Кафедра математичного моделювання та системного аналізу

ppm_stroeva.jpgДоцент, к.ф.-м.н.
Строєва Вікторія Олексіївна

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Математичні моделі неперервних задач оптимального розбиття множин та методи їх дослідження»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» '
2022 Строєва В.О.
Робоча програма '«Педагогічна практика».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 113 “Прикладна математика” освітньо-професійної програми “Прикладна математика”'
2017 Строєва В.О.
Робоча програма '«Теорія ймовірності та математична статистика».
Для здобувачів освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 113 “Прикладна математика”'
2021 Строєва В.О.
Робоча програма '«Вища та прикладна математика: Математичний аналіз».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121“Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення”'
2019 Строєва В.О.
Робоча програма '«Вища та прикладна математика: теорія ймовірності та прикладна статистика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 104 Фізика та астрономія за освітньо-професійною програмою «Фізика та астрономія» '
2019 Строєва В.О.
Робоча програма '«Вища та прикладна математика: математичний аналіз».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 104 Фізика та астрономія за освітньо-професійною програмою «Фізика та астрономія» '
2019 Строєва В.О.
Робоча програма '«Методи оптимізації та дослідження операцій».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 113 “Прикладна математика” за освітньо-професійною програмою “Прикладна математика”'
2021 Строєва В.О.
Робоча програма '«Викладацька практика»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» '
2022 Строєва В.О.,
Красніков К.С.
Робоча програма '«Вища та прикладна математика: Теорія ймовірностей та прикладна статистика».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121“Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення”'
2019 Строєва В.О.
Робоча програма '«Актуальні проблеми прикладної математики».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 113 “Прикладна математика” освітньо-професійної програми “Прикладна математика”'
2017 Строєва В.О.
Робоча програма '«Аналіз категоріальних даних та якість емпіричного дослідження».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 054 «Соціологія» за освітньо-професійною програмою «Соціологія»'
2019 Строєва В.О.,
Дерець Є.В.
Робоча програма '«Математичний аналізй»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 “Прикладна математика” за освітньо-професійною програмою “Прикладна математика” '
2022 Строєва В.О.
Пiдручник '«Інформатика та програмування».
Для студентів всіх напрямів підготовки.
Карімов І.К.,Кармазіна В.В.,Литвин О.І.,Нужна С.А.,Строєва В.О.'
2014 Строєва В.О.,
Нужна С.А.
Конспект лекцiй '«Математичний аналіз»
Модуль 1.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика»
(Очної форми навчання) '
2023 Строєва В.О.
Конспект лекцiй '«Методи оптимізації та дослідження операцій»
Частина 1.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика»'
2020 Строєва В.О.
Конспект лекцiй '«Вища та прикладна математика: Математичний аналіз».(Частина 1)
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121“Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення”'
2019 Строєва В.О.
Конспект лекцiй '«Методи оптимізації та дослідження операцій»
Частина 2.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика»'
2020 Строєва В.О.
Конспект лекцiй '«Аналіз категоріальних даних та якість емпіричного дослідження».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 054 «Соціологія» '
2018 Строєва В.О.,
Дерець Є.В.
Конспект лекцiй '«Вища та прикладна математика: Математичний аналіз».(Частина 2)
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121“Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення”'
2019 Строєва В.О.
Конспект лекцiй '«Математичний аналіз»
Модуль 2.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика»
(Очної форми навчання) '
2023 Строєва В.О.
Конспект лекцiй '«Математичні моделі неперервних задач оптимального розбиття множин та методи їх дослідження»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» Укладачі: О.М. Кісельова, д. ф.-м. н., професор В.О.; Строєва, к. ф.-м. н., доцент'
2022 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Методи оптимізації та дослідження операцій»
Змістовий модуль 3.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика»
(Очна форма навчання) '
2022 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Математичний аналіз»
Модуль 3.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика»
(Очної форми навчання) Укладачі: В.О. Строєва, к. ф.-м. н., доцент; О.Д. Журавський, аспірант '
2023 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Теорія ймовірності та математична статистика».
Частина 2.
Для здобувачів освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 113 “Прикладна математика”'
2021 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Методи оптимізації та дослідження операцій»
Змістовий модуль 1.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика»
(Очна форма навчання) '
2022 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Вища та прикладна математика: теорія ймовірності та прикладна статистика».
Змістовий модуль 2.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 104 Фізика та астрономія за освітньо-професійною програмою «Фізика та астрономія»
(Очної форми навчання) '
2019 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Вища та прикладна математика: Математичний аналіз».Змістовий модуль 2
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121“Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення”'
2019 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Математичні моделі неперервних задач оптимального розбиття множин та методи їх дослідження»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» Укладачі: О.М. Кісельова, д. ф.-м. н., професор В.О.; Строєва, к. ф.-м. н., доцент'
2022 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Теорія ймовірності та математична статистика».
Частина 4.
