Кафедра металургії ім.проф.В.І.Логінова

rtp_sigaryev.jpgЗав.каф., проф., д.т.н.
Сігарьов Євген Миколайович

Докладніше
Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Позаагрегатна обробка розплавів».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія” за освітньо-професійною програмою “Металургія чорних металів”'
2022 Сігарьов Є.М.
Робоча програма '«Переддипломна практика».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо – професійною програмою «Металургія чорних металів»
(Очної та заочної форми навчання) '
2023 Сігарьов Є.М.,
Похвалітий А.А.
Робоча програма '«Технології ресурсозбереження в аглодоменному виробництві».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія” '
2023 Сігарьов Є.М.
Робоча програма '«Техніка високотемпературного експерименту».
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія»'
2023 Сігарьов Є.М.
Робоча програма '«Позаагрегатна обробка розплавів».
Для та здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо – науковою програмою «Металургія чорних металів»'
2022 Сігарьов Є.М.
Робоча програма '«Технології ресурсозбереження в процесах виробництва сталі».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія” за освітньо-науковою програмою “Металургія чорних металів”'
2023 Сігарьов Є.М.
Робоча програма '«Наукові дослідження за темою кваліфікаційної роботи магістра ».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2022 Сігарьов Є.М.,
Похвалітий А.А.
Робоча програма '«Теорія високотемпературного експерименту».
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія»'
2023 Сігарьов Є.М.
Навчальний посiбник '«Металургія кольорових металів та сплавів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія чорних металів»'
2018 Сігарьов Є.М.,
Кащєєв М.А.
Конспект лекцiй '«Позадоменне рафінування чавуну».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою та освітньо-науковою програмою “Металургія”'
2023 Сігарьов Є.М.
Конспект лекцiй '«Позаагрегатна обробка розплавів».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою та освітньо-науковою програмою “Металургія” '
2023 Сігарьов Є.М.
Конспект лекцiй '«Технології ресурсозбереження в металургії».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо – професійною програмою 136.1 «Металургія чорних металів»'
2018 Сігарьов Є.М.
Конспект лекцiй '«Металургія чорних металів»».
Розділ.Теорія і технологія виробництва сталі.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія чорних металів»
(Очної та заочної форм навчання)'
2022 Сігарьов Є.М.,
Чубін К.І.
Конспект лекцiй '«Сучасний стан та перспективи розвитку металургії»
(Розділ 1. «Підготовка сировини і доменний процес» ).
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2020 Сігарьов Є.М.,
Крячко Г.Ю.
Конспект лекцiй '«Металургія черних металів».
Розділ.Електрометалургія сталі і феросплавів.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія чорних металів»
(Очної та заочної форм навчання) '
2022 Сігарьов Є.М.,
Чубін К.І.
Конспект лекцiй '«Техніка високотемпературного експерименту»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2020 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Конспект лекцiй '«Позаагрегатна обробка розплавів».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою та освітньо-науковою програмою “Металургія”'
2023 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Техніка високотемпературного експерименту ».
Виплавка сталі у кисневому конвертері
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2022 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Техніка високотемпературного експерименту ».
Попереднє знекремнювання переробного чавуну у заливальному ковші
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2022 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Моделювання технологічних та фізичних процесів»
(Розділ – «Фізичне моделювання»).
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2020 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Техніка високотемпературного експерименту ».
Установки та методики для дослідження поверхневих явищ у системі «шлаковий розплав – вогнетрив» (частина 2)
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2022 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Техніка високотемпературного експерименту ».
Визначення умов подібності з використанням методу аналізу розмірностей
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2022 Сігарьов Є.М.,
Похвалітий А.А.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Техніка високотемпературного експерименту ».
Високотемпературне моделювання гідрогазодинаміки при взаємодії багатоструменевого кисневого дуття із конвертерною ванноюДля здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія '
2023 Сігарьов Є.М.,
Чернятевич А.Г.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Позаагрегатна обробка розплавів».
Металотермічне відновлення.
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” '
2022 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Технологія процесів (за фахом)»».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів»
(Очної та заочної форм навчання) '
2019 Сігарьов Є.М.,
Чубіна О.А.,
Чернятевич А.Г.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Техніка високотемпературного експерименту ».
