Кафедра електроніки

vm_gulesha.jpgДоцент., к.п.н.
Гулєша Олена Михайлівна

Розклад занять на головній сторінці сайту


Навчальна програма '«Основи наноелектроніки».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2023 Гулєша О.М.
Робоча програма '«Основи наноелектроніки».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка»'
2023 Гулєша О.М.
Робоча програма '«Мікроелектроніка та біомедичні сенсори».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» '
2017 Гулєша О.М.
Робоча програма '«Переддипломна практика».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 153 Мікро-тананосистемна техніка за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка»'
2018 Гулєша О.М.,
Мещанінов С.К.
Робоча програма '«Сучасні інформаційні технології».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 153 «Мікро- та наносистемна техніка» '
2017 Гулєша О.М.
Робоча програма '«Мікропроцесорна техніка».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 171 «Електроніка» '
2017 Гулєша О.М.,
Устименко В.О.
Робоча програма '«Біометрія».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» '
2017 Гулєша О.М.
Робоча програма '«Стохастика електронних систем».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка»'
2017 Гулєша О.М.,
Мещанінов С.К.
Робоча програма '«Виробнича практика»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2023 Гулєша О.М.
Робоча програма '«Основи нанотехнології».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» '
2017 Гулєша О.М.
Робоча програма '«Сучасні інформаційні технології».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» '
2017 Гулєша О.М.
Робоча програма '«Переддипломна практика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2021 Гулєша О.М.
Робоча програма '«Біофізика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» '
2017 Гулєша О.М.
Робоча програма '«Матеріали електронної техніки».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 171 «Електроніка»'
2017 Гулєша О.М.
Робоча програма '«Педагогічна практика».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 171 «Електроніка», 153 «Мікро- та наносистемна техніка» '
2016 Гулєша О.М.
Робоча програма '«Стохастична теорія»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 171 Електроніка за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2023 Гулєша О.М.
Робоча програма '«Математичне планування експерименту та статистична обробка даних».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» '
2017 Гулєша О.М.
Робоча програма '«Переддипломна практика».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 171 Електроніка за освітньо-професійною програмою «Електроніка»'
2018 Гулєша О.М.,
Мещанінов С.К.
Робоча програма '«Стохастика».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 153 Мікро-та наносистемна техніка за освітньо-професійною програмою «Мікро-та наносистемна техніка» '
2017 Гулєша О.М.,
Мещанінов С.К.
Робоча програма '«Переддипломна практика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» '
2021 Гулєша О.М.
Робоча програма '«Виробнича практика».
Для студентів напряму підготовки 6.050802 “Електронні пристрої та системи”'
2014 Гулєша О.М.,
Устименко В.О.
Робоча програма '«Моделювання цифрових фільтрів на ПК».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для студентів зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» '
2023 Гулєша О.М.
Пiдручник '«Основи теорії процесів в інформаційних системах».
Книга 2 «Аналіз випадкових процесів»
Автори: М.Б.Гумен, В.М.Співак, С.К.Мещанінов, Г.Г.Власюк, Т.Ф.Гумен.

Підручник для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів '
2017 Гулєша О.М.,
Довгалюк Б.П.,
Мещанінов С.К.
Пiдручник '«Основи теорії процесів в інформаційних системах».
Книга 1 «Аналіз детермінованих процесів»
Автори: М.Б.Гумен, В.М.Співак, С.К.Мещанінов, Г.Г.Власюк, Т.Ф.Гумен.

