Кафедра хімічних та біологічних технологій

a_ivanchenko_htnr.jpgПроф., д.т.н.
Іванченко Анна Володимирівна

Докладніше
Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Основи стандартизації, метрології і патентознавства».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 161 «Хімічні технології та інженерія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 101 «Екологія»
(Очної і заочної форм навчання) '
2019 Іванченко А.В.
Робоча програма '«Енерго- та ресурсозберігаючі технології неорганічних виробництв».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” за освітньо-професійною програмою “Хімічні технології та інженерія” '
2022 Іванченко А.В.
Робоча програма '«Методика викладання фахових дисциплін».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Бєлянська О.Р.,
Іванченко А.В.
Робоча програма '«Гетерогенні хіміко-технологічні системи»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 132 Матеріалознавство за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство» '
2020 Іванченко А.В.
Робоча програма '«Сучасні підходи до удосконалення технологій хімічних виробництв»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Іванченко А.В.,
Єлатонцев Д.О.
Робоча програма '«Основи стандартизації, метрології та патентознавства».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія» за освітньо-професійною програмою «Фізика та астрономія»'
2019 Іванченко А.В.
Робоча програма '«Механізми та кінетика хіміко-технологічних процесів»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Іванченко А.В.,
Єлатонцев Д.О.
Робоча програма '«Асистентська практика»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2017 Іванченко А.В.
Робоча програма '«Переддипломна практика».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо – професійною програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2018 Іванченко А.В.,
Волошин М.Д.
Робоча програма '«Основи стандартизації, метрології та патентознавства»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія”
за освітньо-професійною програмою “Біотехнології та біоінженерія”'
2019 Іванченко А.В.
Робоча програма '«Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” за освітньо-професійною програмою “Хімічні технології та інженерія” '
2022 Іванченко А.В.
Робоча програма '«Гетерогенні хіміко-технологічні системи»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Іванченко А.В.,
Гуляєв В.М.,
Єлатонцев Д.О.
Робоча програма '«Викладацька практика»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Іванченко А.В.,
Гуляєв В.М.,
Єлатонцев Д.О.
Пiдручник '«Урбоекологія»
Для студентів спеціалізованих коледжів та вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації
І.А. Василенко, О.А. Півоваров, І.М. Трус, А.В. Іванченко'
2017 Іванченко А.В.
Навчальний посiбник 'Мінеральні добрива».
Частина 3
Для студентів за напрямом підготовки “Хімічна технологія неорганічних речовин”'
2016 Волошин М.Д.,
Черненко Я.М.,
Іванченко А.В.
Навчальний посiбник '«Випереджаюча освіта для сталого розвитку».
Для здобувачів загальної середньої та вищої освіти І-ІІІ рівнів зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” та спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»'
2021 Іванченко А.В.,
Гуляєв В.М.
Навчальний посiбник '«Електрохімічна технологія неорганічних речовин».
Для студентів спеціальності 7(8).05130101 “Хімічна технологія неорганічних речовин”'
2012 Волошин М.Д.,
Іванченко А.В.
Конспект лекцiй '«Основи стандартизації, метрології і патентознавства».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 161 «Хімічні технології та інженерія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 101 «Екологія»
, 104 «Фізика та астрономія»(Очної та заочної форм навчання) '
2019 Іванченко А.В.
Конспект лекцiй '«Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” за освітньо-професійною програмою “Хімічні технології та інженерія” '
2022 Іванченко А.В.
Конспект лекцiй '«Гетерогенні хіміко-технологічні системи»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія '
2021 Іванченко А.В.,
Гуляєв В.М.,
Єлатонцев Д.О.
Конспект лекцiй '«Каталізатори і сорбенти».
Для здобувачів загальної середньої та вищої освіти І-ІІІ рівнів зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” за освітньо-професійною програмою «Хімічні технології та інженерія»'
2022 Іванченко А.В.
Конспект лекцiй '«Методика викладання фахових дисциплін».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Бєлянська О.Р.,
Іванченко А.В.
Конспект лекцiй '«Гетерогенні хіміко-технологічні системи»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство» зі спеціальності 132 Матеріалознавство '
2021 Іванченко А.В.,
Єлатонцев Д.О.
Конспект лекцiй '«Енерго- та ресурсозберігаючі технології неорганічних виробництв».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” за освітньо-професійною програмою “Хімічні технології та інженерія” '
2022 Іванченко А.В.
