Кафедра прикладної та вищої математики

karimov_v_matem.jpgЗав.каф.,доц.,к.ф-м.н.
Карімов Іван Кабіденович

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Інформаційні системи і технологіїі».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 054 “Соціологія” за освітньо-професійною програмою “Соціологія” '
2019 Карімов І.К.,
Дерець Є.В.
Робоча програма '«Інформаційні системи та технології».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2019 Карімов І.К.,
Дерець Є.В.
Робоча програма '«Теорія ймовірностей і математична статистика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування » за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування»'
2019 Карімов І.К.,
Дерець Є.В.
Робоча програма '«Економетрика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент”
за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2019 Карімов І.К.,
Карімов Г.І.
Робоча програма '«Оптимізаційні методи і моделі».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент”
за освітньо-професійною програ-мою “Менеджмент” '
2019 Карімов І.К.
Робоча програма '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” за освітньо-професійною програмою “Хімічні технології та інженерія” '
2022 Карімов І.К.
Робоча програма '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” освітньо-професійної програми “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”'
2018 Карімов І.К.
Робоча програма '«ПК та прикладне програмне забезпечення»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» '
2021 Карімов І.К.
Робоча програма '«Оптимізаційні методи та моделі».
Дя здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування”'
2019 Карімов І.К.
Робоча програма '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
Для студентів спеціальності 144 “Теплоенергетика” '
2022 Карімов І.К.
Робоча програма '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія»'
2022 Карімов І.К.
Робоча програма '«Економетрика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою 071 “Облік і оподаткування”,
072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітньо-професійною програмою 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” '
2019 Карімов І.К.,
Карімов Г.І.
Робоча програма '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство» '
2019 Карімов І.К.
Робоча програма '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2022 Карімов І.К.
Робоча програма '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 101 «Екологія» за освітньо-професійною програмою «Екологія» '
2022 Карімов І.К.
Робоча програма '«Комп'ютерна техніка та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” за освітньо-професійною програмою “Фізична культура і спорт” '
2022 Карімов І.К.
Робоча програма '«Комп’ютерні технології обробки даних у сфері фінансів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» '
2021 Карімов І.К.
Робоча програма '«Оптимізаційні методи та моделі».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”
за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” '
2019 Карімов І.К.
Робоча програма '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 153 “Мікро- та наносистемна техніка”, 171 “Електроніка”, 172 “ Телекомунікації та радіотехніка” освітньо-професійних програм “Мікро- та наносистемна техніка” ; “Електроніка” ; “Телекомунікації та радіотехніка”'
2018 Карімов І.К.
Робоча програма '«Інформаційні системи та технології».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування » за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування»'
2019 Карімов І.К.,
Дерець Є.В.
Робоча програма '«Інформаційні системи та технології».
Для студентів спеціальностей 071 “ Облік і оподаткування ” за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування”'
2019 Карімов І.К.,
Дерець Є.В.
Робоча програма '«Теорія ймовірностей і математична статистика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування»'
2019 Карімов І.К.,
Дерець Є.В.
Робоча програма '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 104 «Фізика і астрономія» за освітньо-професійною програмою «Фізика і астрономія» '
2022 Карімов І.К.
Навчальний посiбник '«Інформатика та програмування».
Для студентів за всіма напрямами підготовки
Автори:І.К.Карімов, В.В.Кармазіна, О.І.Литвин, С.А.Нужна, В.О.Строєва'
2014 Карімов І.К.,
Кармазіна В.В.,
Литвин О.І.
Навчальний посiбник '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
Для студентів технічних спеціальностей'
2017 Карімов І.К.
Навчальний посiбник '«Інформаційно-обчислювальні системи в економіці».
Для студентів за напрямом підготовки “Менеджмент”'
2013 Карімов І.К.
Навчальний посiбник '«Теорія ймовірностей і математична статистика».
Для студентів за напрямами підготовки: “Фінанси”, “Облік і аудит”'
2013 Карімов І.К.,
Авраменко В.І.
