Кафедра електроніки та електронних комунікацій

ea_litvinenko.jpgДоцент, к.т.н
Литвиненко Володимир Анатолійович

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Електроживлення РЕА »
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка”'
2019 Литвиненко В.А.
Робоча програма '«Основи теорії кіл»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка”'
2020 Литвиненко В.А.
Робоча програма '«Матеріали та компоненти радіоелектронної апаратури»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка”'
2020 Литвиненко В.А.
Робоча програма '«Цифрові пристрої»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за освітньо-професійною програмою «Телекомунікації та радіотехніка» '
2020 Рязанцев О.В.,
Литвиненко В.А.
Робоча програма '«Електронні прилади»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка”'
2019 Литвиненко В.А.
Робоча програма '«Основи метрології та радіовимірювань»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка”'
2019 Литвиненко В.А.
Робоча програма '«Електроживлення РЕА»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за освітньо-професійною програмою «Телекомунікації та радіотехніка» '
2020 Литвиненко В.А.
Робоча програма '«Проектування радіоелектронних пристроїв»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка” '
2019 Литвиненко В.А.
Робоча програма '«Спортивна метрологія»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” за освітньо-професійною програмою “Фізична культура і спорт” '
2022 Литвиненко В.А.
Робоча програма '«Цифрові сигнали, процеси та присторої»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка”'
2019 Литвиненко В.А.
Робоча програма '«Конструювання радіоелектронної апаратури».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за освітньо-професійною програмою «Телекомунікації та радіотехніка»'
2019 Литвиненко В.А.,
Гнатюк М.О.
Робоча програма '«Основи теорії передавання інформації»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка” '
2019 Литвиненко В.А.
Робоча програма '«Метрологія, радіовимірювальні прилади і апаратура»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за освітньо-професійною програмою «Телекомунікації та радіотехніка» '
2020 Литвиненко В.А.
Робоча програма '«Надійність та експлуатація РЕА»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка”'
2019 Литвиненко В.А.
Навчальний посiбник '«Радіовимірювання».
Для студентів за напрямом підготовки «Радіотехніка» ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ І ОБРОБКА ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ'
2010 С’янов О.М.,
Рязанцев О.В.,
Литвиненко В.А.
Конспект лекцiй '«Матеріали та компоненти радіоелектронної апаратури»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за освітньо-професійною програмою «Телекомунікації та радіотехніка» '
2020 Литвиненко В.А.
Конспект лекцiй '«Квантова електроніка».
Для студентів за напрямами підготовки: “Електронні системи”, “Фізична та біомедична електроніка” '
2013 Литвиненко В.А.
Конспект лекцiй '«Електроживлення РЕА»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за освітньо-професійною програмою «Телекомунікації та радіотехніка» '
2020 Литвиненко В.А.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Матеріали та компоненти радіоелектронної апаратури»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за освітньо-професійною програмою «Телекомунікації та радіотехніка» '
2020 Литвиненко В.А.,
Гнатюк М.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Проектування радіоелектронних пристроїв.»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»'
2019 Кулик М.В.,
Литвиненко В.А.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Теорія передавання інформації»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка” '
2019 Литвиненко В.А.,
Гнатюк М.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Надійність та експлуатація РЕА»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка”'
2019 Литвиненко В.А.,
Кулик М.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Основи теорії кіл»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка”'
2019 Литвиненко В.А.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Матеріали та компоненти радіоелектронної апаратури»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка”'
2019 Литвиненко В.А.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Електронні прилади»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка”'
2019 Литвиненко В.А.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Основи метрології та радіовимірювань»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка”'
2019 Литвиненко В.А.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Проектування радіоелектронних пристроїв»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка”'
2019 Литвиненко В.А.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Електроживлення РЕА »
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка”'
2019 Литвиненко В.А.
Монографія '«Математичне забезпечення технічних засобів вимірвання і контролю».
Для інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями метрології та вимірювальної техніки, а також для викладачів і студентів ВУЗів. '
2019 Литвиненко В.А.,
Ігнаткін В.У.
Силабус '«Метрологія, радіовимірювальні прилади і апаратура»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка“за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка” '
2020 Литвиненко В.А.,
Гнатюк М.О.
Силабус '«Матеріали та компоненти радіоелектронної апаратури»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка” '
2020 Литвиненко В.А.,
Гнатюк М.О.
Силабус '«Надійність та експлуатація РЕА»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка” '
2020 Литвиненко В.А.,
Кулик М.В.
Силабус '«Теорія передавання інформації»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка“за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка” '
2020 Литвиненко В.А.,
Кулик М.В.
Силабус '«Основи теорії кіл»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка” '
2020 Литвиненко В.А.,
Гнатюк М.О.
Силабус '«Промислова електроніка»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка” '
2020 Литвиненко В.А.
Силабус '«Основи схемотехніки»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка” '
2020 Литвиненко В.А.,
Гнатюк М.О.
Силабус '«Електроживлення РЕА»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка” '
2020 Литвиненко В.А.,
Гнатюк М.О.
Силабус '«Основи статистичної радіотехніки»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за освітньо-професійною програмою “Телекомунікації та радіотехніка” '
2020 Литвиненко В.А.