Кафедра філології та мовних комунікацій

fl_voronova.jpgЗав.каф., доцент, к.філол.н.
Воронова Зоя Юріївна

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Методологія педагогічної діяльності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» '
2022 Крилова Т.В.,
Воронова З.Ю.
Робоча програма '«Методологія педагогічної діяльності»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Крилова Т.В.,
Воронова З.Ю.
Робоча програма '«Іноземна мова для наукової діяльності»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент '
2020 Воронова З.Ю.,
Лещенко О.П.
Робоча програма '«Іноземнамова за професійним та науковим спрямуванням».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Електронні комунікації та радіотехніка» за освітньо-професійною програмою «Телекомунікації та радіотехніка» '
2023 Воронова З.Ю.,
Лещенко О.П.
Робоча програма '«Іноземна мова (англійська)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 054 Соціологія за освітньо-професійною програмою «Соціологія», 071 Облік і оподаткування за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», 073 Менеджмент за освітньо-професійною програмою «Менеджмент», 035.03 Філологія за освітньо-професійною програмою «Філологія»'
2019 Воронова З.Ю.
Робоча програма '«Іноземна мова для наукової діяльності»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія '
2023 Воронова З.Ю.,
Лещенко О.П.
Робоча програма '«Іноземна мова для наукової діяльності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за освітньо-науковою програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» '
2020 Воронова З.Ю.,
Лещенко О.П.
Робоча програма '«Іноземна мова для наукової діяльності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2020 Воронова З.Ю.,
Лещенко О.П.
Робоча програма '«Вступ до мовознавства та теорії мовної комунікації».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-професійною програмою «Філологія»'
2018 Воронова З.Ю.
Робоча програма '«Термінознавство першої іноземної мови (англ)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2020 Воронова З.Ю.
Робоча програма '«Іноземна мова (англійська)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування»'
2019 Воронова З.Ю.
Робоча програма '«Іноземна мова для наукової діяльності»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Галузеве машинобудування» зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування '
2020 Воронова З.Ю.,
Лещенко О.П.
Робоча програма '«Іноземна мова для наукової діяльності»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Автомобільний транспорт» зі спеціальності 274 Автомобільний транспорт '
2020 Воронова З.Ю.,
Лещенко О.П.
Робоча програма '«Іноземна мова (англійська)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 113 Прикладна математика за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика», 121 Інженерія програмного забезпечення за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення», 153 Мікро- та наносистемна техніка за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка», 171 Електроніка за освітньо-професійною програмою «Електроніка», 172 Телекомунікації та радіотехніка за освітньо-професійною програмою «Телекомунікації та радіотехніка»'
2019 Воронова З.Ю.
Робоча програма '«Іноземна мова для наукової діяльності»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Прикладна математика» зі спеціальності 113 Прикладна математика '
2020 Воронова З.Ю.,
Лещенко О.П.
Робоча програма '«Історія зарубіжной літератури».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2020 Воронова З.Ю.
Робоча програма '«Методологія педагогічної діяльності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки докторів філософії зі спеціальності 136 Металургія галузь знань 13 Механічна інженерія '
2022 Крилова Т.В.,
Воронова З.Ю.
Робоча програма '«Іноземна мова (англійська)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 144 Теплоенергетика за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика»'
2019 Воронова З.Ю.
Робоча програма '«Іноземна мова для наукової діяльності»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Прикладна механіка» зі спеціальності 131 Прикладна механіка '
2020 Воронова З.Ю.,
Лещенко О.П.
Робоча програма '«Іноземна мова за професійним та науковим спрямуванням ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо-професійними програмами «Технології та устаткування зварювання» '
2023 Воронова З.Ю.
Робоча програма '«Іноземна мова для наукової діяльності»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство» зі спеціальності 132 Матеріалознавство '
2020 Воронова З.Ю.,
Лещенко О.П.
Навчальний посiбник '«Теорія перекладу ».
Для студентів спеціальності: 7.020303 “Переклад” '
2013 Воронова З.Ю.
Конспект лекцiй '«Історія зарубіжної літератури».
Частина 1
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”, очна, заочна'
2017 Воронова З.Ю.
Конспект лекцiй '«Історія зарубіжної літератури».Частина 2.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 «Філологія»'
2018 Воронова З.Ю.
Конспект лекцiй '«Термінознавство першої іноземної мови (англ.)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”'
2017 Воронова З.Ю.
Конспект лекцiй '«Історія зарубіжної літератури».
