Кафедра металургії чорних металів та обробки металів тиском

rtp_sigaryev.jpgЗав.каф., проф., д.т.н., академік АНВШ
Сігарьов Євген Миколайович

Докладніше
Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Наукові дослідження за темою кваліфікаційної роботи магістра ».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2022 Сігарьов Є.М.,
Похвалітий А.А.
Робоча програма '«Позаагрегатна обробка розплавів».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія” за освітньо-професійною програмою “Металургія чорних металів”'
2022 Сігарьов Є.М.
Робоча програма '«Технології ресурсозбереження в металургії».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія” за освітньо-професійною програмою “Металургія чорних металів”'
2022 Сігарьов Є.М.
Робоча програма '«Позаагрегатна обробка розплавів».
Для та здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо – науковою програмою «Металургія чорних металів»'
2022 Сігарьов Є.М.
Робоча програма '«Переддипломна практика».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо – професійною програмою «Металургія чорних металів»
(Очної та заочної форми навчання) '
2018 Сігарьов Є.М.
Робоча програма '«Технології ресурсозбереження в металургії».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія” за освітньо-науковою програмою “Металургія чорних металів”'
2022 Сігарьов Є.М.
Навчальний посiбник '«Металургія кольорових металів та сплавів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія чорних металів»'
2018 Сігарьов Є.М.,
Кащєєв М.А.
Конспект лекцiй '«Технології ресурсозбереження в металургії».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо – професійною програмою 136.1 «Металургія чорних металів»'
2018 Сігарьов Є.М.
Конспект лекцiй '«Сучасний стан та перспективи розвитку металургії»
(Розділ 1. «Підготовка сировини і доменний процес» ).
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2020 Сігарьов Є.М.,
Крячко Г.Ю.
Конспект лекцiй '«Техніка високотемпературного експерименту»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2019 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Конспект лекцiй '«Позаагрегатна обробка розплавів».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” до освітньо-професійної та освітньо-наукової програм '
2022 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Позаагрегатна обробка розплавів».
Видалення кремнію з переробного чавунуу ковші перед заливанням у сталеплавильний агрегат
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія”'
2022 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Позаагрегатна обробка розплавів».
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ РОЗПЛАВЛЕНОГО ШЛАКУ
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія”'
2022 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Позаагрегатна обробка розплавів».
Металотермічне відновлення.
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” '
2022 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Техніка високотемпературного експерименту ».
Дослідження фазових переходів у металургійних процесах.
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» галузі знань 13 Механічна інженерія'
2022 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Технологія процесів (за фахом)»».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів»
(Очної та заочної форм навчання) '
2019 Сігарьов Є.М.,
Чубіна О.А.,
Чернятевич А.Г.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Моделювання технологічних та фізичних процесів»
(Розділ – «Фізичне моделювання»).
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2019 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Металургія черних металів».
Розділ.Електрометалургія сталі і феросплавів.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія чорних металів»
(Очної та заочної форм навчання) '
2017 Сігарьов Є.М.,
Похвалітий А.А.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Сучасний стан та перспективи розвитку металургії»
(Частина ІІ).
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2019 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Технології ресурсозбереження в металургії».
(ІІ семестр)
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 Металургія '
2018 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Техніка високотемпературного експерименту»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2019 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Моделювання технологічних та фізичних процесів»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2019 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Сучасний стан та перспективи розвитку металургії»
(Частина І).
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2019 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Наукові дослідження за темою кваліфікаційної роботи магістра».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо – професійною програмою 136.1 «Металургія чорних металів»'
2018 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Позаагрегатна обробка розплавів».
Частина 1
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія”'
2022 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Технології ресурсозбереження в металургії».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія”'
2022 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Моделювання технологічних та фізичних процесів»
(Розділи – «Математичне моделювання» і «Регресійні моделі»).
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2019 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Сучасний стан та перспективи розвитку металургії»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2019 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Позаагрегатна обробка розплавів».
Підготовка до тестування
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія”'
2022 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Технології ресурсозбереження в металургії».
Підготовка до тестування» .
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія”'
2022 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Технології ресурсозбереження в металургії».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-науковою програмою “Металургія”'
2022 Сігарьов Є.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Техніка високотемпературного експерименту»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія чорних металів» '
2019 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра '«Випускна кваліфікаційна робота».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою 136.1 «Металургія чорних металів»'
2018 Сігарьов Є.М.,
Пантєйков С.П.
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра '«Кваліфікаційна робота магістра».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-науковою програмою “Металургія”'
2022 Сігарьов Є.М.,
Максименко О.П.,
Самохвал В.М.
Тестові завдання '«Сучасний стан та перспективи розвитку металургії ».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія»'
2022 Сігарьов Є.М.
Методичні вказівки до підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра '«Випускна кваліфікаційна робота».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія»'
2017 Сігарьов Є.М.,
Похвалітий А.А.
Методичні вказівки до підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра '«Випускна кваліфікаційна робота».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія».
Укладачі: Є.М. Сігарьов, Г.Ю. Крячко, А.А. Похвалітий, В. М. Самохвал. '
2022 Сігарьов Є.М.,
Крячко Г.Ю.,
Похвалітий А.А.
Методичні вказівки '«Педагогічна практика».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 136.1 «Металургія чорних металів»
(Очної та заочної форм навчання) '
2017 Сігарьов Є.М.,
Похвалітий А.А.
Силабус '«Позаагрегатна обробка розплавів».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою “Металургія” '
2020 Сігарьов Є.М.
Силабус '«Технології ресурсозбереження в металургії».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою “Металургія” '
2020 Сігарьов Є.М.
Силабус '«Технології ресурсозбереження в металургії».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою “Металургія” '
2020 Сігарьов Є.М.
Силабус '«Позаагрегатна обробка розплавів».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою “Металургія” '
2020 Сігарьов Є.М.