Кафедра філології та мовних комунікацій

perev_stahovska.jpgДоцент, к.філол.н.
Стаховська Наталія Федорівна

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Українська мова».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія»'
2018 Стаховська Н.Ф.
Робоча програма '«Українська мова».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 113 «Прикладна математика», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 172 «Телекомунікації та радіотехніка» '
2019 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Робоча програма '«Практичний курс російської мови.(Словотвір і морфеміка)»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія” '
2019 Стаховська Н.Ф.
Робоча програма '«Вступ до перекладознавства».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 «Філологія», за освітньо-професійною програмою «Філологія» '
2017 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Робоча програма '«Практика перекладу з російської мови українською».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 035 Філологія за освітньо – професійною програмою «Слов’янські мови та література»
(Заочної форми навчання)'
2016 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Робоча програма '«Практичний курс російської мови. Лексика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2019 Стаховська Н.Ф.
Робоча програма '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” '
2021 Стаховська Н.Ф.
Робоча програма '«Порівняльна граматика української та російської мов»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2019 Стаховська Н.Ф.
Робоча програма '«Практика перекладу з російської мови українською».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 Філологія за освітньо – професійною програмою «Слов’янські мови та література» '
2019 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Робоча програма '«Лінгвокраїнознавство слов’ян».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» '
2019 Стаховська Н.Ф.
Робоча програма '«Українська мова».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 054 Соціологія, 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 072 Фінанси, банківська справа та страхування'
2019 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Робоча програма '«Виробнича практика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 Філологія за освітньо – професійною програмою «Слов’янські мови та література»
(Заочної форми навчання) '
2016 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Робоча програма '«Практичний курс російської мови.(Морфологія)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 «Філологія»
(Заочної форми навчання)'
2019 Стаховська Н.Ф.
Робоча програма '«Українська мова».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 136 Металургія за освітньо-професійною програмою «Металургія», 132 Матеріалознавство за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство», 104 Фізика і астрономія за освітньо-професійною програмою «Фізика і астрономія», 101 Екологія за освітньо-професійною програмою «Екологія», 162 Біотехнологія і інженерія за освітньо-професійною програмою «Біотехнологія і інженерія», 161 Хімічні технології та інженерія за освітньо-професійною програмою «Хімічні технології та інженерія»'
2019 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Робоча програма '«Держіспит з теорії та практики перекладу».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” (035.03 «Слов`янські мови та література (переклад включно)») '
2018 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Робоча програма '«Практичний курс російської мови. (Фонетика)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2019 Стаховська Н.Ф.
Робоча програма '«Порівняльна лексикологія української та російської мов».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня рівня зі спеціальності “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2019 Стаховська Н.Ф.
Робоча програма '«Історія української та російської мови»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2019 Стаховська Н.Ф.
Робоча програма '«Практичний курс української мови (2 курс)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 Філологія '
2018 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Робоча програма '«Термінознавство»
«Термінознавство основної мови (українська)»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2017 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Робоча програма '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 144 “Теплоенергетика” '
2021 Стаховська Н.Ф.
Робоча програма '«Практичний курс російської мови. (Синтаксис)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія”
(Очної форми навчання)'
2019 Стаховська Н.Ф.
Робоча програма '«Термінознавство основної мови».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 Філологія за освітньо – професійною програмою «Слов’янські мови та література» '
2017 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Робоча програма '«Українська мова (за професійним спрямуванням)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 Філологія спеціалізація 035.04 Германські мови та література (переклад включно)'
2018 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Робоча програма '«Практичний курс української мови (Морфеміка, Словотвір)»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-професійною програмою «Філологія» '
2020 Стаховська Н.Ф.
Робоча програма '«Практичний курс української мови (3 курс)».
Для студентів за напрямом підготовки “Філологія” (гр.УРП)'
2018 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Робоча програма '«Українська література».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 Філологія за освітньо – професійною програмою «Філологія» '
2023 Стаховська Н.Ф.,
Власенко Н.Д.
Робоча програма '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» '
2021 Стаховська Н.Ф.
Робоча програма '«Загальне мовознавство»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2019 Стаховська Н.Ф.
Робоча програма '«Практичний курс російської мови. (Морфология)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія”
(Очної форми навчання)'
2019 Стаховська Н.Ф.
Робоча програма '«Держіспит з української мови».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” (035.03 «слов`янські мови та література (переклад включно)») '
2018 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Робоча програма '«Порівняльна стилістика української та російської мов»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2019 Стаховська Н.Ф.
Робоча програма '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” за освітньо-професійною програмою “Фізична культура і спорт” '
2022 Стаховська Н.Ф.
Робоча програма '«Педагогічна практика».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
4 курс очна, 5 курс заочна'
2021 Лещенко О.П.
