Кафедра менеджменту організацій та адміністрування

emm_voronina.jpgДоцент, к.е.н.
Вороніна Алевтина Вікторівна

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 153 “Мікро- та наносистемна техніка” за освітньо-професійною програмою “Мікро- та наносистемна техніка” '
2019 Вороніна А.В.
Робоча програма '«Менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» '
2018 Вороніна А.В.
Робоча програма '«Менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування»'
2018 Вороніна А.В.
Робоча програма '«Бізнес-планування організації.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент”'
2020 Вороніна А.В.
Робоча програма '«Економіка праці й соціально-трудові відносини».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2018 Вороніна А.В.
Робоча програма '«Економіка праці й соціально-трудові відносини».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» '
2018 Вороніна А.В.
Робоча програма '«Менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 171 “Електроніка” за освітньо-професійною програмою “Електроніка” '
2019 Вороніна А.В.
Робоча програма '«Переддипломна практика».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2022 Вороніна А.В.
Робоча програма '«Основи спортивного менеджменту та маркетингу».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” за освітньо-професійною програмою “Фізична культура і спорт” '
2022 Вороніна А.В.,
Карімов Г.І.
Робоча програма '«Економіка праці й соціально-трудові відносини».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» '
2018 Вороніна А.В.
Навчальний посiбник '«Менеджмент»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей зі спеціальностей 071 ОП, 072 ФБС, 073 Менеджмент, 171 ЕЛ, 152 МНТ '
2019 Вороніна А.В.
Навчальний посiбник '«Стратегічне управління».
Для тудентів економічних спеціальностей і фахівців, що займаються проблемами стратегічного управління '
2017 Вороніна А.В.,
Берьозкіна А.Ю.
Навчальний посiбник '«Стратегічне управління».
Для студентів економічних спеціальностей '
2017 Вороніна А.В.,
Берьозкіна А.Ю.
Конспект лекцiй '«Менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» усіх форм навчання'
2018 Вороніна А.В.
Конспект лекцiй '«Економіка праці й соціально-трудові відносини».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2022 Вороніна А.В.
Конспект лекцiй '«Бізнес-планування організації.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 073 “Менеджмент” усіх форм навчання'
2022 Вороніна А.В.
Конспект лекцiй '«Менеджмент і адміністрування». Модуль 8 «Стратегічне управління»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання'
2018 Вороніна А.В.
Конспект лекцiй '«Економіка праці й соціально-трудові відносини».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» усіх форм навчання'
2017 Вороніна А.В.
Конспект лекцiй '«Менеджмент і адміністрування» . Модуль 5. «Управління персоналом.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» '
2019 Вороніна А.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Менеджмент і адміністрування» . Модуль 5. «Управління персоналом.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» '
2017 Вороніна А.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Менеджмент і адміністрування». Модуль 8 «Стратегічне управління»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання'
2018 Вороніна А.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Економіка праці й соціально-трудові відносини».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» усіх форм навчання'
2018 Вороніна А.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня технічних спеціальностей '
2019 Вороніна А.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» усіх форм навчання'
2018 Вороніна А.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Економіка праці й соціально-трудові відносини».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2018 Вороніна А.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Бізнес-планування організації».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 073 “Менеджмент” очна, заочна форма'
2017 Вороніна А.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Менеджмент і адміністрування» . Модуль 5. «Управління персоналом.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» '
2019 Вороніна А.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Економіка праці й соціально-трудові відносини».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2018 Вороніна А.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Бізнес-планування організації».
Дя здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент”, очна, заочна форма'
2019 Вороніна А.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» усіх форм навчання'
2018 Вороніна А.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Менеджмент і адміністрування». Модуль 8 «Стратегічне управління»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання'
2017 Вороніна А.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Бізнес-планування організації.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 073 “Менеджмент” усіх форм навчання'
2019 Вороніна А.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Економіка праці й соціально-трудові відносини».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» усіх форм навчання'
2018 Вороніна А.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня технічних спеціальностей'
2019 Вороніна А.В.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Економіка праці й соціально-трудові відносини».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2017 Вороніна А.В.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Економіка праці й соціально-трудові відносини».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
(Заочна форма навчання)'
2017 Вороніна А.В.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Бізнес-планування організації.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 073 “Менеджмент” заочної форми навчання'
2019 Вороніна А.В.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Бізнес-планування організації».
Дя здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент”, заочна форма'
2019 Вороніна А.В.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Менеджмент».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», заочна форма'
2017 Вороніна А.В.
Тестові завдання '«Менеджмент і адміністрування» . Модуль 5. «Управління персоналом.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» '
2019 Вороніна А.В.
Методичні вказівки '«Написання та захист комплексної курсової роботи».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” '
2018 Вороніна А.В.,
Тарасенко С.І.
Методичні вказівки '«Написання та захист кваліфікаційної роботи».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” '
2020 Вороніна А.В.,
Тарасенко С.І.
Глосарій '«Менеджмент і адміністрування». Модуль 8 «Стратегічне управління»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання'
2017 Вороніна А.В.
Глосарій '«Менеджмент і адміністрування» . Модуль 5. «Управління персоналом.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» '
2019 Вороніна А.В.
Словник термінів '«Менеджмент»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 073 «Менеджмент», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування» '
2021 Вороніна А.В.
Словник термінів '«Економіка праці й соціально-трудові відносини».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2017 Вороніна А.В.
Методичні вказівки до виконання та захисту кваліфікаційної роботи '«Кваліфікаційна робота».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності зі спеціальності 073 “Менеджмент” '
2022 Вороніна А.В.
Силабус '«Менеджмент»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування” '
2020 Вороніна А.В.
Силабус '«Економіка праці й соціально-трудові відносини»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” '
2020 Вороніна А.В.
Силабус '«Менеджмент і адміністрування»
Модуль 5.«Управління персоналом»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2020 Вороніна А.В.
Силабус '«Менеджмент»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 153 “Мікро- та наносистемна техніка” за освітньо-професійною програмою “Мікро- та наносистемна техніка” '
2020 Вороніна А.В.
Силабус '«Економіка праці й соціально-трудові відносини»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування” '
2020 Вороніна А.В.
Силабус '«Бізнес-планування організації».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент”'
2020 Вороніна А.В.
Силабус '«Менеджмент»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 171 “Електроніка” за освітньо-професійною програмою “Електроніка” '
2020 Вороніна А.В.
Силабус '«Економіка праці й соціально-трудові відносини»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2020 Вороніна А.В.
Силабус '«Менеджмент»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” '
2020 Вороніна А.В.
Силабус '«Менеджмент і адміністрування. (Стратегічне управління)»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент” '
2020 Вороніна А.В.