Кафедра металургії чорних металів та обробки металів тиском

ms_panteykov.jpgДоцент, к.т.н.
Пантєйков Сергій Петрович

Розклад занять на головній сторінці сайту


Навчальна програма '«Техніка високотемпературного експерименту».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2019 Пантєйков С.П.
Навчальна програма '«Моделювання технологічних та фізичних процесів»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2020 Пантєйков С.П.
Навчальна програма '«Спецметалургія»».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 136 “Металургія” (“Металургія чорних металів“) '
2021 Пантєйков С.П.
Навчальна програма '«Сучасний стан та перспективи розвитку металургії»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2020 Пантєйков С.П.
Робоча програма '«Моделювання технологічних та фізичних процесів»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2020 Пантєйков С.П.
Робоча програма '«Технологія процесів (за фахом)».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2022 Самохвалов С.Є.,
Пантєйков С.П.,
Чубіна О.А.,
Руденко М.Р.
Робоча програма '«Технологія процесів (за фахом)».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2022 Самохвалов С.Є.,
Пантєйков С.П.,
Чубіна О.А.
Робоча програма '«Спецметалургія»».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 136 “Металургія” (“Металургія чорних металів“) '
2018 Пантєйков С.П.
Робоча програма '«Техніка високотемпературного експерименту».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2019 Пантєйков С.П.
Робоча програма '«Сучасний стан та перспективи розвитку металургії»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2020 Пантєйков С.П.
Навчальний посiбник '«Моделювання технологічних та фізичних процесів в металургії».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія»'
2021 Пантєйков С.П.
Навчальний посiбник '«Спеціальна металургія сталей і сплавів». Том 1. Спеціальні сплави і сталі
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2021 Пантєйков С.П.,
Кащєєв М.А.
Конспект лекцiй '«Спецметалургія».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-науковою програмою “Металургія”'
2018 Пантєйков С.П.
Конспект лекцiй '«Техніка високотемпературного експерименту»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2019 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Конспект лекцiй '«Комп’ютерне забезпечення металургійних процесів».
Для студентів спеціальності 6.050401 “Металургія чорних металів”'
2012 Пантєйков С.П.
Конспект лекцiй '«Техніка високотемпературного експерименту».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 136 “Металургія” (“Металургія чорних металів“)'
2016 Пантєйков С.П.
Конспект лекцiй '«Математичне моделювання технологічних процесів».
Для студентів спеціальності 8.050401 “Металургія чорних металів”'
2012 Пантєйков С.П.
Конспект лекцiй '«Моделювання технологічних та фізичних процесів ».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2017 Пантєйков С.П.
Конспект лекцiй '«Теорія і практика металургійного експерименту».
Для студентів спеціальності 8.050401 “Металургія чорних металів”'
2012 Пантєйков С.П.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Моделювання технологічних та фізичних процесів»
(Розділ – «Фізичне моделювання»).
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2019 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Сучасний стан та перспективи розвитку металургії»
(Частина І).
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2019 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Технології ресурсозбереження в металургії».
(ІІ семестр)
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 Металургія '
2018 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Сучасний стан та перспективи розвитку металургії»
(Частина ІІ).
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2019 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Моделювання технологічних та фізичних процесів»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2019 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Техніка високотемпературного експерименту»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2019 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Спецметалургія»».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 136 “Металургія” (“Металургія чорних металів“) '
2018 Пантєйков С.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Моделювання технологічних та фізичних процесів»
(Розділи – «Математичне моделювання» і «Регресійні моделі»).
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2019 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Техніка високотемпературного експерименту»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2019 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Сучасний стан та перспективи розвитку металургії»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2019 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Спецметалургія».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-науковою програмою “Металургія”'
2018 Пантєйков С.П.
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра '«Випускна кваліфікаційна робота».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою 136.1 «Металургія чорних металів»'
2018 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Силабус '«Сучасний стан та перспективи розвитку металургії».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2020 Пантєйков С.П.
Силабус '«Спецметалургія».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-науковою програмою “Металургія”'
2021 Пантєйков С.П.
Силабус '«Техніка високотемпературного експерименту»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2020 Пантєйков С.П.
Силабус '«Моделювання технологічних та фізичних процесів»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2020 Пантєйков С.П.