Робоча програма '«Практичний курс російської мови. (Орфографія)»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2019 Стаховська Н.Ф.
Робоча програма '«Практичний курс української мови (1 курс)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 Філологія'
2018 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Робоча програма '«Лінгвістичний аналіз тексту».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності “Філологія” '
2019 Стаховська Н.Ф.
Робоча програма '«Українська мова».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка », 133 «Галузеве машинобудування» за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» '
2021 Стаховська Н.Ф.
Робоча програма '«Історія української та російської літератури»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2019 Стаховська Н.Ф.
Робоча програма '«Вступ до літературознавства»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2019 Стаховська Н.Ф.
Робоча програма '«Переклад ділового мовлення»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-професійною програмою «Філологія» '
2020 Стаховська Н.Ф.
Робоча програма '«Українська мова».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2021 Стаховська Н.Ф.
Робоча програма '«Практичний курс російської мови. (Синтаксис)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія”
(Заочної форми навчання)'
2019 Стаховська Н.Ф.
Навчальний посiбник '«Загальне мовознавство».
для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Н.К.Ктитарова'
2009 Стаховська Н.Ф.
Конспект лекцiй '«Лінгвокраїнознавство слов’ян».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» '
2019 Стаховська Н.Ф.
Конспект лекцiй '«Українська мова».
(Частина 2).
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” за освітньо-професійною програмою “Фізична культура і спорт” '
2022 Стаховська Н.Ф.
Конспект лекцiй '«Українська мова».
Частина 2
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з технічних та економічних спеціальностей'
2018 Стаховська Н.Ф.
Конспект лекцiй '«Лінгвістичний аналіз тексту».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
(Oчної та заочної форми навчання) '
2020 Стаховська Н.Ф.
Конспект лекцiй '«Практичний курс російської мови.(Фонетика)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» '
2018 Стаховська Н.Ф.
Конспект лекцiй '«Історія української і російської мови».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-професійною програмою «Філологія»'
2018 Стаховська Н.Ф.
Конспект лекцiй '«Практичний курс російської мови ( Лексика)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» '
2018 Стаховська Н.Ф.
Конспект лекцiй '«Українська мова».
Частина 1
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з технічних та економічних спеціальностей'
2018 Стаховська Н.Ф.
Конспект лекцiй '«Українська мова».Частина 1.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія»'
2018 Стаховська Н.Ф.
Конспект лекцiй '«Вступ до перекладознавства».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 «Філологія», за освітньо-професійною програмою «Філологія» '
2018 Стаховська Н.Ф.
Конспект лекцiй '«Порівняльна стилістика української та російської мов»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2018 Стаховська Н.Ф.
Конспект лекцiй '«Практичний курс української мови»
(Синтаксис).
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія” '
2020 Стаховська Н.Ф.
Конспект лекцiй '«Термінознавство основної мови (укр.)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 Філологія за освітньо – професійною програмою «Слов’янські мови та література» '
2021 Стаховська Н.Ф.
Конспект лекцiй '«Практичний курс російської мови. (Морфеміка,Словотвір)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 «Філологія»'
2018 Стаховська Н.Ф.
Конспект лекцiй '«Загальне мовознавство»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2018 Стаховська Н.Ф.
Конспект лекцiй '«Українська мова».Частина 2.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія» '
2018 Стаховська Н.Ф.
Конспект лекцiй '«Практичний курс української мови ».
Розділ. Дієслово
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2018 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Конспект лекцiй '«Українська мова».
(Частина 1).
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” за освітньо-професійною програмою “Фізична культура і спорт” '
2022 Стаховська Н.Ф.
Конспект лекцiй '«Термінознавство»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2018 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Конспект лекцiй '«Українська література»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія” '
2020 Стаховська Н.Ф.
Конспект лекцiй '«Історія української та російської літератури»
Частина 2
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2018 Стаховська Н.Ф.
Конспект лекцiй '«Вступ до літературознавства»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2017 Стаховська Н.Ф.
Конспект лекцiй '«Вступ до перекладознавства».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія»
(Очної та заочної форм навчання) '
2018 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Конспект лекцiй '«Українська мова».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського)рівня всіх спеціальностей'
2019 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Конспект лекцiй '«Сучасна українська література».
Дя здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”, очна, заочна форма'
2019 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Конспект лекцiй '«Порівняльна лексикологія української та російської мов».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня рівня зі спеціальності “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2017 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Практичний курс російської мови.(Фонетика)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» '
2018 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Вступ до мовознавства та теорії мовної комунікації».Частина 2
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» '
2018 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Практика перекладу з російської мови українською».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” (035.03 «Слов`янські мови та література (переклад включно)») '
2018 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Вступ до мовознавства та основи теорії мовної комунікації»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія” '
2020 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Порівняльна граматика української та російської мов».