Дослідження фазових переходів у металургійних процесах.
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія»'
2022 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Позаагрегатна обробка розплавів».
Видалення кремнію з переробного чавунуу ковші перед заливанням у сталеплавильний агрегат
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія”'
2022 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Позадоменне рафінування чавуну».
Дослідження закономірностей зміни в’язкості шлакових розплавів.
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія” '
2023 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Позадоменне рафінування чавуну».
Дослідження електропровідності розплавленого шлаку
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія”'
2023 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Наукові дослідження за темою кваліфікаційної роботи магістра».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо – науковою програмою «Металургія чорних металів»'
2018 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Технології ресурсозбереження в аглодоменному виробництві».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія” '
2023 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Сучасний стан та перспективи розвитку металургії»
(Частина І).
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2020 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Металургія черних металів».
Розділ.Електрометалургія сталі і феросплавів.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія чорних металів»
(Очної та заочної форм навчання) '
2017 Сігарьов Є.М.,
Похвалітий А.А.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Технології ресурсозбереження в процесах виробництва сталі».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 Металургія '
2023 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Сучасний стан та перспективи розвитку металургії»
(Частина ІІ).
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2020 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Техніка високотемпературного експерименту»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2020 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Позаагрегатна обробка розплавів».
Частина 1
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія”'
2022 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Теорія високотемпературного експерименту».
Визначення умов подібності з використанням методу аналізу розмірностей.
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2023 Сігарьов Є.М.,
Похвалітий А.А.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Теорія високотемпературного експерименту».
Дослідження фазових переходів у металургійних процесах.
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2023 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Моделювання технологічних та фізичних процесів»
Розділи – «Фізичне моделювання» і «Математичне моделювання».
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія»'
2020 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Технології ресурсозбереження в металургії».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-науковою програмою “Металургія”'
2022 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Техніка високотемпературного експерименту»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія»'
2020 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Технології ресурсозбереження в металургії».
Підготовка до тестування» .
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія”'
2022 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Технології ресурсозбереження в аглодоменному виробництві».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія” '
2023 Сігарьов Є.М.,
Руденко М.Р.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Моделювання технологічних та фізичних процесів»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія»'
2020 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Позаагрегатна обробка розплавів».
Підготовка до складання тестових завдань.
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія” '
2023 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Сучасний стан та перспективи розвитку металургії»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2020 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Позадоменне рафінування чавуну».
Підготовка до складання тестових завдань.
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія” '
2023 Сігарьов Є.М.
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра '«Випускна кваліфікаційна робота».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою 136.1 «Металургія чорних металів»'
2018 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра '«Кваліфікаційна робота магістра».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-науковою програмою “Металургія”'
2022 Сігарьов Є.М.,
Максименко О.П.,
Самохвал В.М.
Тестові завдання '«Сучасний стан та перспективи розвитку металургії ».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія»'
2022 Сігарьов Є.М.
Методичні вказівки до підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра '«Випускна кваліфікаційна робота».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія».
Укладачі: Є.М. Сігарьов, Г.Ю. Крячко, А.А. Похвалітий, В. М. Самохвал. '
2022 Сігарьов Є.М.,
Крячко Г.Ю.,
Похвалітий А.А.
Методичні вказівки '«Педагогічна практика».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 136.1 «Металургія чорних металів»
(Очної та заочної форм навчання) '
2017 Сігарьов Є.М.,
Похвалітий А.А.
Силабус '«Позаагрегатна обробка розплавів».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою “Металургія” '
2020 Сігарьов Є.М.
Силабус '«Позаагрегатна обробка розплавів».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою “Металургія” '
2020 Сігарьов Є.М.
Силабус '«Техніка високотемпературного експерименту ».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія '
2023 Сігарьов Є.М.
Силабус '«Техніка високотемпературного експерименту»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія»'
2022 Сігарьов Є.М.
Силабус '«Технології ресурсозбереження в металургії».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою “Металургія” '
2020 Сігарьов Є.М.
Силабус '«Теорія високотемпературного експерименту».
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2023 Сігарьов Є.М.
Силабус '«Технології ресурсозбереження в металургії».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою “Металургія” '
2020 Сігарьов Є.М.