Кафедра технології машинобудування та зварювання

sv_nosov.jpgДоцент. к.т.н.
Носов Денис Геннадійович

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Проектування технологічних процесів зварювального виробництва».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо – професійною програмою “Технології та устаткування зварювання”
очна, заочна'
2017 Носов Д.Г.
Робоча програма '«Управління якістю продукції у зварювальному виробництві».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо – професійною програмою “Технології та устаткування зварювання”
очна, заочна'
2017 Носов Д.Г.
Робоча програма '«САПР технологічних процесів у зварюванні».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка»'
2019 Носов Д.Г.,
Коломоєць І.В.
Робоча програма '«Дослідження, моделювання та оптимізація зварювальних процесів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо – професійною програмою “Технології та устаткування зварювання”
очна, заочна'
2017 Носов Д.Г.
Робоча програма '«Підготовка, проведення та обробка експерементів у зварювальному виробництві».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” (спеціалізація “Технології та устаткування зварювання”)'
2017 Носов Д.Г.
Робоча програма '«Переддипломна практика».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо – професійною програмою “Технології та устаткування зварювання”
очна, заочна'
2018 Носов Д.Г.,
Перемiтько В.В.,
Гасило Ю.А.
Робоча програма '«Газотермічна обробка матеріалів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка»
за освітньо-професійною програмою “Прикладна механіка” '
2019 Носов Д.Г.
Робоча програма '«Теорія процесів зварювання».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка»
(Очної та заочної форм навчання) '
2019 Носов Д.Г.
Навчальний посiбник '«Розрахунки фізико-металургійних процесів зварювання».
Для студентів за напрямом підготовки "Зварювання"
Укладачі: Квасницький В.Ф., Носов Д.Г., Перемітько В.В., Фоміна А.О., Рейдерман Ю.І.'
2009 Носов Д.Г.,
Перемiтько В.В.,
Рейдерман Ю.І.
Конспект лекцiй '«Дослідження, моделювання та оптимізація зварювальних процесів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2017 Носов Д.Г.,
Перемiтько В.В.
Конспект лекцiй '«Теорія процесів зварювання»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” '
2019 Носов Д.Г.
Конспект лекцiй '«Управління якістю продукції у зварювальному виробництві».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання»
(Очної та заочної форми навчання) '
2017 Носов Д.Г.,
Крикент І.В.
Конспект лекцiй '«Підготовка, проведення та обробка експерементів у зварювальному виробництві».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо – професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2017 Носов Д.Г.,
Перемiтько В.В.
Конспект лекцiй '«Сертифікація, контроль та системи якості у зварюванні».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка»
(Очної та заочної форм навчання) '
2019 Носов Д.Г.
Конспект лекцiй '«Проектування технологічних процесів зварювального виробництва».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання»
(Очної та заочної форми навчання) '
2017 Носов Д.Г.
Конспект лекцiй '«Газотермічна обробка матеріалів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка»
(Очної та заочної форм навчання) '
2019 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Підготовка, проведення та обробка експерементів у зварювальному виробництві».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо – професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2017 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Газотермічна обробка матеріалів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка»
(Очної та заочної форм навчання) '
2019 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Підготовка, проведення та обробка експерементів у зварювальному виробництві».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо – професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2017 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Дослідження, моделювання та оптимізація зварювальних процесів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» '
2017 Носов Д.Г.,
Крикент І.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Газометрична обробка матеріалів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” (спеціалізація “Технології та устаткування зварювання”) '
2019 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«САПР технологічних процесів у зварюванні».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка»'
2019 Носов Д.Г.,
Коломоєць І.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Теорія процесів зварювання»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” '
2019 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Управління якістю продукції у зварювальному виробництві».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання»
(Очної та заочної форми навчання) '
2017 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Сертифікація, контроль та системи якості у зварюванні».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка» усіх форм навчання'
2019 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Проектування технологічних процесів зварювального виробництва».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання»
(Очної та заочної форми навчання) '
2017 Носов Д.Г.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Газотермічна обробка матеріалів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка»
(Очної та заочної форм навчання) '
2019 Носов Д.Г.
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра '«Випускна кваліфікаційна робота».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо – професійною програмою «Технологія та устаткування зварювання» '
2017 Носов Д.Г.
Методичні вказівки до підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра '«До змісту та структури випускної кваліфікаційної роботи бакалаврів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” (спеціалізації “Технології та устаткування зварювання”)
Укладачі: Г.І. Камель, В.В. Перемітько, Д.Г. Носов, Ю.А. Гасило, І.В. Крикент, П.С.Івченко'
2017 Перемiтько В.В.,
Носов Д.Г.,
Камель Г.І.
Силабус '«Газотермічна обробка матеріалів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою “Прикладна механіка” '
2020 Носов Д.Г.
Силабус '«Сертифікація, контроль та системи якості у зварюванні»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою “Прикладна механіка” '
2020 Носов Д.Г.
Силабус '«Теорія процесів зварювання»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою “Прикладна механіка” '
2020 Носов Д.Г.