Кафедра металургії ім.проф.В.І.Логінова

vm_nikulin.jpgДоцент, к.т.н.
Нікулін Олександр Вікторович

Розклад занять на головній сторінці сайту


Навчальна програма '«Триботехніка і основи надійних машин».
Для студентів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” (спеціалізація “Технології та устаткування зварювання”'
2017 Нікулін О.В.,
Гасило Ю.А.
Навчальна програма '«Методи аналізу, моделювання та оптимізації процесів ОМТ».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-науковою програмою «Обробка металів тиском» '
2020 Нікулін О.В.
Навчальна програма '«Фізичні процеси при пластичній деформації металів»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Обробка металів тиском» '
2021 Нікулін О.В.
Навчальна програма '«Основи векторного та тензорного аналізу».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 104 «Фізика і астрономія» за освітньо-професійною програмою «Фізика і астрономія» '
2018 Нікулін О.В.
Навчальна програма '«Фізичні процеси при руйнуванні металів».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія”
за освітньо-науковою програмою “Обробка металів тиском”'
2019 Нікулін О.В.
Навчальна програма '«Методи аналізу, моделювання та оптимізації процесів ОМТ».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-науковою програмою «Обробка металів тиском» '
2018 Нікулін О.В.,
Чигиринський В.В.
Навчальна програма '«Теоретична та прикладна механіка».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» '
2018 Нікулін О.В.
Навчальна програма '«Фізичні процеси при пластичній деформації металів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-науковою програмою «Обробка металів тиском» '
2018 Нікулін О.В.,
Чигиринський В.В.
Робоча програма '«Вища математика».
Для студентів за напрямом підготовки “Мікро- та наноелектроніка”'
2013 Нікулін О.В.
Робоча програма '«Триботехніка і основи надійних машин».
Для студентів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” (спеціалізація “Технології та устаткування зварювання”) '
2017 Нікулін О.В.,
Гасило Ю.А.
Робоча програма '«Математика».
Підготовчі курси (термін навчання 7 міс.)
Для слухачів підготовчих курсів (абітурієнтів)'
2012 Нікулін О.В.
Робоча програма '«Методи аналізу, моделювання та оптимізації процесів ОМТ».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-науковою програмою «Обробка металів тиском» '
2020 Нікулін О.В.
Робоча програма ' «Теоретична та прикладна механіка».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” '
2017 Нікулін О.В.
Робоча програма '«Фізичні процеси при руйнуванні металів».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія”
за освітньо-науковою програмою “Обробка металів тиском”'
2019 Нікулін О.В.
Робоча програма '«Диференціальні та інтегральні рівняння».
Для студентів за напрямом підготовки “Фізика”'
2015 Нікулін О.В.
Робоча програма '«Деталі машин».
Для студентів прискореної форми навчання за напрямом підготовки “Машинобудування”'
2015 Нікулін О.В.
Робоча програма '«Математика».
Підготовчі курси (термін навчання 5 міс.)
Для слухачів підготовчих курсів (абітурієнтів)'
2017 Нікулін О.В.
Робоча програма '«Фізичні процеси при пластичній деформації металів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-науковою програмою «Обробка металів тиском» '
2021 Нікулін О.В.
Пiдручник '«System approach in modeling and research of metal processes»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою “Металургія” '
2021 Нікулін О.В.,
Перемiтько В.В.
Навчальний посiбник '«Методи аналізу, моделювання та оптимізації процесів ОМТ»
Вища математика (Частина 3).
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-науковою програмою «Обробка металів тиском» '
2010 Нікулін О.В.,
Огурцов А.П.
Навчальний посiбник '«Системний підхід, методи досліджень процесів прокатування з аналізом поздовжньої сталості»
Колектив авторів:О.П.Максименко, О.В.Нікулін, В.М.Самохвал, Д.І.Лобойко
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Обробка металів тиском» '
2021 Максименко О.П.,
Нікулін О.В.,
Самохвал В.М.
Навчальний посiбник '«Основи векторного та тензорного числення: теоретичні відомості та тести».
Для студентів за напрямом підготовки “Фізика”'
2011 Нікулін О.В.