Конспект лекцiй '«Сучасні підходи до удосконалення технологій хімічних виробництв».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 161 Хімічна технологія та інженерія за освітньо-професійною програмою «Хімічна технологія та інженерія»'
2022 Іванченко А.В.
Конспект лекцiй '«Автоматичне регулювання та управління технологічними процесами ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” за освітньо-професійною програмою “Хімічні технології та інженерія”'
2022 Іванченко А.В.
Конспект лекцiй '«Вступ до технології неорганічних речовин».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” за освітньо-професійною програмою “Хімічні технології та інженерія” '
2022 Іванченко А.В.
Конспект лекцiй '«Технологія питної та технічної води».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”,101 “Екологія”
денна,заочна'
2017 Іванченко А.В.
Конспект лекцiй '«Механізми та кінетика хіміко-технологічних процесів»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія '
2021 Іванченко А.В.,
Єлатонцев Д.О.
Конспект лекцiй '«Загальна хімічна технологія».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” за освітньо-професійною програмою “Хімічні технології та інженерія” '
2022 Іванченко А.В.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” за освітньо-професійною програмою “Хімічні технології та інженерія” '
2022 Іванченко А.В.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Технологія питної та технічної води».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 161 “Хімічні технології та інженерія”, 101 “Екологія”'
2019 Іванченко А.В.,
Єлатонцев Д.О.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Механізми та кінетика хіміко-технологічних процесів»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія '
2020 Іванченко А.В.,
Єлатонцев Д.О.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Основи стандартизації, метрології і патентознавства».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 161 «Хімічні технології та інженерія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 101 «Екологія», 104 «Фізика та астрономія»
(Очної та заочної форм навчання) '
2019 Іванченко А.В.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Енерго- і ресурсозберігаючі технології неорганічних виробництва».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо – професійною програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2019 Іванченко А.В.,
Єлатонцев Д.О.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” '
2017 Іванченко А.В.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Гетерогенні хіміко-технологічні системи»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія '
2020 Іванченко А.В.,
Гуляєв В.М.,
Єлатонцев Д.О.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Загальна хімічна технологія».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”'
2018 Іванченко А.В.,
Єлатонцев Д.О.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Автоматичне регулювання та управління технологічними процесами ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” за освітньо-професійною програмою “Хімічні технології та інженерія”'
2022 Іванченко А.В.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Сучасні підходи до удосконалення технологій хімічних виробництв»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія '
2021 Іванченко А.В.,
Єлатонцев Д.О.,
Бєлянська О.Р.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Каталізатори і сорбенти».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” за освітньо-професійною програмою «Хімічні технології та інженерія»'
2022 Іванченко А.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Механізми та кінетика хіміко-технологічних процесів».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Іванченко А.В.,
Єлатонцев Д.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Гетерогенні хіміко-технологічні системи»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія '
2021 Іванченко А.В.,
Гуляєв В.М.,
Єлатонцев Д.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Загальна хімічна технологія».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” за освітньо-професійною програмою “Хімічні технології та інженерія” '
2022 Іванченко А.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Методика викладання фахових дисциплін».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Бєлянська О.Р.,
Іванченко А.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Автоматичне регулювання та управління технологічними процесами ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” за освітньо-професійною програмою “Хімічні технології та інженерія”'
2022 Іванченко А.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Основи стандартизації, метрології і патентознавства».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 161 «Хімічні технології та інженерія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 101 «Екологія», 104 «Фізика та астрономія»
(Очної та заочної форм навчання) '
2019 Іванченко А.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Енерго- і ресурсозберігаючі технології неорганічних виробництва».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 161 “Хімічні технології та інженерія”, 101 “Екологія” '
2020 Іванченко А.В.,
Єлатонцев Д.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Гетерогенні хіміко-технологічні системи»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство» зі спеціальності 132 Матеріалознавство '
2021 Іванченко А.В.,
Єлатонцев Д.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Сучасні підходи до удосконалення технологій хімічних виробництв».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Іванченко А.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Автоматичне регулювання та управління технологічними процесами».