Для здобувачів освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 113 “Прикладна математика”'
2021 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Вища та прикладна математика: Математичний аналіз».Змістовий модуль 1
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121“Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення”'
2019 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Актуальні проблеми прикладної математики».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 113 “Прикладна математика” освітньо-професійної програми “Прикладна математика”'
2017 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Математичний аналіз»
Модуль 2.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика»
(Очної форми навчання) '
2023 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Вища та прикладна математика: Теорія ймовірностей та прикладна статистика». Змістовий модуль 1
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121“Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення”'
2019 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Вища та прикладна математика: Теорія ймовірностей та прикладна статистика». Змістовий модуль 2
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121“Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення”'
2019 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Математичний аналіз»
Модуль 4.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика»
(Очної форми навчання) '
2023 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Методи оптимізації та дослідження операцій»
Змістовий модуль 4.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика»
(Очна форма навчання) '
2022 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Вища та прикладна математика: математичний аналіз».
Змістовий модуль 1.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 104 Фізика та астрономія за освітньо-професійною програмою «Фізика та астрономія»
(Очної форми навчання) '
2019 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Методи оптимізації та дослідження операцій»
Змістовий модуль 2.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика»
(Очна форма навчання) Укладачі: В.О. Строєва, к. ф.-м. н., доцент; О.Д. Журавський, аспірант'
2022 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Теорія ймовірності та математична статистика».
Частина 3.
Для здобувачів освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 113 “Прикладна математика”'
2021 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Теорія ймовірності та математична статистика».
Частина 1.
Для здобувачів освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 113 “Прикладна математика” '
2021 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Аналіз категоріальних даних та якість емпіричного дослідження».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 054 «Соціологія» '
2018 Строєва В.О.,
Дерець Є.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Математичний аналіз»
Модуль 1.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика»
(Очної форми навчання) '
2023 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Вища та прикладна математика: теорія ймовірності та прикладна статистика».
Змістовий модуль 1.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 104 Фізика та астрономія за освітньо-професійною програмою «Фізика та астрономія»
(Очної форми навчання) '
2019 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Вища та прикладна математика: математичний аналіз».
Змістовий модуль 2.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 104 Фізика та астрономія за освітньо-професійною програмою «Фізика та астрономія»
(Очної форми навчання) '
2019 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Вища та прикладна математика: Теорія ймовірностей та прикладна статистика».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121“Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення”'
2019 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Актуальні проблеми прикладної математики».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 113 “Прикладна математика” освітньо-професійної програми “Прикладна математика”
очна форма навчання'
2018 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Аналіз категоріальних даних та якість емпіричного дослідження».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 054 «Соціологія»
(Очної форми навчання) '
2019 Строєва В.О.,
Дерець Є.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Теорія ймовірності та математична статистика».
Для студентів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 “Прикладна математика” освітньо-професійної програми “Прикладна математика”'
2018 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Вища та прикладна математика: математичний аналіз».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія» за освітньо-професійною програмою «Фізика та астрономія»
(Очної форми навчання) '
2019 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Вища та прикладна математика: теорія ймовірності та прикладна статистика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 104 Фізика та астрономія за освітньо-професійною програмою «Фізика та астрономія»
(Очної форми навчання) '
2019 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Вища та прикладна математика: Математичний аналіз».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121“Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення”'
2019 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Методи оптимізації та дослідження операцій».
Для студентів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 “Прикладна математика”'
2018 Строєва В.О.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Аналіз категоріальних даних та якість емпіричного дослідження».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 054 «Соціологія»
(Заочної форми навчання) '
2019 Строєва В.О.,
Дерець Є.В.
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра '«Кваліфікаційна робота магістра».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 13 “Прикладна математика”
очна форма навчання'
2019 Строєва В.О.,
Косухіна О.С.
Силабус '«Викладацька практика»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» '
2022 Строєва В.О.
Силабус '«Теорія ймовірності та математична статистика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування»'
2021 Строєва В.О.
Силабус '«Методи оптимізації та дослідження операцій»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 “Прикладна математика” за освітньо-професійною програмою “Прикладна математика” '
2023 Строєва В.О.
Силабус '«Вища та прикладна математика: Математичний аналіз»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Строєва В.О.
Силабус '«Вища та прикладна математика: математичний аналіз»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 104 “Фізика та астрономія” за освітньо-професійною програмою “Фізика та астрономія” '
2023 Строєва В.О.
Силабус '«Вища та прикладна математика: Теорія ймовірностей та прикладна статистика»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” '
2020 Строєва В.О.
Силабус '«Актуальні проблеми прикладної математики».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 113 “Прикладна математика” за освітньо-професійною програмою “Прикладна математика” '
2020 Строєва В.О.
Силабус '«Математичні моделі неперервних задач оптимального розбиття множин та методи їх дослідження»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» '
2022 Строєва В.О.
Силабус '«Вища та прикладна математика: теорія ймовірності та прикладна статистика»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 104 “Фізика та астрономія” за освітньо-професійною програмою “Фізика та астрономія” '
2020 Строєва В.О.
Силабус '«Вища та прикладна математика: Теорія ймовірностей та прикладна статистика»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 “Прикладна математика” за освітньо-професійною програмою “Прикладна математика” '
2020 Строєва В.О.
Силабус '«Аналіз категоріальних даних та якість емпіричного дослідження»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 054 “Соціологія” за освітньо-професійною програмою “Соціологія” '
2020 Строєва В.О.
Силабус '«Математичний аналізй»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 “Прикладна математика” за освітньо-професійною програмою “Прикладна математика” '
2023 Строєва В.О.