Металургiйний факультет

Декан факультету
д.т.н. Перемiтько Валерiй Вiкторович
Заст. декана:
к.т.н. доцент Маховський Валерiй Олександрович
к.ф.-м..н., доцент Косинська Ольга Леонідівна

Металургійний факультет був заснований 1953 року завдяки наполегливій праці талановитих викладачів і металургів – академіка, віце-президента Академії наук СРСР І. П. Бардіна, доменщика Б. А.Брилліантова, сталеплавильника, професора І. О. Андрєєва, який створив школу теорії металургійних процесів, металографа, професора Д. І. Лихнякевича, що розробляв металографічні мікроскопи великого збільшення.

Деканами металургійного факультету за час його існування працювали І. М. Галемін (1953-1958 р.р.), М. М. Чернов (1958-1961 р.р.), В. І. Логінов (1961-1965 р.р), В. В. Ревенко (1965-1968 рр.), В. М. Мілютін (1968-1974 р.р.), А. П. Огурцов (1974-1978 р.р.), М. К. Сігарьов (1978-2003 р.р.).

З вересня 2003 року факультет очолює д.т.н., професор В. В. Перемітько. У теперішній час до складу металургійного факультету входять наступні кафедри: металургійного напряму - металургія чорних металів імені професора В. І. Логінова (завідувач – д.т.н., професор Є. М. Сігарьов); - обробка металів тиском імені професора Б. М. Ілюковича (завідувач – д.т.н., професор С. В. Єршов); - фізика конденсованого стану (д.т.н., завідувач – професор О. Б. Лисенко);

хіміко-технологічного напряму - хімічна технологія неорганічних речовин (завідувач – д.т.н., професор М. Д. Волошин); - промислова біотехнологія та загальна хімія (завідувач – к.т.н., доцент І. М. Корнієнко); - екологія та охорона навколишнього середовища (завідувач – д.т.н., професор О. В. Зберовський); - охорона праці та безпека життєдіяльності (завідувач – к.т.н., доцент А. О. Толок).

До основних наукових напрямків вчених факультету відносяться: теорія та практика киснево-конвертерного виробництва, позадоменна обробка чавуну (проф. Є. М. Сігарьов, А. Г. Чернятевич), теорія та практика листопрокатного та сортопрокатного виробництва (проф. О. П. Максименко, С. В. Єршов), фізика метастабільних структурних станів (проф. О. Б. Лисенко), розробка, дослідження властивостей та практичне використання композитних матеріалів (проф. О. І. Буря) фізико-хімія гетерогенних водних систем (проф. М. Д. Волошин), промислова біотехнологія (проф. В. М. Гуляєв), охорона навколишнього природного середовища (проф. О. В. Зберовський), екологічні проблеми територій гірничо-видобувних комплексів (проф. Д. С. Пікареня), проблеми охорони праці в різних галузях економіки та безпеки життєдіяльності (колектив відповідної кафедри).

Стараннями талановитих учених, педагогів, кваліфікованих співробітників металургійного факультету зроблено значний внесок у розвиток вітчизняної науки та промисловості, підготовлений багатотисячний загін інженерів-металургів для народного господарства. За час, що минув, сформувалися визнані наукові школи в галузі аглодоменного виробництва, сталеплавильних процесів, теорії та технології прокатного виробництва, фізики твердого тіла, хімії, біотехнології, охорони навколишнього середовища та безпеки життєдіяльності. Окрім вищезгаданих вчених, вагомі результати досягнуті в роботах професорів В. І. Логі-нова, А. П. Огурцова, М. М. Чернова, Б. М. Ілюковича-Страковського, Є. М. Кривка, Ю. В. Федорова, О. О. Кузнєцова та ін.

Кафедри факультету мають оснащені необхідним устаткуванням аудиторії та лабораторії, де студенти успішно виконують курсові та випускні кваліфікаційні роботи, а також прово-дять наукові дослідження.

До послуг студентів є також спеціалізована бібліотека технічної літератури, читальний зал, комп’ютерні класи, гуртожиток.

На факультеті відкрита аспірантура за наступними спеціальностями: “Металургія чорних металів” (А. Г. Чернятевич, Є. М. Сігарьов), “Матеріалознавство” (О. П. Максименко, С. В. Єршов, В. В. Перемітько), “Фізика твердого тіла” (О. Б. Лисенко, О. І. Буря), “Ливарне виробництво чорних і кольорових металів” (А. П. Єременко, І. В. Губарєв), “Хімічні технології неорганічних речовин” (проф. М. Д. Волошин), “Екологічна безпека” (проф. О. В. Зберовський). Після її закінчення майбутні вчені мають змогу працювати викладача-ми вищих навчальних закладів та працівниками науково-дослідних інститутів.

Завдяки існуючим зв'язкам студенти забезпечуються базами практики на металургійних та хімічних підприємствах України, а також можуть працювати на них в якості інженерів та керівників відповідних ланок виробництва після закінчення університету.