Кафедра галузеве машинобудування

avto_telipko.jpgДоцент, к.т.н.
Теліпко Леонід Петрович

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Опір матеріалів».
Для студентів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо – професійною програмою “Прикладна механіка”'
2019 Теліпко Л.П.
Робоча програма '«Опір матеріалів».
Для студентів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за освітньо – професійною програмою “Галузеве машинобудування”'
2020 Теліпко Л.П.
Робоча програма '«Опір матеріалів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 132 «Матеріалознавство»'
2019 Теліпко Л.П.
Робоча програма '«Основи будівельної механіки».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування»'
2020 Теліпко Л.П.
Робоча програма '«Опір матеріалів».
Для студентів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” за освітньо – професійною програмою “Автомобільний транспорт”'
2021 Теліпко Л.П.
Робоча програма '«Механіка суцільних середовищ».
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 132 «Матеріалознавство»'
2019 Теліпко Л.П.
Пiдручник '«Основи інженерної механіки».
Для студентів денної форми навчання '
2004 Теліпко Л.П.,
Ропай В.А.,
Мамаєв Л.М.
Пiдручник '«Теоретична механіка».
“Порадник до розв’язування задач з основ інженерної механіки. Том I. Теоретична механіка”
Для студентів денної форми навчання '
2006 Теліпко Л.П.,
Ропай В.А.,
Мамаєв Л.М.
Навчальний посiбник '«Опір матеріалів».
Частина 1. Простий опір.
Порадник до розв’язування задач та виконання розрахунково-проектувальних завдань з основ інженерної механіки.

Для студентів за напрямом підготовки:“Технологія машинобудування” '
2015 Теліпко Л.П.,
Мамаєв Л.М.,
Манько В.М.
Навчальний посiбник '«Теоретична та прикладна механіка»
Короткий курс.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня закладу вищої освіти '
2021 Романюк О.Д.,
Теліпко Л.П.
Конспект лекцiй '«Механіка суцільного середовища»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 132 “Матеріалознавство” за освітньо-професійною програмою “Матеріалознавство”'
2020 Теліпко Л.П.
Конспект лекцiй '«Комп'ютерний дизайн в інженерному матеріалознавстві ».
Для здобувачів здобувачів вищої освіти зі спеціальності 132 "Матеріалознавство" за освітньо-професійною програмою "Матеріалознавство"'
2021 Танцура Г.І.
Конспект лекцiй '«Опір матеріалів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей: 131 «Прикладна механіка»; 133 «Галузеве машинобудування»; 274 «Автомобільний транспорт»'
2019 Теліпко Л.П.
Конспект лекцiй '«Опір матеріалів».
(Частина 2).
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 131 «Прикладна механіка»,133 «Галузеве машинобудування»,274 «Автомобільний транспорт»'
2019 Теліпко Л.П.
Конспект лекцiй '«Опір матеріалів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 144 “Теплоенергетика” за освітньо-професійною програмою “Теплоенергетика” '
2020 Теліпко Л.П.
Конспект лекцiй '«Основи будівельної механіки»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»'
2021 Теліпко Л.П.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Опір матеріалів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 131 «Прикладна механіка» 133 «Галузеве машинобудування» 274 «Автомобільний транспорт»'
2022 Теліпко Л.П.
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи '«Опір матеріалів»
На тему:“РОЗТЯГАННЯ - СТИСКАННЯ”.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 144 “Теплоенергетика” за освітньо-професійною програмою “Теплоенергетика” '
2020 Теліпко Л.П.
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи '«Опір матеріалів»
На тему:“ЗГИНАННЯ”.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 144 “Теплоенергетика” за освітньо-професійною програмою “Теплоенергетика” '
2020 Теліпко Л.П.
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи '«Опір матеріалів»
На тему:“КРУЧЕННЯ”.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 144 “Теплоенергетика” за освітньо-професійною програмою “Теплоенергетика” '
2020 Теліпко Л.П.
Методичні вказівки '«Опір матеріалів».
Тема: “Згинання з крученням”
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 131 «Прикладна механіка» 133 «Галузеве машинобудування» 274 «Автомобільний транспорт»'
2022 Теліпко Л.П.
Методичні вказівки '«Опір матеріалів».
Тема: “Неплоске згинання”
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 131 «Прикладна механіка» 133 «Галузеве машинобудування» 274 «Автомобільний транспорт»'
2022 Теліпко Л.П.
Словник термінів '«Основи будівельної механіки».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності: 133 «Галузеве машинобудування»'
2019 Теліпко Л.П.
Методичнi вказiвки до розрахунково-проектувального завдання '«Опір матеріалів»Розрахунок статично невизнувачуваної балки
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт» '
2018 Теліпко Л.П.,
Мамаєв Л.М.
Методичнi вказiвки до розрахунково-проектувального завдання '«Основи будівельної механіки»
На тему:“РОЗРАХУНОК І КОНСТРУЮВАННЯ БАЛОЧНОЇ КЛІТКИ”.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»'
2021 Теліпко Л.П.
Методичнi вказiвки до розрахунково-проектувального завдання '«Опір матеріалів»Розрахунок статично невизнувачуваних рам
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт» '
2018 Теліпко Л.П.,
Мамаєв Л.М.
Силабус '«Основи будівельної механіки»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» '
2020 Теліпко Л.П.
Силабус '«Опір матеріалів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2020 Теліпко Л.П.
Силабус '«Опір матеріалів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» '
2020 Теліпко Л.П.
Силабус '«Опір матеріалів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 132 “Матеріалознавство” за освітньо-професійною програмою “Матеріалознавство” '
2020 Теліпко Л.П.
Силабус '«Опір матеріалів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка» '
2020 Теліпко Л.П.