Кафедра теплоенергетики

opp_krukovskaya.jpgДоц., к.т.н.
Крюковська Ольга Анатоліївна

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці».
Для студентів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 104 – “Фізика та астрономія” за освітньо-професійною програмою “Фізика та астрономія” '
2019 Крюковська О.А.
Робоча програма '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування»'
2019 Крюковська О.А.
Робоча програма '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» '
2019 Крюковська О.А.
Робоча програма '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» '
2019 Крюковська О.А.
Навчальний посiбник '«Охорона праці в галузі».
Для студентів спеціальності:7.090401 “Металургія чорних металів” '
2015 Похвалітий А.А.,
Крюковська О.А.
Навчальний посiбник '«Охорона праці в галузі та цивільний захист».
(Для хімічних спеціальностей).
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня '
2011 Левчук К.О.,
Крюковська О.А.
Навчальний посiбник '«Охорона праці в галузі».
(для спеціальності «Прикладна механіка» спеціалізації «Технологія та устаткування зварювання»).
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня '
2012 Левчук К.О.,
Гасило Ю.А.,
Крюковська О.А.
Навчальний посiбник '«Практикум безпеки життєдіяльності».
Для студентів вищих навчальних закладів гуманітарних спеціальностей '
2018 Левчук К.О.,
Романюк Р.Я.,
Крюковська О.А.
Навчальний посiбник '«Охорона праці в галузі».
А в т о р и :Гасило Ю.А., Крюковська О.А., Толок А.О., Левчук К.О.
Для студентів спеціальності 7.05050401 “Технологія та устаткування зварювання”'
2012 Гасило Ю.А.,
Крюковська О.А.,
Толок А.О.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці».
Психічні властивості і процеси особистості
Для студентів усіх спеціальностей очної форми навчання'
2018 Крюковська О.А.
Контрольні питання (білети) до екзамену '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для всіх спеціальностей
(Очної форми навчання) '
2018 Крюковська О.А.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей заочної форми навчання '
2019 Крюковська О.А.
Методичні вказівки '«Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях».
Розділ випускної каваліфікаційної роботи
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 161 “Хiмiчна технологiї та інженерія”
очна,заочна'
2019 Крюковська О.А.
Монографія '«Проблеми підвищення якості питної води».
Для студентів за напрямом підготовки “Хімічна технологія” '
2013 Волошин М.Д.,
Крюковська О.А.,
Іванченко А.В.
Питання для підготовки до іспиту '«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для всіх спеціальностей '
2018 Крюковська О.А.