носов Д.Г.,
Солод В.Ю.,
Перемiтько В.В.
Робоча програма '«Проектування зварювальних цехів».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання»'
2023 Перемiтько В.В.
Робоча програма '«Технологія та устаткування зварювання плавленням».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою “Прикладна механіка” '
2019 Перемiтько В.В.
Робоча програма '«Викладацька практика»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 132 Матеріалознавство за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство» '
2019 Перемiтько В.В.
Пiдручник '«System approach in modeling and research of metal processes»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою “Металургія” '
2021 Нікулін О.В.,
Перемiтько В.В.
Навчальний посiбник '«Теорія та практика змащування металургійних машин».
Для студентів за напрямом підготовки «Машинобудування».
група МО'
2006 Максименко О.П.,
Перемiтько В.В.,
Самохвал В.М.
Навчальний посiбник '«Методологія наукових досліджень».
Для студентів спеціальності 8.092301 «Технологія та устаткування зварювання»'
2010 Перемiтько В.В.,
Рейдерман Ю.І.
Навчальний посiбник '«Розрахунки фізико-металургійних процесів зварювання».
Для студентів за напрямом підготовки "Зварювання"
Укладачі: Квасницький В.Ф., Носов Д.Г., Перемітько В.В., Фоміна А.О., Рейдерман Ю.І.'
2009 Носов Д.Г.,
Перемiтько В.В.,
Рейдерман Ю.І.
Конспект лекцiй '«Проектування зварювальних цехів».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання»'
2022 Перемiтько В.В.
Конспект лекцiй '«Реновація та збільшення ресурсу конструкцій зварювальними методами»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальностей 131 «Прикладна механіка» та 132 «Матеріалознавство» '
2020 Перемiтько В.В.
Конспект лекцiй '«Інноваційні процеси у зварюванні та споріднених технологіях».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” освітньої програми “Технології та устаткування зварювання”
Усіх форм навчання'
2022 Перемiтько В.В.
Конспект лекцiй '«Проектування зварювальних цехів».
для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” освітньої програми “Технології та устаткування зварювання”
очна, заочна'
2018 Перемiтько В.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Проектування зварювальних цехів».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання»'
2022 Перемiтько В.В.,
Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Проектування зварювальних цехів».
Розділ «Нормування витрати зварювальних матеріалів та електроенергії».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2022 Перемiтько В.В.,
Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Реновація та збільшення ресурсу конструкцій зварювальними методами»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальностей 131 «Прикладна механіка» та 132 «Матеріалознавство»'
2020 Перемiтько В.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Інноваційні процеси у зварюванні та споріднених технологіях».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання»'
2022 Перемiтько В.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Проектування зварювальних цехів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо – професійною програмою «Технологія устаткування зварювання» '
2018 Перемiтько В.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Проектування зварювальних цехів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо – професійною програмою «Технологія устаткування зварювання» '
2018 Перемiтько В.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Проблеми зварювального виробництва».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 131 „Прикладна механіка” освітньої програми „Технології та устаткування зварювання”
очна, заочна'
2018 Перемiтько В.В.,
Івченко П.С.,
Рейдерман Ю.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Інноваційні процеси у зварюванні та споріднених технологіях».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” освітньої програми “Технології та устаткування зварювання”'
2022 Перемiтько В.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Проектування зварювальних цехів».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання»'
2022 Перемiтько В.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Реновація та збільшення ресурсу конструкцій зварювальними методами».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальностей 131 «Прикладна механіка» та 132 «Матеріалознавство» '
2020 Перемiтько В.В.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи '«Проектування зварювальних цехів».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання»'
2023 Коломоєць І.В.,
Перемiтько В.В.
Контрольні питання (білети) до екзамену '«Проектування зварювальних цехів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо – професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2017 Перемiтько В.В.
Комплект комплексної контрольної роботи '«Проектування зварювальних цехів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо – професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2017 Перемiтько В.В.
Методичні вказівки до підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра '«До змісту та структури випускної кваліфікаційної роботи бакалаврів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” (спеціалізації “Технології та устаткування зварювання”)
Укладачі: Г.І. Камель, В.В. Перемітько, Д.Г. Носов, Ю.А. Гасило, І.В. Крикент, П.С.Івченко'
2017 Перемiтько В.В.,
Носов Д.Г.,
Камель Г.І.
Методичні вказівки '«Кваліфікаційна робота».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2023 Перемiтько В.В.,
Носов Д.Г.
Словник термінів '«ТРИМОВНИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК з матеріалознавства та обробки металів тиском»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 132 «Матеріалознавство» за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство», 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою 136.3 «Обробка металів тиском» '
2021 Нікулін О.В.,
Перемiтько В.В.
Силабус '«Технологія та устаткування зварювання плавленням».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131“Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою “Прикладна механіка”'
2020 Перемiтько В.В.
Силабус '«Реновація та збільшення ресурсу конструкцій зварювальними методами».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство»'
2021 Перемiтько В.В.
Силабус '«Виробництво зварних конструкцій».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131“Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою “Прикладна механіка”'
2020 Перемiтько В.В.
Силабус '«Проектування зварювальних цехів».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання»'
2023 Перемiтько В.В.
Силабус '«Реновація та збільшення ресурсу конструкцій зварювальними методами».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо-науковою програмою «Прикладна механіка» '
2020 Перемiтько В.В.
Силабус '«Інноваційні процеси у зварюванні та споріднених технологіях».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання»'
2023 Перемiтько В.В.