Кафедра металургії ім.проф.В.І.Логінова

ms_kascheev.jpgДоцент, к.т.н.
Кащєєв Михайло Анатолійович

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Металургія кольорових металів та сплавів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія чорних металів»'
2019 Кащєєв М.А.
Навчальний посiбник '«Спеціальна металургія сталей і сплавів». Том 2. Процеси спеціальної металургії
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2022 Пантєйков С.П.,
Кащєєв М.А.
Навчальний посiбник '«Спеціальна металургія сталей і сплавів». Том 1. Спеціальні сплави і сталі
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2021 Пантєйков С.П.,
Кащєєв М.А.
Навчальний посiбник '«Металургія кольорових металів та сплавів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія чорних металів»'
2018 Сігарьов Є.М.,
Кащєєв М.А.
Конспект лекцiй '«Позапічна обробка».
Для студентів спеціальності 7.050401. 8.050401 “Металургія чорних металів” '
2012 Кащєєв М.А.
Конспект лекцiй '«Основи позаагрегатної обробки розплавів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія»
(Очної та заочної форм навчання) '
2023 Кащєєв М.А.,
Похвалітий А.А.
Конспект лекцiй '«Металургія кольорових металів та сплавів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія чорних металів»'
2019 Кащєєв М.А.
Конспект лекцiй '«Теорія і технологія розливки сталі».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 - Металургія за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2022 Похвалітий А.А.,
Кащєєв М.А.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Металургія чорних металів».
Розділ. Теорія та технологія розливки сталі.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія»
(Очної та заочної форм навчання) '
2017 Кащєєв М.А.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Теорія розливки та кристалізації сталі».
Для студентів за напрямом підготовки 136 “Металургія”'
2017 Кащєєв М.А.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Металургія кольорових металів та сплавів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія чорних металів»'
2018 Кащєєв М.А.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Основи позаагрегатної обробки розплавів.».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2022 Кащєєв М.А.,
Похвалітий А.А.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Металургія чорних металів».
Розділ.Теорія розливки та кристалізації сталі.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія чорних металів»
(Очної та заочної форм навчання) '
2018 Кащєєв М.А.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Теорія розливки та кристалізації сталі».
Для студентів за напрямом підготовки 136 “Металургія”'
2018 Кащєєв М.А.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Металургія кольорових металів та сплавів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія чорних металів»'
2019 Кащєєв М.А.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Металургія чорних металів».
Розділ. Теорія та технологія розливки сталі.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія»
(Очної та заочної форм навчання) '
2018 Кащєєв М.А.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Основи позаагрегатної обробки розплавів.».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2022 Кащєєв М.А.
Силабус '«Металургія черних металів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою “Металургія чорних металів” '
2020 Кащєєв М.А.
Силабус '«Металургія кольорових металів та сплавів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою “Металургія чорних металів” '
2020 Кащєєв М.А.