Для студентів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
очна, заочна'
2018 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Переклад ділового мовлення »
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-професійною програмою «Філологія»'
2020 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Практичний курс російської мови.(Синтаксис)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 «Філологія»'
2018 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Вступ до мовознавства та теорії мовної комунікації».Частина 1
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія»'
2018 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Практичний курс російської мови ( Лексика)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» '
2018 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Українська література»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія” '
2020 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Лінгвістичний аналіз художнього тексту».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності “Філологія” '
2019 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Історія української і російської мови».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-професійною програмою «Філологія»'
2018 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Практичний курс української мови».
(Фонетика, фонологія, орфоепія, графіка і орфографія)
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 Філологія
(Очної та заочної форм навчання) '
2020 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Практичний курс російської мови.Орфографія»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою 035 “Філологія”
(Oчної та заочної форми навчання) '
2020 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Практичний курс української мови.(Морфологія: дієслово)».
Частина 2
Для студентів за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» (УРП) '
2018 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Історія української та російської літератури»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2018 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” за освітньо-професійною програмою “Фізична культура і спорт” '
2022 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Лінгвокраїнознавство слов’ян».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» '
2019 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Практичний курс російської мови.(Морфологія)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 «Філологія»'
2018 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Практичний курс української мови (Морфеміка, Словотвір)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 Філологія
(Очної та заочної форм навчання) '
2020 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Українська мова».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей'
2019 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Порівняльна лексикологія української та російської мов».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня рівня зі спеціальності “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2017 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Практичний курс української мови (морфологія)»».
Частина 1
Для студентів за напрямом підготовки “Філологія” (гр.УРП)'
2018 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Практичний курс російської мови. (Морфеміка,Словотвір)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 «Філологія»'
2017 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Українська мова».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія»'
2018 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Практика перекладу з російської мови українською».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” (035.03 «Слов`янські мови та література (переклад включно)»)'
2016 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Практичний курс російської мови.(Морфологія)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 «Філологія»'
2018 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Українська мова»
“Наукова комунікація як складова фахової діяльності“.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з технічних та економічних спеціальностей
(Очної та заочної форм навчання) '
2018 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Практичний курс української мови (Морфеміка, Словотвір)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 Філологія '
2020 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Термінознавство»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія”
очна, заочна'
2016 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Українська література»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія” '
2020 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Практичний курс української мови».
Розділ:”Лексика і фразеологія”
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 Філологія
(Очної та заочної форм навчання) '
2020 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Вступ до мовознавства та теорії мовної комунікації».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія»'
2019 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Практичний курс російської мови. (Морфеміка,Словотвір)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 «Філологія»'
2018 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Вступ до літературознавства»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2018 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Українська мова».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з технічних та економічних спеціальностей'
2018 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Українська мова».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія»'
2018 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Українська мова ».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів всіх спеціальностей '
2019 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Історія української та російської літератури»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2018 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Лінгвокраїнознавство слов’ян».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» '
2019 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Практичний курс української мови».
(ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ. МОРФЕМІКА. СЛОВОТВІР. МОРФОЛОГІЯ)
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 Філологія'
2020 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Практичний курс російської мови.(Фонетика)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» '
2018 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Практичний курс російської мови ( Лексика)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» '
2018 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 113 “Прикладна математика” за освітньо-професійною програмою “Прикладна математика”, 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення”, 153 “Мікро- та наносистемна техніка” за освітньо-професійною програмою “Мікро- та наносистемна техніка”,171 “Електроніка” за освітньо-професійною програмою “Електроніка”,172 “Телекомунікації та радіотехніка” за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка”'
2019 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Практичний курс російської мови. (Орфографія).».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 «Філологія»
(Oчної та заочної форм навчання) '
2020 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Практичний курс української мови (морфологія)».
Для студентів за напрямом підготовки “Філологія” (гр.УРП)'
2018 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Порівняльна стилістика української та російської мов».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» за освітньо – професійною програмою «Філологія»
(Очна та заочна форми навчання)'
2018 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Вступ до мовознавства та основи теорії мовної комунікації»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія” '
2020 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Лінгвістичний аналіз художнього тексту».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності “Філологія” '
2019 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Практичний курс російської мови. (Орфографія).».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 «Філологія» '
2017 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Історія української і російської мови».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-професійною програмою «Філологія»'
2018 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Термінознавство основної мови (укр.)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 Філологія за освітньо – професійною програмою «Слов’янські мови та література» '
2021 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 104 “Фізика та астрономія” за освітньо-професійною програмою “Фізика та астрономія”, 161 “Хімічні технології та інженерія” за освітньо-професійною програмою “Хімічні технології та інженерія”, 162 “Біотехнології та біоінженерія” за освітньо-професійною програмою “Біотехнології та біоінженерія” '
2019 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Порівняльна лексикологія української та російської мов».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня рівня зі спеціальності “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2017 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Порівняльна граматика української та російської мов».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня рівня зі спеціальності “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2018 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Переклад ділового мовлення »
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-професійною програмою «Філологія»'
2020 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” за освітньо-професійною програмою “Фізична культура і спорт” '
2022 Стаховська Н.Ф.
