Кафедра машинобудівних технологій та інженерії

sv_nosov.jpgДоцент. к.т.н.
Носов Денис Геннадійович

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Проектування технологічних процесів зварювального виробництва».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо – професійною програмою “Технології та устаткування зварювання”
очна, заочна'
2023 Носов Д.Г.
Робоча програма '«Управління якістю продукції у зварювальному виробництві».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо – професійною програмою “Технології та устаткування зварювання”
очна, заочна'
2023 Носов Д.Г.
Робоча програма '«Дослідження та оптимізація технологічних систем у зварюванні».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо – професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2023 Носов Д.Г.
Робоча програма '«Газотермічна обробка матеріалів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка»
за освітньо-професійною програмою “Прикладна механіка” '
2019 Носов Д.Г.
Робоча програма '«Координація зварювальних робіт».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2023 Носов Д.Г.,
Плітченко С.О.
Робоча програма '«САПР технологічних процесів у зварюванні».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка»'
2019 Носов Д.Г.,
Коломоєць І.В.
Робоча програма '«Переддипломна практика».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо – професійною програмою “Технології та устаткування зварювання”'
2023 Носов Д.Г.,
Солод В.Ю.,
Перемiтько В.В.
Робоча програма '«Теорія процесів зварювання».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка»
(Очної та заочної форм навчання) '
2019 Носов Д.Г.
Робоча програма '«Підготовка, проведення та обробка експерементів у зварювальному виробництві».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” (спеціалізація “Технології та устаткування зварювання”)'
2023 Носов Д.Г.
Навчальний посiбник '«Розрахунки фізико-металургійних процесів зварювання».
Для студентів за напрямом підготовки "Зварювання"
Укладачі: Квасницький В.Ф., Носов Д.Г., Перемітько В.В., Фоміна А.О., Рейдерман Ю.І.'
2009 Носов Д.Г.,
Перемiтько В.В.,
Рейдерман Ю.І.
Конспект лекцiй '«Газотермічна обробка матеріалів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка»
(Очної та заочної форм навчання) '
2019 Носов Д.Г.
Конспект лекцiй '«Підготовка, проведення та обробка експерементів у зварювальному виробництві».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо – професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2023 Носов Д.Г.
Конспект лекцiй '«Управління якістю продукції у зварювальному виробництві».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо – професійною програмою “Технології та устаткування зварювання”'
2023 Носов Д.Г.
Конспект лекцiй '«Дослідження та оптимізація технологічних систем у зварюванні».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо – професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2023 Носов Д.Г.
Конспект лекцiй '«Сертифікація, контроль та системи якості у зварюванні».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка»
(Очної та заочної форм навчання) '
2019 Носов Д.Г.
Конспект лекцiй '«Проектування технологічних процесів зварювального виробництва».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання»
(Очної та заочної форми навчання) '
2023 Носов Д.Г.
Конспект лекцiй '«Теорія процесів зварювання»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” '
2019 Носов Д.Г.
Конспект лекцiй '«Координація зварювальних робіт».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2023 Носов Д.Г.,
Плітченко С.О.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Газотермічна обробка матеріалів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка»
(Очної та заочної форм навчання) '
2019 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Підготовка, проведення та обробка експерементів у зварювальному виробництві».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо – професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2023 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Дослідження та оптимізація технологічних систем у зварюванні».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо – професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2023 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«САПР технологічних процесів у зварюванні».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка»'
2019 Носов Д.Г.,
Коломоєць І.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Теорія процесів зварювання»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” '
2019 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Координація зварювальних робіт».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2023 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Управління якістю продукції у зварювальному виробництві».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання»
(Очної та заочної форми навчання) '
2023 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Проектування зварювальних цехів».
Розділ «Нормування витрати зварювальних матеріалів та електроенергії».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2022 Перемiтько В.В.,
Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Газометрична обробка матеріалів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” (спеціалізація “Технології та устаткування зварювання”) '
2019 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Сертифікація, контроль та системи якості у зварюванні».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка» усіх форм навчання'
2019 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Проектування зварювальних цехів».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання»'
2022 Перемiтько В.В.,
Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Проектування технологічних процесів зварювального виробництва».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання»
(Очної та заочної форми навчання) '
2023 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Підготовка, проведення та обробка експерементів у зварювальному виробництві».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо – професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2023 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Підготовка, проведення та обробка експерементів у зварювальному виробництві».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо – професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2023 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Управління якістю продукції у зварювальному виробництві».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо – професійною програмою “Технології та устаткування зварювання”'
2023 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Дослідження та оптимізація технологічних систем у зварюванні».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо – професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2023 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Проектування технологічних процесів зварювального виробництва».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання»'
2023 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Газотермічна обробка матеріалів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка»
(Очної та заочної форм навчання) '
2019 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Координація зварювальних робіт».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2023 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Проектування технологічних процесів зварювального виробництва».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання»'
2023 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Підготовка, проведення та обробка експерементів у зварювальному виробництві».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо – професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2023 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Дослідження та оптимізація технологічних систем у зварюванні».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо – професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2023 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Управління якістю продукції у зварювальному виробництві».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо – професійною програмою “Технології та устаткування зварювання”'
2023 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Координація зварювальних робіт».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання»'
2023 Носов Д.Г.
Методичні вказівки до підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра '«До змісту та структури випускної кваліфікаційної роботи бакалаврів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” (спеціалізації “Технології та устаткування зварювання”)
Укладачі: Г.І. Камель, В.В. Перемітько, Д.Г. Носов, Ю.А. Гасило, І.В. Крикент, П.С.Івченко'
2017 Перемiтько В.В.,
Носов Д.Г.,
Камель Г.І.
Методичні вказівки '«Кваліфікаційна робота».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2023 Перемiтько В.В.,
Носов Д.Г.
Силабус '«Дослідження та оптимізація технологічних систем у зварюванні».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо – професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2023 Носов Д.Г.
Силабус '«Координація зварювальних робіт».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2023 Носов Д.Г.
Силабус '«Управління якістю продукції у зварювальному виробництві».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо – професійною програмою “Технології та устаткування зварювання”'
2023 Носов Д.Г.
Силабус '«Газотермічна обробка матеріалів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою “Прикладна механіка” '
2020 Носов Д.Г.
Силабус '«Проектування технологічних процесів зварювального виробництва».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2023 Носов Д.Г.
Силабус '«Сертифікація, контроль та системи якості у зварюванні»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою “Прикладна механіка” '
2020 Носов Д.Г.
Силабус '«Підготовка, проведення та обробка експерементів у зварювальному виробництві».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо – професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2023 Носов Д.Г.
Силабус '«Теорія процесів зварювання»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою “Прикладна механіка” '
2020 Носов Д.Г.