Кафедра математичного моделювання та системного аналізу

vm_volosova.jpgДоцент., к.т.н.
Волосова Наталія Миколаївна

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Вступ до теорії ймовірностей».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 054 «Соціологія» за освітньо-професійною програмою «Соціологія»'
2019 Волосова Н.М.
Робоча програма '«Математичне моделювання технологічних процесів»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технологіі та устаткування зварювання»'
2021 Волосова Н.М.
Робоча програма '«Інформаційні системи і технології».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка»'
2019 Волосова Н.М.
Робоча програма '«Вища та прикладна математика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2023 Волосова Н.М.
Робоча програма '«Основи інформатики та прикладної лінгвістики».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-професійною програмою «Філологія»'
2019 Волосова Н.М.
Робоча програма '«Вища та прикладна математика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 101 «Екологія» за освітньо-професійною програмою «Екологія» '
2019 Волосова Н.М.
Робоча програма '«Математичне моделювання технологічних процесів»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технологія машинобудування»'
2021 Волосова Н.М.
Робоча програма '«Математичне моделювання технологічних процесів»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Галузеве машинобудування» за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування»'
2021 Волосова Н.М.
Робоча програма '«Вища та прикладна математика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія» '
2019 Волосова Н.М.
Робоча програма '«Інформаційні системи та технології».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування » за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування»'
2023 Волосова Н.М.
Робоча програма '«Інформаційні системи та технології».
Для студентів спеціальностей 071 “ Облік і оподаткування ” за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування”'
2023 Волосова Н.М.
Робоча програма '«Вища та прикладна математика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 161 «Хiмiчні технологiї та інженерія» за освітньо-професійною програмою «Хiмiчні технологiї та інженерія»'
2019 Волосова Н.М.
Робоча програма '«Дискретна математика»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 “Прикладна математика” за освітньо-професійною програмою “Прикладна математика”'
2022 Волосова Н.М.
Робоча програма '«Чисельні методи у комп’ютерному моделюванні технологічних процесів»
Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика» '
2022 Самохвалов С.Є.,
Волосова Н.М.
Робоча програма '«Інформаційні системи і технології».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт»'
2019 Волосова Н.М.
Робоча програма '«Інформаційні системи та технології»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування»'
2020 Волосова Н.М.
Робоча програма '«Інформаційні системи і технологіїі».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 054 “Соціологія” за освітньо-професійною програмою “Соціологія” '
2023 Волосова Н.М.
Робоча програма '«Математичне моделювання технологічних процесів»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» '
2021 Волосова Н.М.
Робоча програма '«Інформаційні системи та технології».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2023 Волосова Н.М.
Навчальний посiбник '"Лекції з функціонального аналізу."
Для студентів за напрямом підготовки "Системні науки та кібернетика"'
2000 Волосова Н.М.,
Олійник Л.О.
Навчальний посiбник '«Дискретна математика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 113 Прикладна математика, 121 Інженерія програмного забезпечення'
2015 Волосова Н.М.,
Олійник Л.О.
Конспект лекцiй '«Вища та прикладна математика».
( IІ модуль).
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 101 «Екологія», 161 «Хімічні технології та інженерія», 162 «Біотехнології та біоінженерія» '
2020 Волосова Н.М.
Конспект лекцiй '«Інформаційні системи і технології».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт» '
2019 Волосова Н.М.
Конспект лекцiй '«Вступ до теорії ймовірності».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності 054 «Соціологія»'
2018 Волосова Н.М.
Конспект лекцiй '«Дискретна математика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» , 121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» '
2022 Волосова Н.М.
Конспект лекцiй '«Інформаційні системи та технології»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 054 «Соціологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» '
2021 Волосова Н.М.
Конспект лекцiй '«Комп’ютерна дискретна математика»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” '
2022 Волосова Н.М.
Конспект лекцiй '«Основи інформатики та прикладної лінгвістики».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” '
2018 Волосова Н.М.
Конспект лекцiй '«Математичне моделювання технологічних процесів».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт» '
2021 Волосова Н.М.
Конспект лекцiй '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” '
2018 Волосова Н.М.
Конспект лекцiй '«Вища та прикладна математика».
( I модуль).