Комплект комплексної контрольної роботи '«Історія української та російської літератури».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня рівня зі спеціальності “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2019 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Практичний курс української мови ».
Дієслово.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2018 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Лінгвістичний аналіз художнього тексту».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності “Філологія” '
2019 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Історія української і російської мови».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-професійною програмою «Філологія»'
2018 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Вступ до перекладознавства».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» '
2018 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Практичний курс російської мови ( Лексика)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» '
2018 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Вступ до літературознавства»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2017 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Практичний курс російської мови.(Синтаксис)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 «Філологія», заочна форма'
2017 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Українська мова».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з технічних спеціальностей '
2018 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Практичний курс російської мови. (Морфеміка,Словотвір)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 «Філологія»'
2017 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Практичний курс російської мови.(Морфологія)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 «Філологія»'
2017 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Практика перекладу з російської мови українською».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” (035.03 «Слов`янські мови та література (переклад включно)») '
2018 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Термінознавство»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія”
заочна форма'
2018 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Практичний курс російської мови.(Фонетика)».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» '
2018 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Практичний курс української мови».
(Синтаксис)
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 Філологія за освітньо – професійною програмою «Слов’янські мови та література» '
2019 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Практичний курс російської мови.Орфографія»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою 035 “Філологія”
(Зочної форми навчання) '
2020 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Історія української та російської літератури»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2019 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Вступ до перекладознавства».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 «Філологія», за освітньо-професійною програмою «Філологія» (УРП)'
2018 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Українська література».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 Філологія ( 035.04 германські мови та література (переклад включно)) за освітньо – професійною програмою «Філологія» '
2018 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Загальне мовознавство».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня рівня зі спеціальності “Філологія”
очна, заочна '
2019 Стаховська Н.Ф.,
Найда А.М.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Лінгвокраїнознавство слов’ян».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» '
2019 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до семінарських занять '«Загальне мовознавство».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня рівня зі спеціальності “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія”
очна, заочна'
2019 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до семінарських занять '«Порівняльна стилістика української та російської мов»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2017 Стаховська Н.Ф.
Методичнi вказiвки до семінарських занять '«Історія української та російської літератури»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія”
за освітньо-професійною програмою “Філологія”'
2019 Стаховська Н.Ф.
Плани практичних занять '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з технічних та економічних спеціальностей '
2018 Стаховська Н.Ф.
Збірник вправ '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня технічних та економічних спеціальностей '
2021 Стаховська Н.Ф.
Перелік питань до екзамену '«Українська мова».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з технічних та економічних спеціальностей'
2018 Стаховська Н.Ф.
Перелік питань до екзамену '«Українська мова».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія»'
2018 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Лінгвокраїнознавство слов’ян»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія” '
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» '
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Вступ до літературознавства»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія” '
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» '
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Українська література »
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія” '
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія» за освітньо-професійною програмою «Фізика та астрономія» '
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Вступ до мовознавства та теорії мовної комунікації»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія” '
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за освітньо-професійною програмою «Телекомунікації та радіотехніка» '
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2021 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Порівняльна лексикологія української та російської мов»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія” '
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 161 «Хiмiчні технологiї та інженерія»за освітньо-професійною програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія»'
2021 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Історія української та російської мови»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія” '
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія” '
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” за освітньо-професійною програмою “Фізична культура і спорт” '
2022 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Історія української та російської літератури»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія” '
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Загальне мовознавство»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія” '
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Термінознавство основної мови»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія” '
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Українська мова».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія»'
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» '
2021 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Порівняльна стилістика української та російської мов»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія” '
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика»'
2021 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Вступ до перекладознавства»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія” '
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Практика перекладу з української мови на російську»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія” '
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Лінгвістичний аналіз тексту»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія” '
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» '
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Переклад ділового мовлення»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-професійною програмою «Філологія» '
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Практичний курс російської мови»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія” '
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 054 «Соціологія» за освітньо-професійною програмою «Соціологія» '
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Українська мова».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 132 “Матеріалознавство” за освітньо-професійною програмою “Матеріалознавство” '
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» '
2021 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2021 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Практичний курс української мови»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія” '
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» '
2021 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Порівняльна граматика української та російської мов»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” за освітньо-професійною програмою “Філологія” '
2020 Стаховська Н.Ф.
Силабус '«Українська мова»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 101 «Екологiя»за освітньо-професійною програмою «Екологiя»'
2021 Стаховська Н.Ф.