Кафедра металургії ім.проф.В.І.Логінова

omd_samoh.jpgДоцент, к.т.н.
Самохвал Володимир Михайлович

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Технологія процесів (за фахом)».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2022 Самохвал В.М.,
Пантєйков С.П.,
Чубіна О.А.
Робоча програма '«Інформаційні технології та основи комп’ютерного проектування в ОМТ».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2022 Самохвал В.М.
Робоча програма '«Матеріали, процеси та механізми обробки металів».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2021 Самохвал В.М.
Робоча програма '«Методи дослідження в умовах виробництва».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-науковою програмою “Обробка металів тиском”'
2023 Самохвал В.М.
Робоча програма '«Системне управління якістю продукції в процесах ОМТ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Обробка металів тиском»'
2023 Самохвал В.М.
Робоча програма '«Теоретичні основи процесів (за фахом».
Модуль 1.Теоретичні основи металургійних процесів.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія чорних металів» '
2019 Крячко Г.Ю.,
Чубіна О.А.,
Самохвал В.М.
Робоча програма '«Методи механічної інженерії у процесах ОМТ».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2021 Самохвал В.М.
Робоча програма '«Проектний підхід в організації досліджень, розробці та впровадженні нових технологій для ОПП ОМТ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою “Обробка металів тиском”'
2023 Самохвал В.М.
Робоча програма '«Комплексні технології виготовлення металевих виробів(Вибіркова дисципліна з переліку 2) для ОПП ОМТ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою “Обробка металів тиском”'
2023 Самохвал В.М.
Робоча програма '«Конструкції технологічних агрегатів в процесах ОМТ».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2023 Самохвал В.М.
Робоча програма '«Проектування та виготовлення робочого інструменту процесів ОМТ (Вибіркова дисципліна з переліку 2) для ОПП ОМТ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою “Обробка металів тиском”'
2023 Самохвал В.М.
Робоча програма '«Технологічне проектування процесів ОМТ».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія»'
2023 Самохвал В.М.
Робоча програма '«Інновації з ресурсозбереження в ОМТ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Обробка металів тиском» '
2023 Самохвал В.М.
Робоча програма '«Конструкції технологічних агрегатів (за фахом)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія»'
2019 Самохвал В.М.,
Полєтаєв В.П.
Навчальний посiбник '«Системний підхід, методи досліджень процесів прокатування з аналізом поздовжньої сталості»
Колектив авторів:О.П.Максименко, О.В.Нікулін, В.М.Самохвал, Д.І.Лобойко
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Обробка металів тиском» '
2021 Максименко О.П.,
Нікулін О.В.,
Самохвал В.М.
Навчальний посiбник '«Теорія та практика змащування металургійних машин».
Для студентів за напрямом підготовки «Машинобудування».
група МО'
2006 Максименко О.П.,
Перемiтько В.В.,
Самохвал В.М.
Навчальний посiбник '"Технологія якості і сертифікація."
Для студентів спеціальності 7.090404 "Обробка металів тиском."'
2009 Самохвал В.М.
Конспект лекцiй '«Конструкції технологічних агрегатів в процесах ОМТ».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2023 Самохвал В.М.
Конспект лекцiй '«Матеріали, процеси та механізми обробки металів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2021 Самохвал В.М.
Конспект лекцiй '«Технологічне проектування процесів ОМТ».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2023 Самохвал В.М.
Конспект лекцiй '«Конструкції технологічних агрегатів (за фахом)».
Частина 3. Конструкції технологічних агрегатів прокатного виробництва
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2023 Самохвал В.М.
Конспект лекцiй '«Методи механічної інженерії у процесах ОМТ».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2021 Самохвал В.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Технологічне проектування процесів ОМТ».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2023 Самохвал В.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Методи механічної інженерії у процесах ОМТ».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2021 Самохвал В.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Конструкції технологічних агрегатів (за фахом)».
Частина 3. Визначення технічних характеристик прокатного стану та розрахунок на міцність деталей робочої кліті.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2023 Самохвал В.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Методи механічної інженерії у процесах ОМТ».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2021 Самохвал В.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Матеріали, процеси та механізми обробки металів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2021 Самохвал В.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Конструкції технологічних агрегатів в процесах ОМТ».
Частина 2. Розрахунки агрегатів поточних технологічних ліній
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2023 Самохвал В.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Технологічне проектування процесів ОМТ».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2023 Самохвал В.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Конструкції технологічних агрегатів в процесах ОМТ».
Частина 1. Розрахунки деталей та вузлів прокатного обладнання
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія»'
2023 Самохвал В.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Інформаційні технології та основи комп’ютерного проектування в ОМТ».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2022 Самохвал В.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Конструкції технологічних агрегатів в процесах ОМТ».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2023 Самохвал В.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Конструкції технологічних агрегатів (за фахом)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2023 Самохвал В.М.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи '«Технологія процесів ОМТ»
Модуль 2.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія»
(Очної та заочної форм навчання) '
2021 Самохвал В.М.,
Штода М.М.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи '«Інформаційні технології та основи комп’ютерного проектування в ОМТ».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2022 Самохвал В.М.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи '«Технологія процесів ОМТ»
Модуль 5.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія»
(Очної та заочної форм навчання) '
2021 Самохвал В.М.,
Штода М.М.
Питання до тестового контролю '«Конструкції технологічних агрегатів (за фахом)».
Модуль 3.Обладнання цехів ОМТ
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» '
2019 Самохвал В.М.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту '«Конструкції технологічних агрегатів в процесах ОМТ».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2023 Самохвал В.М.
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра '«Кваліфікаційна робота».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Обробка металів тиском» '
2023 Самохвал В.М.
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра '«Кваліфікаційна робота магістра».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-науковою програмою “Металургія”'
2022 Сігарьов Є.М.,
Максименко О.П.,
Самохвал В.М.
Словник термінів '«Словник термінів з обробки металів тиском».
Для студентів спеціальності 8.05040104 “Обробка металів тиском”'
2012 Самохвал В.М.
Силабус '«Інформаційні технології та основи комп’ютерного проектування в ОМТ».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2023 Самохвал В.М.
Силабус '«Комплексні технології виготовлення металевих виробів».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Обробка металів тиском» '
2023 Самохвал В.М.
Силабус '«Методи дослідження в умовах виробництва ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Обробка металів тиском» '
2023 Самохвал В.М.
Силабус '«Матеріали, процеси та механізми обробки металів».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2021 Самохвал В.М.
Силабус '«Конструкції технологічних агрегатів (за фахом)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2020 Самохвал В.М.,
Полєтаєв В.П.
Силабус '«Проєктний підхід в організації досліджень, розробці та впровадженні нових технологій».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Обробка металів тиском» '
2023 Самохвал В.М.
Силабус '«Технологічне проектування процесів ОМТ».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2023 Самохвал В.М.
Силабус '«Проєктування та виготовлення робочого інструменту процесів ОМТ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Обробка металів тиском» '
2023 Самохвал В.М.
Силабус '«Системне управління якістю продукції в процесах ОМТ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Обробка металів тиском» '
2023 Самохвал В.М.
Силабус '«Методи механічної інженерії у процесах ОМТ».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2021 Самохвал В.М.
Силабус '«Конструкції технологічних агрегатів в процесах ОМТ».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2023 Самохвал В.М.