Конспект лекцiй '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
(Частина 1)
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 104 «Фізика і астрономія», 132 «Матеріалознавство», 136 «Металургія»'
2020 Карімов І.К.
Конспект лекцiй '«Оптимізаційні методи та моделі».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 073 “Менеджмент” '
2020 Карімов І.К.
Конспект лекцiй '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
(Частина 2)
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 101 «Екологія», 161 «Хімічні технології та інженерія», 162 «Біотехнології та біоінженерія»'
2020 Карімов І.К.
Конспект лекцiй '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач»
(Частина 2).
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 104 “Фізика і астрономія”, 132 “Матеріалознавство”, 136 “Металургія” '
2020 Карімов І.К.
Конспект лекцiй '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
(Частина 1)
Для студентів спеціальностей: 101 “Екологія ”, 161 “ Хімічні технології та інженерія ”, 162 “ Біотехнології та біоінженерія” '
2019 Карімов І.К.
Конспект лекцiй '«Комп'ютерна техніка та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” за освітньо-професійною програмою “Фізична культура і спорт” '
2022 Карімов І.К.
Конспект лекцiй '«Економетрика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент»'
2019 Карімов І.К.,
Карімов Г.І.
Конспект лекцiй '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
(Частина 1)
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 141 “Електро-енергетика, електротехніка та електромеханіка” , 153 “Мікро- та наносистемна техніка”,
171 “Електроніка”, 172 “Телекомунікації та радіотехніка” '
2018 Карімов І.К.
Конспект лекцiй '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
(Частина 2)
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 141 “Електро-енергетика, електротехніка та електромеханіка” , 153 “Мікро- та наносистемна техніка”,
171 “Електроніка”, 172 “Телекомунікації та радіотехніка” '
2018 Карімов І.К.
Конспект лекцiй '«ПК та прикладне програмне забезпечення»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика»'
2021 Карімов І.К.
Конспект лекцiй '«Комп’ютерні технології обробки даних у сфері фінансів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»'
2021 Карімов І.К.
Конспект лекцiй '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія»'
2022 Карімов І.К.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
(Частина 2)
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 141 “Електро-енергетика, електротехніка та електромеханіка” , 153 “Мікро- та наносистемна техніка”,
171 “Електроніка”, 172 “Телекомунікації та радіотехніка” '
2018 Карімов І.К.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«ПК та прикладне програмне забезпечення»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика»'
2021 Карімов І.К.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Комп’ютерні технології обробки даних у сфері фінансів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»'
2021 Карімов І.К.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія»'
2022 Карімов І.К.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
(Частина 1)
Для студентів спеціальностей: 101 “Екологія”, 161 “Хімічні технології та інженерія”, 162 “Біотехнології та біоінженерія” '
2019 Карімов І.К.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
(Частина 1)
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 104 «Фізика і астрономія», 132 «Матеріалознавство», 136 «Металургія»'
2020 Карімов І.К.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
(Частина I)
Для студентів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, 153 “Мікро- та наносистемна техніка”,
171 “Електроніка”, 172 “Телекомунікації та радіотехніка”'
2018 Карімов І.К.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач»
(Частина 2).
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 104 “Фізика і астрономія”, 132 “Матеріалознавство”, 136 “Металургія” '
2020 Карімов І.К.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
(Частина 2)
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 101 «Екологія», 161 «Хімічні технології та інженерія», 162 «Біотехнології та біоінженерія»'
2020 Карімов І.К.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Оптимізаційні методи та моделі».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 073 “Менеджмент”'
2020 Карімов І.К.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Комп'ютерна техніка та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” за освітньо-професійною програмою “Фізична культура і спорт” '
2022 Карімов І.К.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Економетрика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент»'
2019 Карімов І.К.,
Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
(Частина 1)
Для студентів спеціальностей 104 “Фізика і астрономія”, 132 “Матеріалознавство”, 136 “Металургія”'
2019 Карімов І.К.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«ПК та прикладне програмне забезпечення».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 113 “Прикладна математика” за освітньо-професійною програмою “Прикладна математика”'
2021 Карімов І.К.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Економетрика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент»'
2019 Карімов І.К.,
Карімов Г.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
Частина I
Для студентів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, 153 “Мікро- та наносистемна техніка”,
171 “Електроніка”, 172 “Телекомунікації та радіотехніка”
заочна форма навчання'
2018 Карімов І.К.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Оптимізаційні методи та моделі».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 073 “Менеджмент”'
2017 Карімов І.К.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач»
(Частина 2).
