Факультет менеджменту, економіки, соціології та філології

Декан факультету:
доцент, к.е.н. Караван Наталія Анатоліївна

Освітня діяльність на факультеті здійснюється за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами за першим (бакалаврським) рівнем, другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнем за спеціальностями:

Перший (бакалаврський) рівень:

 • 035 філологія;
 • 054 соціологія;
 • 071 облік і оподаткування;
 • 072 фінанси, банківська справа та страхування;
 • 073 менеджмент

Другий (магістерський) рівень:

 • 054 соціологія;
 • 071 облік і оподаткування;
 • 072 фінанси, банківська справа та страхування;
 • 073 менеджмент

Третій (освітньо-науковий) рівень

 • 073 менеджмент

На факультеті працюють висококваліфіковані і досвідчені спеціалісти, серед яких 7 докторів наук, три заслужених працівника вищої школи України, 35 кандидатів наук, доцентів.

Завдяки існуючим інтеграційним зв'язкам здобувачі вищої освіти, після закінчення університету, працюють на провідних підприємствах різних галузей та форм власності, банківських установах, місцевих органах самоврядування, податковій інспекції, страхових компаніях, вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації, центрах соціального захисту населення та громадських приймальнях.

      До складу факультету входять кафедри:

 • Фінансів та обліку - випускова (завідувач – Юдіна Світлана Валеріївна, д.е.н., професор);

 • Секція обліку і аудиту кафедри фінансів та обліку - (керівник секції Будько Оксана Володимирівна, д.е.н., доцент);

 • Менеджменту організацій і адміністрування - випускова (завідувач – Коренюк Петро Іванович, д.е.н., професор);

 • Економіки та організації виробництва (завідувач – Плахотнік Олена Олександрівна, д.е.н., професор);

 • Перекладу - випускова (завідувач – Воронова Зоя Юріївна, к.філ.н., доцент);

 • Соціології - випускова (завідувач – Богомаз Костянтин Юхимович, д.і.н., професор);

 • Секція філософії і історії України кафедри соціології - (керівник секції Донченко Світлана Павлівна, д.і.н, професор).