Кафедра прикладної та вищої математики

pm_kos.jpgДоцент, к.т.н.
Косухіна Олена Станіславівна

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Переддипломна практика»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 “Прикладна математика”
очна форма'
2018 Косухіна О.С.,
Сокол А.М.
Робоча програма '«Виробнича практика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 “Прикладна математика”
за освітньо – професійною програмою “Прикладна математика”'
2019 Косухіна О.С.
Робоча програма '«Переддипломна практика».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 13 “Прикладна математика”
очна форма навчання'
2019 Косухіна О.С.
Робоча програма '«Методи обчислень».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 “Прикладна математика” за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика»'
2018 Косухіна О.С.
Робоча програма '«Лінійна алгебра та аналітична геометрія».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 Прикладна математика за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика»
(Очної форми навчання) '
2019 Косухіна О.С.
Робоча програма '«Вища та прикладна математика: Лінійна алгебра та аналітична геометрія».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”
за освітньо – професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення”'
2019 Косухіна О.С.
Робоча програма '«Лінійна алгебра та аналітична геометрія».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 “Прикладна математика”
за освітньо – професійною програмою “Прикладна математика”'
2019 Косухіна О.С.
Робоча програма '«Вища та прикладна математика: Лінійна алгебра та аналітична геометрія».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія» за освітньо-професійною програмою «Фізика та астрономія» '
2019 Косухіна О.С.
Робоча програма '«Програмне забезпечення обчислювальних систем».
Для студентів за напрямом підготовки «Прикладна математика».
'
2016 Косухіна О.С.
Конспект лекцiй '«Вища та прикладна математика: лінійна алгебра та аналітична геометрія».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»
(Очної форми навчання) '
2019 Косухіна О.С.
Конспект лекцiй '«Вища та прикладна математика: Лінійна алгебра та аналітична геометрія».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія» за освітньо-професійною програмою «Фізика та астрономія»
(Очної форми навчання) '
2019 Косухіна О.С.
Конспект лекцiй '«Математичні методи механіки суцільних середовищ».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» '
2018 Самохвалов С.Є.,
Надригайло Т.Ж.,
Косухіна О.С.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Програмне забезпечення обчислювальних систем».
Частина 1
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 113 “Прикладна математика” '
2017 Косухіна О.С.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Методи обчислень».
(Частина 3)
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 113 “Прикладна математика” '
2017 Косухіна О.С.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Методи обчислень».
(Частина 1)
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 113 “Прикладна математика” '
2016 Косухіна О.С.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Програмне забезпечення обчислювальних систем».
Для студентів за напрямом підготовки “Прикладна математика” '
2014 Косухіна О.С.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Методи обчислень».
(Частина 2)
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 113 “Прикладна математика” '
2017 Косухіна О.С.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Чисельні методи».
Для студентів за напрямом підготовки «Прикладна математика».
'
2016 Косухіна О.С.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Алгебра та геометрія».
Розділ: Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії .(Практичні заняття 13-23). Змістовний модуль 2
Для студентів за напрямом підготовки “Прикладна математика” '
2014 Косухіна О.С.,
Тімченко С.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Алгебра та геометрія».
Розділ: Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії.(Вступ. Зміст).Змістовний модуль 2
Для студентів за напрямом підготовки “Прикладна математика” '
2014 Косухіна О.С.,
Тімченко С.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Вища та прикладна математика: Лінійна алгебра та аналітична геометрія».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»
(Очної форми навчання) '
2019 Косухіна О.С.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Вища та прикладна математика: Лінійна алгебра та аналітична геометрія».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія» за освітньо-професійною програмою «Фізика та астрономія»
(Очної форми навчання) '
2019 Косухіна О.С.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Алгебра та геометрія».
Розділ: Елементи лінійної алгебри.Змістовний модуль 1
Для студентів за напрямом підготовки “Прикладна математика” '
2014 Косухіна О.С.,
Тімченко С.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Лінійна алгебра та аналітична геометрія».
Частина 3.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності: 113 “Прикладна математика” '
2018 Косухіна О.С.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Алгебра та геометрія».
Змістовний модуль 2
Для студентів за напрямом підготовки “Прикладна математика” '
2014 Косухіна О.С.,
Тімченко С.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Лінійна алгебра та аналітична геометрія».
Частина 1.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності: 113 “Прикладна математика” '
2018 Косухіна О.С.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Вища та прикладна математика: Лінійна алгебра та аналітична геометрія».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення»
(Очної форми навчання) '
2019 Косухіна О.С.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Вища та прикладна математика: Лінійна алгебра та аналітична геометрія».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія» за освітньо-професійною програмою «Фізика та астрономія»
(Очної форми навчання) '
2019 Косухіна О.С.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Лінійна алгебра та аналітична геометрія».
Частина 2.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності: 113 “Прикладна математика” '
2018 Косухіна О.С.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи '«Методи обчислень ».
Для студентів за напрямом підготовки “Прикладна математика”'
2015 Косухіна О.С.
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра '«Кваліфікаційна робота магістра».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 13 “Прикладна математика”
очна форма навчання'
2019 Косухіна О.С.,
Сокол А.М.
Методичний посібник '«ВИБРАНІ ГЛАВИ ДИСКРЕТНОГО АНАЛІЗУ».
Для студентів за напрямом підготовки «Прикладна математика».
'
2003 Косухіна О.С.,
Кармазіна В.В.