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 104 “Фізика і астрономія”, 132 “Матеріалознавство”, 136 “Металургія” '
2019 Карімов І.К.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
Частина 2.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 141 “Електро-енергетика, електротехніка та електромеханіка” , 153 “Мікро- та наносистемна техніка”,
171 “Електроніка”, 172 “Телекомунікації та радіотехніка”
заочна форма навчання'
2018 Карімов І.К.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
(Частина 1)
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 101 «Екологія»,161 «Хімічні технології та інженерія», 162 «Біотехнології та біоінженерія»
(Заочної форми навчання)'
2019 Карімов І.К.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Інформаційні системи та технології».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 071 “Облік і оподаткування” , 072 “Фінанси банківська справа та страхування”, 073 “Менеджмент”
заочна форма навчання '
2017 Карімов І.К.,
Дерець Є.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Комп'ютерна техніка та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” за освітньо-професійною програмою “Фізична культура і спорт” '
2022 Карімов І.К.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія»'
2021 Карімов І.К.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Оптимізаційні методи і моделі».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
заочна форма '
2017 Карімов І.К.
Методичні вказівки до підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра '«Кваліфікаційна робота».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» '
2022 Карімов І.К.,
Надригайло Т.Ж.
Монографія '«Комп’ютерні технології в навчальному процесі технічного університету».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2020 Карімов І.К.,
Карімов Г.І.
Монографія '«Інформаційні системи і технології в управлінні організацією».
Для здобувачів вищої освіти '
2014 Карімов Г.І.,
Карімов І.К.
Силабус '«Оптимізаційні методи та моделі»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2020 Карімов І.К.
Силабус '«Економетрика»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2020 Карімов І.К.
Силабус '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія»'
2022 Карімов І.К.
Силабус '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2022 Карімов І.К.
Силабус '«Оптимізаційні методи та моделі»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” '
2020 Карімов І.К.
Силабус '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» '
2022 Карімов І.К.
Силабус '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» '
2020 Карімов І.К.
Силабус '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 136 “Металургія” за освітньо-професійною програмою «Металургія» '
2022 Карімов І.К.
Силабус '«Економетрика»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхуванн за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхуванн»'
2020 Карімов І.К.
Силабус '«Економетрика»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” '
2020 Карімов І.К.
Силабус '«Комп'ютерна техніка та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” за освітньо-професійною програмою “Фізична культура і спорт” '
2022 Карімов І.К.
Силабус '«Комп’ютерні технології обробки даних у сфері фінансів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»'
2021 Карімов І.К.
Силабус '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” за освітньо-професійною програмою “Хімічні технології та інженерія” '
2022 Карімов І.К.
Силабус '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія» за освітньо-професійною програмою «Фізика та астрономія» '
2022 Карімов І.К.
Силабус '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 101 «Екологія» за освітньо-професійною програмою «Екологія» '
2022 Карімов І.К.
Силабус '«Оптимізаційні методи та моделі»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» '
2020 Карімов І.К.
Силабус '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» '
2022 Карімов І.К.
Силабус '«Комп’ютерні технології обробки даних у сфері фінансів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування”'
2021 Карімов І.К.
Силабус '«Комп'ютерні методи та засоби розв'язання інженерних задач».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 132 “Матеріалознавство” за освітньо-професійною програмою “Матеріалознавство” '
2020 Карімов І.К.