Частина 2
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”, очна, заочна'
2017 Воронова З.Ю.
Конспект лекцiй '«Історія зарубіжної літератури».
Частина 3
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”, очна, заочна'
2017 Воронова З.Ю.
Конспект лекцiй '«Історія зарубіжної літератури».Частина 1.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 «Філологія»'
2018 Воронова З.Ю.
Конспект лекцiй '«Методологія педагогічної діяльності».
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня для всіх спеціальностей очної (денна, вечірня) форм навчання'
2022 Крилова Т.В.,
Воронова З.Ю.
Конспект лекцiй '«Вступ до мовознавства та основ теорії мовної комунікації».
Частина 1.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія»
(Очної і заочної форм навчання) '
2019 Воронова З.Ю.
Конспект лекцiй '«Історія зарубіжної літератури».Частина 3.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 «Філологія»'
2018 Воронова З.Ю.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Іноземна мова (англійська)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 113 Прикладна математика за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика», 121 Інженерія програмного забезпечення за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення», 153 Мікро- та наносистемна техніка за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка», 171 Електроніка за освітньо-професійною програмою «Електроніка», 172 Телекомунікації та радіотехніка за освітньо-професійною програмою «Телекомунікації та радіотехніка»'
2019 Воронова З.Ю.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Іноземна мова за професійним та науковим спрямуванням».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»'
2023 Воронова З.Ю.,
Лещенко О.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Іноземна мова для наукової діяльності»
(1 курс).
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти усіх спеціальностей '
2023 Воронова З.Ю.,
Лещенко О.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Іноземна мова (англійська)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 144 Теплоенергетика за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика»'
2019 Воронова З.Ю.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Вступ до мовознавства та основи теорії мовної комунікації».
(Частина 1).
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 035 «Філологія»'
2019 Воронова З.Ю.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Методологія педагогічної діяльності».
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня для всіх спеціальностей очної (денна, вечірня) форм навчання'
2022 Крилова Т.В.,
Воронова З.Ю.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Іноземна мова (англійська)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 054 Соціологія за освітньо-професійною програмою «Соціологія», 071 Облік і оподаткування за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», 073 Менеджмент за освітньо-професійною програмою «Менеджмент», 035.03 Філологія за освітньо-професійною програмою «Філологія»'
2019 Воронова З.Ю.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Термінознавство першої іноземної мови (англ.)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”'
2020 Воронова З.Ю.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Іноземна мова для наукової діяльності»
(2 курс).
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти усіх спеціальностей '
2020 Воронова З.Ю.,
Лещенко О.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Вступ до мовознавства та основи теорії мовної комунікації».
(Частина 2).
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 035 «Філологія»'
2019 Воронова З.Ю.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Іноземна мова для наукової діяльності»
(2 курс).
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти усіх спеціальностей '
2023 Воронова З.Ю.,
Лещенко О.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Вступ до мовознавства та основи теорії мовної комунікації».Частина 2
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” '
2019 Воронова З.Ю.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Іноземна мова (англійська)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 113 Прикладна математика за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика», 121 Інженерія програмного забезпечення за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення», 153 Мікро- та наносистемна техніка за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка», 171 Електроніка за освітньо-професійною програмою «Електроніка», 172 Телекомунікації та радіотехніка за освітньо-професійною програмою «Телекомунікації та радіотехніка»'
2019 Воронова З.Ю.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Вступ до мовознавства та основи теорії мовної комунікації».Частина 1
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” '
2019 Воронова З.Ю.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Іноземна мова за професійним та науковим спрямуванням».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»'
2023 Воронова З.Ю.,
Лещенко О.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Іноземна мова для наукової діяльності»
(1 курс).
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти усіх спеціальностей '
2023 Воронова З.Ю.,
Лещенко О.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Методологія педагогічної діяльності».
