Кафедра математичного моделювання та системного аналізу

pm_sam.jpgПроф., д.т.н.
Самохвалов Сергій Євгенович

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Теорія симетрії»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» '
2022 Самохвалов С.Є.
Робоча програма '«Рівняння математичної фізики».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 104 Фізика та астрономія за освітньо-професійною програмою «Фізика та астрономія»'
2019 Самохвалов С.Є.,
Олійник Л.О.
Робоча програма '«Прикладні аспекти ріманової геометрії»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика»
(Очної та заочної форм навчання) '
2021 Самохвалов С.Є.
Робоча програма '«Математичні методи у природничих науках».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика»'
2020 Самохвалов С.Є.
Робоча програма '«Математичні методи класичної механіки»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика»
(Очної та заочної форм навчання) '
2021 Самохвалов С.Є.
Робоча програма '«Чисельні методи у комп’ютерному моделюванні технологічних процесів»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» '
2022 Самохвалов С.Є.,
Волосова Н.М.
Робоча програма '«Рівняння математичної фізики».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» '
2019 Самохвалов С.Є.
Навчальний посiбник 'Методи розв’язання деяких типових задач математичної фізики' 2000 Самохвалов С.Є.,
Олійник Л.О.
Конспект лекцiй '«Теорія симетрії»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки докторів філософії зі спеціальності 113 Прикладна математика за освітньо-науковою програмою «Прикладна математика» '
2022 Самохвалов С.Є.
Конспект лекцiй '«Рівняння математичної фізики».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» '
2019 Самохвалов С.Є.
Конспект лекцiй '«Рівняння математичної фізики».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія» за освітньо-професійною програмою «Фізика та астрономія»'
2019 Самохвалов С.Є.,
Олійник Л.О.
Конспект лекцiй '«Математичні методи у природничих науках».
Модуль 1 «Математичні методи класичної механіки»
Модуль 2 «Математичні методи класичної електродинаміки».

Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика»'
2020 Самохвалов С.Є.
Конспект лекцiй '«Математичні методи класичної механіки».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» '
2020 Самохвалов С.Є.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Математичні методи класичної механіки».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» '
2020 Самохвалов С.Є.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Математичні методи у природничих науках».
Модуль 4 «Математичні методи теорії гравітації».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика»'
2020 Самохвалов С.Є.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Математичні методи у природничих науках».
Модуль 1 «Математичні методи класичної механіки».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика»'
2020 Самохвалов С.Є.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Математичні методи у природничих науках».
Модуль 2 «Математичні методи класичної електродинаміки».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика»'
2020 Самохвалов С.Є.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Математичні методи у природничих науках».
Модуль 3 «Математичні методи квантової механіки».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика»'
2020 Самохвалов С.Є.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Чисельні методи у комп’ютерному моделюванні технологічних процесів»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» '
2022 Самохвалов С.Є.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Рівняння математичної фізики».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 113 «Прикладна математика» та 104 «Фізика та астрономія»'
2019 Самохвалов С.Є.,
Олійник Л.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Рівняння математичної фізики».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» '
2019 Самохвалов С.Є.
Монографія '«Монографії».
Для спеціальності 113 “Прикладна математика”'
2017 Самохвалов С.Є.
Монографія '«Кластерные решения проблем в металлургии, энергетике и образовании».
Авторський колектив:Никулин А.В. к.т.н., доц., Губарев И.В. к.т.н., доц., Каира Л.Г. к.т.н., доц., Надрыгайло Т.Ж. к.т.н., доц., Стороженко С.А.'
2014 Нікулін О.В.,
Самохвалов С.Є.,
Губарєв І.В.,
Огурцов А.П.
Монографія '«Кластерные решения проблем в металлургии, энергетике и образовании».
Авторський колектив:Никулин А.В. к.т.н., доц., Губарев И.В. к.т.н., доц., Каира Л.Г. к.т.н., доц., Надрыгайло Т.Ж. к.т.н., доц., Стороженко С.А.'
2014 Нікулін О.В.,
Самохвалов С.Є.,
Губарєв І.В.
Монографія '«Математичне моделювання ковшового доведення розплаву дротом і кусковим матеріалом».
Для наукових та інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів технічних ВНЗ. '
2017 Красніков К.С.,
Самохвалов С.Є.
Монографія '«Комп’ютерне моделювання багатофазних середовищ у зливку»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» '
2009 Самохвалов С.Є.,
Надригайло Т.Ж.
Монографія '«Чисельні методи в розрахунках металургійних агрегатів»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» '
2009 Самохвалов С.Є.
Силабус '«Чисельні методи у комп’ютерному моделюванні технологічних процесів»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» '
2022 Самохвалов С.Є.
Силабус '«Прикладні аспекти ріманової геометрії».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» '
2022 Самохвалов С.Є.
Силабус '«Теорія симетрії»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки докторів філософії зі спеціальності 113 Прикладна математика за освітньо-науковою програмою «Прикладна математика» '
2022 Самохвалов С.Є.
Силабус '«Математичні методи класичної механіки».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» '
2022 Самохвалов С.Є.
Силабус '«Рівняння математичної фізики».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія» за освітньо-професійною програмою «Фізика та астрономія» '
2022 Самохвалов С.Є.
Силабус '«Рівняння математичної фізики».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» '
2022 Самохвалов С.Є.