для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» за освітньо- професійною програмою «161 Хімічні технології та інженерія» очної та заочної форм навчання'
2022 Іванченко А.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” за освітньо-професійною програмою “Хімічні технології та інженерія” '
2022 Іванченко А.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Основи стандартизації, метрології і патентознавства».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 161 «Хімічні технології та інженерія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 101 «Екологія»
(Очної і заочної форм навчання) '
2019 Іванченко А.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Енерго- та ресурсозберігаючі технології неорганічних виробництв».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” за освітньо-професійною програмою “Хімічні технології та інженерія” '
2022 Іванченко А.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Гетерогенні хіміко-технологічні системи»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 132 Матеріалознавство за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство» '
2021 Іванченко А.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Сучасні підходи до удосконалення технологій хімічних виробництв».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Іванченко А.В.,
Єлатонцев Д.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Методика викладання фахових дисциплін».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Бєлянська О.Р.,
Іванченко А.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Гетерогенні хіміко-технологічні системи».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Іванченко А.В.,
Гуляєв В.М.,
Єлатонцев Д.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Основи стандартизації, метрології та патентознавства».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія» за освітньо-професійною програмою «Фізика та астрономія»'
2019 Іванченко А.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Механізми та кінетика хіміко-технологічних процесів».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Іванченко А.В.,
Єлатонцев Д.О.
Монографія '«Проблеми підвищення якості питної води».
Для студентів за напрямом підготовки “Хімічна технологія” '
2013 Волошин М.Д.,
Крюковська О.А.,
Іванченко А.В.
Монографія '«Зелені технології у промисловості».
Для здобувачів вищої освіти спеціальностей 101 “Екологія”, 161 “Хімічні технології та інженерія”, 136 “Металургія”
І.А. Василенко, Є.В. Чупринов, А.В. Іванченко, М.І. Скиба, В.І. Воробйова, В.В. Галиш '
2019 Іванченко А.В.
Силабус '«Екологічна стандартизація і сертифікація»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» за освітньо-професійною програмою «Хімічні технології та інженерія» '
2020 Іванченко А.В.
Силабус '«Гетерогенні хіміко-технологічні системи»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 132 Матеріалознавство за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство»'
2020 Іванченко А.В.,
Єлатонцев Д.О.
Силабус '«Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” за освітньо-професійною програмою “Хімічні технології та інженерія” '
2020 Іванченко А.В.
Силабус '«Теорія автоматичного керування»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» за освітньо-професійною програмою «Хімічні технології та інженерія» '
2020 Іванченко А.В.
Силабус '«Каталізатори і сорбенти»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» за освітньо-професійною програмою «Хімічні технології та інженерія» '
2020 Іванченко А.В.
Силабус '«Сучасні підходи до удосконалення технологій хімічних виробництв»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хімічна технологія та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хімічна технологія та інженерія»'
2022 Іванченко А.В.
Силабус '«Основи стандартизації, метрології і патентознавства»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” за освітньо-професійною програмою “Хімічні технології та інженерія” '
2020 Іванченко А.В.
Силабус '«Технологія питної та технічної води».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” за освітньо-професійною програмою “Хімічні технології та інженерія”'
2020 Іванченко А.В.
Силабус '«Механізми та кінетика хіміко-технологічних процесів».
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» '
2022 Іванченко А.В.,
Єлатонцев Д.О.
Силабус '«Енерго- та ресурсозберігаючі технології неорганічних виробництв».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” за освітньо-професійною програмою “Хімічні технології та інженерія”'
2020 Іванченко А.В.
Силабус '«Основи стандартизації, метрології та патентознавства»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 104 “Фізика та астрономія” за освітньо-професійною програмою “Фізика та астрономія” '
2020 Іванченко А.В.
Силабус '«Управління та поводження з відходами»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» за освітньо-професійною програмою «Хімічні технології та інженерія» '
2020 Іванченко А.В.
Силабус '«Автоматичне регулювання та управління технологічними процесами»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» за освітньо-професійною програмою «Хімічні технології та інженерія» '
2020 Іванченко А.В.
Силабус '«Гетерогенні хіміко-технологічні системи»
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія» зі спеціальності 161 Хiмiчні технологiї та інженерія '
2022 Гуляєв В.М.,
Іванченко А.В.
Силабус '«Загальна хімічна технологія».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” за освітньо-професійною програмою “Хімічні технології та інженерія” '
2020 Іванченко А.В.
Силабус '«Технологія неорганічних речовин (додаткові розділи)»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» за освітньо-професійною програмою «Хімічні технології та інженерія» '
2020 Іванченко А.В.