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 101 «Екологія», 161 «Хімічні технології та інженерія», 162 «Біотехнології та біоінженерія»'
2020 Волосова Н.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Комп’ютерні методи та засоби розв’язання інженерних задач».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою “Технології та устаткування зварювання”'
2018 Волосова Н.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Вища математика».(Змістовий модуль 3)
З теми:«Невизначений інтеграл, визначений інтеграл та його застосування»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” '
2017 Волосова Н.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Вступ до теорії ймовірності»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 054 “Соціологія” '
2019 Волосова Н.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Вища та прикладна математика».
(І модуль)
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 101 «Екологія», 161 «Хімічні технології та інженерія», 162 «Біотехнології та біоінженерія»'
2019 Волосова Н.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Дискретна математика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» '
2023 Волосова Н.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Інформаційні системи і технології »
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 131 “Прикладна механіка” , 133 “Галузеве машинобудування” , 274 “Автомобільний транспорт” '
2019 Волосова Н.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Вища та прикладна математика».
(ІІ модуль)
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 101 «Екологія», 161 «Хімічні технології та інженерія», 162 «Біотехнології та біоінженерія»'
2019 Волосова Н.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Інформаційні системи та технології»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 054 «Соціологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» '
2021 Волосова Н.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Вища та прикладна математика».
( IІ модуль).
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 101 «Екологія», 161 «Хімічні технології та інженерія», 162 «Біотехнології та біоінженерія»'
2023 Волосова Н.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Основи інформатики та прикладної лінгвістики»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 “Філологія” '
2019 Волосова Н.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Комп’ютерна дискретна математика»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” '
2022 Волосова Н.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Математичне моделювання технологічних процесів».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт» '
2021 Волосова Н.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Основи інформатики та прикладної лінгвістики».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності 035 «Філологія», заочної форми навчання'
2019 Волосова Н.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Вступ до теорії ймовірності».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності 054 «Соціологія», заочна форма'
2018 Волосова Н.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Дискретна математика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» '
2022 Волосова Н.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Комп’ютерна дискретна математика»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” '
2022 Волосова Н.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Вступ до теорії ймовірності»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 054 “Соціологія” за освітньо-професійною програмою “Соціологія” '
2023 Волосова Н.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Інформаційні системи і технології»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудування”, 274 “Автомобільний транспорт” заочної форми навчання'
2020 Волосова Н.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Вища та прикладна математика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 101 «Екологія», 161 «Хімічні технології та інженерія», 162 «Біотехнології та біоінженерія»'
2019 Волосова Н.М.
Комплект комплексної контрольної роботи '«Вища та прикладна математика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностеs 162 «Біотехнології та біоінженерія» '
2020 Волосова Н.М.
Силабус '«Інформаційні системи і технології»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою “Прикладна механіка” '
2020 Волосова Н.М.
Силабус '«Інформаційні системи та технології».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування»'
2023 Волосова Н.М.
Силабус '«Математичне моделювання технологічних процесів»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-науковою програмою «Автомобільний транспорт»'
2022 Волосова Н.М.
Силабус '«Математичне моделювання технологічних процесів ».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо-професійними програмами «Технології машинобудування» '
2022 Волосова Н.М.
Силабус '«Інформаційні системи і технології»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” за освітньо-професійною програмою “Автомобільний транспорт” '
2020 Волосова Н.М.
Силабус '«Інформаційні системи та технології».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 054 «Соціологія» за освітньо-професійною програмою «Соціологія»'
2023 Волосова Н.М.
Силабус '«Дискретна математика»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 113 “Прикладна математика”” за освітньо-професійною програмою “Прикладна математика”'
2022 Волосова Н.М.
Силабус '«Інформаційні системи і технології».
Для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 133“Галузеве машинобудування” за освітньо-професійною програмою “Галузеве машинобудування”'
2022 Волосова Н.М.
Силабус '«Вища та прикладна математика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2023 Волосова Н.М.
Силабус '«Вища та прикладна математика».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології та біоінженерія»'
2020 Волосова Н.М.
Силабус '«Вступ до теорії ймовірності»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 054 “Соціологія” за освітньо-професійною програмою “Соціологія” '
2020 Волосова Н.М.
Силабус '«Інформаційні системи та технології».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування»'
2023 Волосова Н.М.
Силабус '«Інформаційні системи та технології».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»'
2023 Волосова Н.М.