Підручник для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів '
2017 Гулєша О.М.,
Довгалюк Б.П.,
Мещанінов С.К.
Навчальний посiбник '«Електронні методи і засоби біомедичних вимірювань».
Автори: С.К.Мещанінов, В.М.Співак, А.Т.Орлов.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів '
2016 Гулєша О.М.,
Довгалюк Б.П.,
Мещанінов С.К.
Конспект лекцiй '«Основи наноелектроніки».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2023 Гулєша О.М.
Конспект лекцiй '«Сучасні інформаційні технології»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 153 “Мікро-та наносистемна техніка” за освітньо-професійною програмою “Мікро-та наносистемна техніка”'
2020 Гулєша О.М.
Конспект лекцiй '«Математичне планування і статистична обробка даних».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 171 “Електроніка” за освітньо-професійною програмою “Електроніка”'
2023 Гулєша О.М.
Конспект лекцiй '«Основи біомедичних знань».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка»'
2022 Гулєша О.М.
Конспект лекцiй '«Проектування біомедичної електронної апаратури».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 153 «Мікро-та наносистемна техніка» '
2023 Гулєша О.М.,
Волошин Р.В.
Конспект лекцiй '«Мікропроцесорна техніка»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 153 “Мікро-та наносистемна техніка” за освітньо-професійною програмою “Мікро-та наносистемна техніка” та 171 “Електроніка” за освітньо-професійною програмою “Електроніка”'
2020 Гулєша О.М.
Конспект лекцiй '«Основи наноелектроніки».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка»'
2022 Гулєша О.М.
Конспект лекцiй '«Моделювання цифрових фільтрів на ПК».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» '
2023 Гулєша О.М.
Конспект лекцiй '«Математичне планування і статистична обробка результатів Експериментальних досліджень».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 171«Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка» та зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» '
2023 Гулєша О.М.
Конспект лекцiй '«Стохастика електронних систем».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка»'
2019 Гулєша О.М.,
Мещанінов С.К.
Конспект лекцiй '«Стохастична теорія».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2023 Гулєша О.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Основи біомедичних знань».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка»'
2022 Гулєша О.М.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Матеріали електронної техніки».
Для студентів за напрямами підготовки: “Електронні пристрої та системи”, “Фізична та біомедична електроніка” '
2015 Гулєша О.М.,
Устименко В.О.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Стохастична теорія»
Лабораторні роботи №1-№6
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою 17 «Електроніка та телекомунікації»'
2022 Гулєша О.М.,
Волошин Р.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Проектування біомедичної апаратури».
Частина 2
Для студентів за напрямом підготовки “Фізична та біомедична електроніка” '
2014 Гулєша О.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Проектування біомедичної електронної апаратури».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 153 «Мікро-та наносистемна техніка» '
2023 Багрій В.В.,
Гулєша О.М.,
Волошин Р.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Мікропроцесорна техніка»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 153 “Мікро-та наносистемна техніка” за освітньо-професійною програмою “Мікро-та наносистемна техніка” та 171 “Електроніка” за освітньо-професійною програмою “Електроніка”'
2020 Гулєша О.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Стохастична теорія».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2023 Гулєша О.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Проектування біомедичної електронної апаратури».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» '
2023 Багрій В.В.,
Гулєша О.М.,
Волошин Р.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Проектування біомедичної апаратури».
використання системи схемотехнічного моделювання Proteus
Для студентів за напрямом підготовки “Фізична та біомедична електроніка”'
2014 Гулєша О.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Моделювання цифрових фільтрів на ПК».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» '
2023 Гулєша О.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Математичне планування і статистична обробка даних».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 171 “Електроніка” за освітньо-професійною програмою “Електроніка”'
2023 Гулєша О.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Основи наноелектроніки».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2023 Гулєша О.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Стохастика електронних систем».
Для студентів за напрямом підготовки “Електронні пристрої та системи”'
2015 Гулєша О.М.,
Мещанінов С.К.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Взаємодія біооб’єктів з фізичними полями».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» '
2023 Гулєша О.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Основи наноелектроніки».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» '
2023 Гулєша О.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Проектування біомедичної електронної апаратури».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» '
2023 Багрій В.В.,
Гулєша О.М.,
Волошин Р.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Сучасні інформаційні технології».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» '
2023 Гулєша О.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Стохастична теорія електроних схем».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2023 Гулєша О.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Основи біомедичних знань: Біофізика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» '
2023 Гулєша О.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Мікропроцесорна техніка»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 153 “Мікро-та наносистемна техніка” за освітньо-професійною програмою “Мікро-та наносистемна техніка” та 171 “Електроніка” за освітньо-професійною програмою “Електроніка”'
2020 Гулєша О.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Мікропроцесорна електроніка».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» '
2023 Гулєша О.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Моделювання цифрових фільтрів на ПК».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» '
2023 Гулєша О.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Математичне планування і статистична обробка даних».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 171 “Електроніка” за освітньо-професійною програмою “Електроніка”'
2023 Гулєша О.М.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи '«Стохастична теорія».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2023 Гулєша О.М.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Математичне планування і статистична обробка даних».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 171 “Електроніка” за освітньо-професійною програмою “Електроніка”'
2023 Гулєша О.М.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Основи наноелектроніки».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2023 Гулєша О.М.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Стохастична теорія електроних схем».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2023 Гулєша О.М.
Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи '«Стохастична теорія».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2023 Гулєша О.М.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту '«Стохастична теорія цифрових систем».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 171 Електроніка за освітньо-професійною програмою «Електроніка»'
2023 Гулєша О.М.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту '«Стохастика електронних систем».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка»'
2017 Гулєша О.М.,
Мещанінов С.К.
Тестові завдання '«Стохастика електронних систем».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка»'
2017 Гулєша О.М.,
Мещанінов С.К.
Методичні вказівки '«Мікропроцесорна техніка».
Лабораторний практикум
Для студентів за напрямами підготовки: “Електронні пристрої та системи”, “Фізична та біомедична електроніка”'
2020 Гулєша О.М.
Методичні вказівки '«Виробнича практика».
Для студентів за напрямами підготовки: “Електронні пристрої та системи”, “Фізична та біомедична електроніка” '
2015 Гулєша О.М.,
Устименко В.О.
Силабус '«Стохастична теорія цифрових систем».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 153 “Мікро- та наносистемна техніка” за освітньо-професійною програмою “Мікро- та наносистемна техніка” '
2020 Гулєша О.М.
Силабус '«Біометрія»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 153 “Мікро- та наноситемна техніка” за освітньо-професійною програмою “Мікро- та наноситемна техніка” '
2020 Гулєша О.М.
Силабус '«Стохастична теорія».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 171 “Електроніка” за освітньо-професійною програмою “Електроніка” '
2023 Гулєша О.М.
Силабус '«Стохастика електронних систем»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 171 “Електроніка” за освітньо-професійною програмою “Електроніка” '
2020 Гулєша О.М.