Навчальний посiбник '«Термінологічний тримовний словник з механіки та обробці металів тиском».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою 136.3 «Обробка металів тиском»'
2019 Максименко О.П.,
Нікулін О.В.
Навчальний посiбник '«ОСНОВИ КАЛІБРОВКИ ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ».
Для здобувачів вищої освіти, які вивчають «Технологію процесів обробки металів тиском»'
2023 Максименко О.П.,
Нікулін О.В.
Навчальний посiбник '«Збірник задач з теоретичної механіки»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх технічних спеціальностей '
2018 Нікулін О.В.,
Солод В.Ю.,
Мамаєв Л.М.
Навчальний посiбник '«Математика».
Підготовчі курси
Для технічних університетів'
2014 Нікулін О.В.
Навчальний посiбник '«Загальні та спеціальні розділи вищої математики».
Для студентів за напрямами підготовки: “ЕК, ХТІ, БТ ”
(Т.В.Наконечна, О.В.Нікулін)'
2016 Нікулін О.В.
Навчальний посiбник '«Вища математика(факти і формули, задачі і тести)».
Для студентів за напрямами: “Електроннi системи”,“Фiзична та бiомедична електронiка”
О. В. Нікулін,Т. В. Наконечна'
2015 Нікулін О.В.
Конспект лекцiй '«Триботехніка і основи надійних машин».
Для студентів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” (спеціалізація “Технології та устаткування зварювання”'
2017 Нікулін О.В.,
Гасило Ю.А.
Конспект лекцiй '«Метод скінчених елементів та програмні комплекси його реалізації».
FINITE ELEMENT METHOD AND SOFTWARECOMPLEXES OF ITS IMPLEMENTATIONДля здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-науковою програмою “Обробка металів тиском”'
2022 Нікулін О.В.
Конспект лекцiй '«Фізичні процеси при пластичній деформації металів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-науковою програмою «Обробка металів тиском» '
2019 Нікулін О.В.
Конспект лекцiй '«Теорія механізмів і машин».
Частина 2
Для студентів за напрямом підготовки “Машинобудування”'
2016 Нікулін О.В.
Конспект лекцiй ' «Теоретична та прикладна механіка».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” '
2017 Нікулін О.В.
Конспект лекцiй '«Методи аналізу, моделювання та оптимізації процесів ОМТ»
Частина 2 «Метод скінчених елементів»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Обробка металів тиском» '
2021 Нікулін О.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Фізичні процеси при пластичній деформації металів» та «Фізичні процеси при руйнуванні металів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 136 “Металургія” (спеціалізація 136.3 “Обробка металів тисков”) '
2019 Нікулін О.В.,
Лобойко Д.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Математика».
Підготовчі курси
Для слухачів підготовчих курсів які проходять тестування з математики'
2013 Нікулін О.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Методи аналізу, моделювання та оптимізації процесів ОМТ».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-науковою програмою «Обробка металів тиском» '
2018 Нікулін О.В.,
Чигиринський В.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Фізичні процеси при пластичній деформації металів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-науковою програмою «Обробка металів тиском» '
2016 Нікулін О.В.,
Єршов С.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Спецрозділи математики».
Для студентів за технічними напрямами (спеціальностями) “Електроннi системи”
1 курс '
2016 Нікулін О.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Методи аналізу, моделювання та оптимізації процесів ОМТ».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 136 “Металургія” (спеціалізація 136.3 “Обробка металів тисков”) '
2016 Нікулін О.В.,
Єршов С.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Фізичні процеси при пластичній деформації металів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія»'
2019 Нікулін О.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Фізичні процеси при руйнуванні металів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою 136.3 «Обробка металів тиском» '
2016 Нікулін О.В.,
Чигиринський В.В.
Комплект комплексної контрольної роботи '«Фізичні процеси при пластичній деформації металів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-науковою програмою «Обробка металів тиском» '
2016 Нікулін О.В.
Комплект комплексної контрольної роботи '«Методи аналізу, моделювання та оптимізації процесів ОМТ».
Для студентів спеціальності 136 – “Металургія”, спеціалізації 136.3 “Обробка металів тиском”'
2016 Нікулін О.В.
Комплект комплексної контрольної роботи '«Фізичні процеси при руйнуванні металів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-науковою програмою «Обробка металів тиском» '
2016 Нікулін О.В.
