Механiчний факультет

Декан факультету
доцент Солод Володимир Юрiйович
Заст. декана:
доцент Чухно Сергiй Iванович


      Механічний факультет створено у 1972 році. За роки існування на факультеті підготовлено близько 5 тис. фахівців. Сьогодні на факультеті навчається 550 студентів.
80% викладачів факультету мають вчені ступені та звання.

      До складу факультету входять кафедри:

 • Технологія машинобудування (завідувач – д.т.н., професор І.В.Бельмас);
 • Машинобудування (завідувач - д.т.н., професор О.О.Бейгул);
 • Автомобілі та автомобільне господарство (завідувач.,проф., д.т.н.,академік АН МІТ. Середа Борис Петрович);
 • Теоретичної та прикладної механіки (завідувач.,доцент, к.т.н. Романюк Олександр Дмитрович);
 • Технології та устаткування зварювання (завідувач – к.т.н. доцент Д.Г.Носов).

       На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за наступними спеціальностями та формами навчання:

131 «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»:
«Технологія машинобудування» (денна, заочна, скорочена форма навчання)
«Технології та устаткування зварювання» » (денна, заочна, скорочена форма навчання)
133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»(денна, заочна, скорочена форма навчання)
274 «АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ» (денна, заочна, скорочена форма навчання)

         Всі спеціальності факультету акредитовані за четвертим рівнем, тобто здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями - бакалавр, магістр. Механічний факультет здійснює підготовку фахівців за державним замовленням; за контрактом за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.Механічний факультет здійснює підготовку фахівців за державним замовленням; за контрактом за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

         Основними напрямами наукової діяльності є вдосконалення допоміжних процесів машинобудування, дослідження і оптимізація процесів різання, підвищення ефективності процесів експлуатації і ремонту автомобілів, дослідження динаміки обладнання металургійних заводів. На всеукраїнських олімпіадах, студентських конференціях різного рівня студенти-механіки щорічно займають призові місця. Кращі студенти мають змогу після закінчення університету поступити до аспірантури.

         Факультет має десятки навчальних та науково-дослідних лабораторій, що оснащені верстатним обладнанням, діагностичними стендами, діючими установками, сучасними приладами та устаткуванням. Студенти мають можливість працювати у комп’ютерних класах, оснащених сучасними ПК, що мають вихід в мережу Інтернет.

         Студенти мешкають у сучасному гуртожитку, де у кімнатах живуть двоє-троє осіб. На факультеті проводиться активна культурно-масова робота. Студенти мають змогу займатись у спортивних секціях з волейболу, футболу, тенісу, аеробіки, силової підготовки та ін. Останні роки факультет стабільно займає призові місця в спартакіаді університету.