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня для всіх спеціальностей очної (денна, вечірня) форм навчання'
2022 Крилова Т.В.,
Воронова З.Ю.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Іноземна мова (англійська)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 144 Теплоенергетика за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика»'
2019 Воронова З.Ю.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Історія зарубіжної літератури».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 «Філологія»'
2018 Воронова З.Ю.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Термінознавство першої іноземної мови (англ.)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”'
2020 Воронова З.Ю.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Іноземна мова (англійська)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 054 Соціологія за освітньо-професійною програмою «Соціологія», 071 Облік і оподаткування за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», 073 Менеджмент за освітньо-професійною програмою «Менеджмент», 035.03 Філологія за освітньо-професійною програмою «Філологія»'
2019 Воронова З.Ю.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи '«Методичні матеріали до виконання та оформлення курсових робіт».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 035 «Філологія», очної та заочної форм навчання '
2020 Воронова З.Ю.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Іноземна мова (англійська)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей заочної форми навчання '
2019 Воронова З.Ю.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Іноземна мова (англійська)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 113 Прикладна математика за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика», 121 Інженерія програмного забезпечення за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення», 153 Мікро- та наносистемна техніка за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка», 171 Електроніка за освітньо-професійною програмою «Електроніка», 172 Телекомунікації та радіотехніка за освітньо-професійною програмою «Телекомунікації та радіотехніка»
(Заочної форми навчання)'
2019 Воронова З.Ю.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Іноземна мова (англійська)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 144 Теплоенергетика за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика»
(Заочної форми навчання)'
2019 Воронова З.Ю.
Методичнi вказiвки до семінарських занять '«Історія зарубіжної літератури».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”, очна, заочна форма '
2017 Воронова З.Ю.
Методичні вказівки до підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра '«Виконання випускної бакалаврської роботи».
Для студентів за напрямом підготовки:“Філологія”'
2020 Воронова З.Ю.
Програма і критерії оцінювання державного іспиту '«Державний іспит з перекладу».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо – професійною програмою “Філологія” '
2021 Воронова З.Ю.
Програма і критерії оцінювання державного іспиту '«Державний іспит перша іноземна мова (англійська)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо – професійною програмою “Філологія” '
2021 Воронова З.Ю.
Силабус '«Іноземна мова для наукової діяльності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 113 Прикладна математика, за освітньо-науковою програмою «Прикладна математика» '
2022 Воронова З.Ю.
Силабус '«Іноземна мова для наукової діяльності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 274 Автомобільний транспорт за освітньо-науковою програмою «Автомобільний транспорт» '
2020 Воронова З.Ю.
Силабус '«Методологія педагогічної діяльності».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Крилова Т.В.,
Воронова З.Ю.
Силабус '«Методологія педагогічної діяльності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки докторів філософії зі спеціальності 136 Металургія галузь знань 13 Механічна інженерія '
2022 Крилова Т.В.,
Воронова З.Ю.
Силабус '«Термінознавство першої іноземної мови (англ.)»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія” '
2020 Воронова З.Ю.
Силабус '«Іноземна мова для наукової діяльності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Воронова З.Ю.
Силабус '«Іноземна мова для наукової діяльності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування за освітньо-науковою програмою «Галузеве машинобудування» '
2020 Воронова З.Ю.
Силабус '«Іноземна мова для наукової діяльності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» '
2020 Воронова З.Ю.,
Лещенко О.П.
Силабус '«Іноземна мова для наукової діяльності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 136 Металургія за освітньо-науковою програмою «Металургія» '
2021 Воронова З.Ю.
Силабус '«Методологія педагогічної діяльності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» '
2022 Крилова Т.В.,
Воронова З.Ю.
Силабус '«Іноземна мова за професійним та науковим спрямуванням ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо-професійними програмами «Технології та устаткування зварювання» '
2023 Воронова З.Ю.
Силабус '«Іноземна мова для наукової діяльності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за освітньо-науковою програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» '
2020 Воронова З.Ю.,
Лещенко О.П.
Силабус '«Іноземна мова для наукової діяльності».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2023 Воронова З.Ю.,
Лещенко О.П.
Силабус '«Іноземна мова для наукової діяльності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо-науковою програмою «Прикладна механіка» '
2020 Воронова З.Ю.
Силабус '«Історія зарубіжної літератури»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія” '
2020 Воронова З.Ю.
Силабус '«Іноземна мова для наукової діяльності»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 132 Матеріалознавство за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство» '
2020 Воронова З.Ю.
Силабус '«Іноземна мова за професійним та науковим спрямуванням».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «172 «Електронні комунікації та радіотехніка»» за освітньо-професійною програмою «Телекомунікації та радіотехніка» '
2023 Воронова З.Ю.,
Лещенко О.П.
Програма і критерії оцінювання атестаційного екзамену '«Програма і критерії оцінювання атестаційного екзамену з першої іноземної мови та перекладу»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 Філологія за освітньо-професійною програмою 035.041 Германські мови та літеретура (переклад включно), перша-англійська'
2022 Воронова З.Ю.