Кафедра металургії ім.проф.В.І.Логінова

omd_maks.jpgПроф., д.т.н.
Максименко Олег Павлович

Докладніше
Розклад занять на головній сторінці сайту


Навчальна програма '«Теорія процесів ОМТ».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія»'
2019 Максименко О.П.
Навчальна програма '«Наукові дослідження за темою кваліфікаційної роботи магістра».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-професійною програмою “Обробка металів тиском” '
2018 Максименко О.П.
Робоча програма '«Теорія процесів ОМТ».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2019 Максименко О.П.
Робоча програма '«Системний аналіз в дослідженнях процесів обробки матеріалів тиском»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство» зі спеціальності 132 Матеріалознавство '
2020 Максименко О.П.
Робоча програма '«Технологічні засоби забезпечення сталості процесів прокатування».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Обробка металів тиском» '
2023 Максименко О.П.
Робоча програма '«Наукові дослідження за темою кваліфікаційної роботи магістра».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія” за освітньо-науковою програмою “Обробка металів тиском”'
2023 Максименко О.П.
Робоча програма '«Теоретичні основи процесів (за фахом)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія»'
2019 Максименко О.П.,
Крячко Г.Ю.,
Чубіна О.А.
Робоча програма '«Переддипломна практика».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136“Металургія” за освітньо-професійною програмою “Обробка металів тиском” '
2023 Максименко О.П.
Робоча програма '«Наукові дослідження за темою кваліфікаційної роботи магістра».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-професійною програмою “Обробка металів тиском” '
2018 Максименко О.П.
Робоча програма '«Теорія процесів прокатування»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2022 Максименко О.П.
Навчальний посiбник '«Системний підхід, методи досліджень процесів прокатування з аналізом поздовжньої сталості»
Колектив авторів:О.П.Максименко, О.В.Нікулін, В.М.Самохвал, Д.І.Лобойко
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Обробка металів тиском» '
2021 Максименко О.П.,
Нікулін О.В.,
Самохвал В.М.
Навчальний посiбник '«Теорія та практика змащування металургійних машин».
Для студентів за напрямом підготовки «Машинобудування».
група МО'
2006 Максименко О.П.,
Перемiтько В.В.,
Самохвал В.М.
Навчальний посiбник '“Теорія процесів прокатного, трубного, ковально-штампувального та волочильного виробництв.”
Для студентів за напрямом підготовки "Металургія та матеріалознавство"'
2009 Максименко О.П.,
Романюк Р.Я.,
Лясота С.М.
Навчальний посiбник '«ОСНОВИ КАЛІБРОВКИ ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ».
Для здобувачів вищої освіти, які вивчають «Технологію процесів обробки металів тиском»'
2023 Максименко О.П.,
Нікулін О.В.
Навчальний посiбник '«Термінологічний тримовний словник з механіки та обробці металів тиском».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою 136.3 «Обробка металів тиском»'
2019 Максименко О.П.,
Нікулін О.В.
Конспект лекцiй '«Наукові дослідження за темою кваліфікаційної роботи магістра».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-професійною програмою “Обробка металів тиском”
Очної форми навчання'
2018 Максименко О.П.,
Лобойко Д.І.
Конспект лекцiй '«Теорія процесів прокатування». Розділ “Поздовжня сталість процесу прокатки”
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2022 Максименко О.П.
Конспект лекцiй '«Системний аналіз в дослідженнях процесів обробки матеріалів тиском»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство» зі спеціальності 132 Матеріалознавство '
2020 Максименко О.П.,
Лобойко Д.І.
Конспект лекцiй '«Технологічні засоби забезпечення сталості процесів прокатування».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Обробка металів тиском» '
2023 Максименко О.П.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Системний аналіз в дослідженнях процесів обробки матеріалів тиском»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство» зі спеціальності 132 Матеріалознавство '
2020 Максименко О.П.,
Лобойко Д.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Системний аналіз в дослідженнях процесів обробки матеріалів тиском»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство» зі спеціальності 132 Матеріалознавство '
2020 Максименко О.П.,
Лобойко Д.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Технологічні засоби забезпечення сталості процесів прокатування».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Обробка металів тиском» '
2023 Максименко О.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Теорія процесів прокатування»
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2022 Максименко О.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Наукові дослідження за темою кваліфікаційної роботи магістра».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-професійною програмою “Обробка металів тиском”
Очної форми навчання'
2018 Максименко О.П.,
Лобойко Д.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Теорія процесів прокатування».Розділ: «Теорія процесів прокатування і волочіння»
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2023 Максименко О.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Технологічні засоби забезпечення сталості процесів прокатування».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Обробка металів тиском» '
2023 Максименко О.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Системний аналіз в дослідженнях процесів обробки матеріалів тиском»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство» зі спеціальності 132 Матеріалознавство '
2020 Максименко О.П.,
Лобойко Д.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Наукові дослідження за темою кваліфікаційної роботи магістра».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-професійною програмою “Обробка металів тиском”
Очної форми навчання'
2018 Максименко О.П.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи '«Теорія процесів прокатування»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2022 Максименко О.П.
Комплект комплексної контрольної роботи '«Теорія процесів прокатування»
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2022 Максименко О.П.
Комплект комплексної контрольної роботи '«Наукові дослідження за темою кваліфікаційної роботи магістра».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-професійною програмою “Обробка металів тиском”
Очної форми навчання'
2018 Максименко О.П.
Комплект комплексної контрольної роботи '«Теорія процесів ОМТ».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія»'
2019 Максименко О.П.
Комплект комплексної контрольної роботи '«Теоретичні основи процесів (за фахом)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія»'
2018 Максименко О.П.
Комплект комплексної контрольної роботи '«Теоретичні основи процесів (за фахом)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» (спеціалізації: 136.1 «Металургія черних металів», 136.2 «Ливарне виробництво», 136.3 «Обробка металів тиском»)'
2018 Максименко О.П.
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра '«Кваліфікаційна робота магістра».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-науковою програмою “Металургія”'
2022 Сігарьов Є.М.,
Максименко О.П.,
Самохвал В.М.
Монографія '«Наукові дослідження за темою кваліфікаційної роботи магістра».
Продольная устойчивость полосы в валках с анализом контактных условий.
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-професійною програмою 136.3 «Обробка металів тиском» '
2016 Максименко О.П.,
Лобойко Д.І.
Силабус '«Наукові дослідження за темою кваліфікаційної роботи магістра».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія” за освітньо-науковою програмою “Обробка металів тиском”'
2023 Максименко О.П.
Силабус '«Теорія процесів прокатування»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2023 Максименко О.П.
Силабус '«Технологічні засоби забезпечення сталості процесів прокатування».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Обробка металів тиском» '
2023 Максименко О.П.
Силабус '«Системний аналіз в дослідженнях процесів обробки матеріалів тиском»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство» зі спеціальності 132 Матеріалознавство '
2020 Максименко О.П.
Силабус '«Теорія процесів ОМТ».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2020 Максименко О.П.
Силабус '«Ммоделювання та оптимізація процесів омт».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія” за освітньо-науковою програмою “Обробка металів тиском”'
2023 Максименко О.П.,
Нікулін О.В.