Збірник задач (завдань) '«Диференціальні та інтегральні рівняння».
Для студентів за напрямом підготовки:“Фізика”'
2015 Нікулін О.В.
Збірник задач (завдань) '«Вища математика».
(Для дистанційного навчання)
Для студентів за напрямами підготовки: “Електронні системи”, “Мікро- та наноелектроніка”'
2015 Нікулін О.В.
Методичні вказівки '«Основи векторного та тензорного аналізу».
Для студентів за напрямом підготовки “Фізика”'
2014 Нікулін О.В.,
Огурцов А.П.
Монографія '«Дослідження динаміки, міцності і технологічності механічних систем».
Авторський колектив:Л. М. Мамаєв, О. Д. Романюк, О. В. Нікулін, А. М. Кабаков, Л. П. Теліпко
Для науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів. '
2017 Романюк О.Д.,
Нікулін О.В.,
Мамаєв Л.М.
Монографія '«Кластерные решения проблем в металлургии, энергетике и образовании».
Авторський колектив:Никулин А.В. к.т.н., доц., Губарев И.В. к.т.н., доц., Каира Л.Г. к.т.н., доц., Надрыгайло Т.Ж. к.т.н., доц., Стороженко С.А.'
2014 Нікулін О.В.,
Самохвалов С.Є.,
Губарєв І.В.,
Огурцов А.П.
Монографія '«Кластерные решения проблем в металлургии, энергетике и образовании».
Авторський колектив:Никулин А.В. к.т.н., доц., Губарев И.В. к.т.н., доц., Каира Л.Г. к.т.н., доц., Надрыгайло Т.Ж. к.т.н., доц., Стороженко С.А.'
2014 Нікулін О.В.,
Самохвалов С.Є.,
Губарєв І.В.
Словник термінів '«Тримовний словник».
З технічної механіки та машинобудування
Для студентів-механіків денної та заочної форм навчання '
2016 Солод В.Ю.,
Мамаєв Л.М.,
Нікулін О.В.
Словник термінів '«Тримовний математичний міні-словник».
Для студентів за всіма напрямами підготовки'
2013 Нікулін О.В.
Словник термінів '«ТРИМОВНИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК з матеріалознавства та обробки металів тиском»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 132 «Матеріалознавство» за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство», 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою 136.3 «Обробка металів тиском» '
2021 Нікулін О.В.,
Перемiтько В.В.
Силабус '«Фізико-технологічні засади процесів пластичної обробки ».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-науковою програмою “Обробка металів тиском”'
2023 Нікулін О.В.
Силабус '«Метод скінчених елементів та програмні комплекси його реалізації».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-науковою програмою “Обробка металів тиском”'
2023 Нікулін О.В.
Силабус '«Сучасні експериментальні методи та програмні комплекси в дослідженнях омт».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-науковою програмою “Обробка металів тиском”'
2023 Нікулін О.В.
Силабус '«Методи аналізу, моделювання та оптимізації процесів ОМТ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія” за освітньо-науковою програмою “Обробка металів тиском”'
2020 Нікулін О.В.
Силабус '«Мехатронні системи в процесах ОМТ»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Обробка металів тиском»'
2023 Нікулін О.В.
Силабус '«Метод скінчених елементів та програмні комплекси його реалізації»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Обробка металів тиском» '
2023 Нікулін О.В.
Силабус '«Фізичні процеси при пластичній деформації».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія” за освітньо-науковою програмою “Обробка металів тиском”'
2023 Нікулін О.В.
Силабус '«Механіка суцільних середовищ»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 «Металургія» за освітньо-професійною програмою «Обробка металів тиском» '
2023 Нікулін О.В.
Силабус '«Поліпшення деформуємості виробів з металу із запобіганням руйнування».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-науковою програмою “Обробка металів тиском”'
2023 Нікулін О.В.
Силабус '«Ммоделювання та оптимізація процесів омт».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія” за освітньо-науковою програмою “Обробка металів тиском”'
2023 Максименко О.П.,
Нікулін О.В.
Силабус '«Фізичні процеси при руйнуванні металів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 136 – “Металургія” за освітньо-науковою програмою “Обробка металів тиском”'
2023 Нікулін О.В.