Кафедра електроніки та електронних комунікацій

arrt_sianov.jpgПроф., д.т.н.
С’янов Олександр Михайлович

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Мережі зв’язку».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка'
2017 С’янов О.М.
Робоча програма '«Цифрове оброблення зображень ».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка '
2017 С’янов О.М.
Робоча програма '«Радіотехнічні системи».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка '
2017 С’янов О.М.
Робоча програма '«Переддипломна практика».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка”
очна форма навчання '
2018 С’янов О.М.,
Кулик М.В.
Робоча програма '«Пристрої цифрового оброблення сигналів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
(Очної форми навчання) '
2019 С’янов О.М.
Робоча програма '«Математичне моделювання систем і процесів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка '
2017 С’янов О.М.
Робоча програма '«Проектування радіоелектронних пристроїв ».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка '
2017 С’янов О.М.
Навчальний посiбник '«Радіовимірювання».
Для студентів за напрямом підготовки «Радіотехніка» ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ І ОБРОБКА ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ'
2010 С’янов О.М.,
Рязанцев О.В.,
Литвиненко В.А.
Конспект лекцiй '«Математичне моделювання систем і процесів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»'
2018 С’янов О.М.,
Марченко С.В.
Конспект лекцiй '«Цифрове оброблення зображень».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 172 “Електронні комунікації та радіотехніка”'
2023 С’янов О.М.
Конспект лекцiй '«Пристрої цифрового оброблення сигналів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
(Очної форми навчання) '
2018 С’янов О.М.
Конспект лекцiй '«Радіотехнічні системи».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка”'
2018 С’янов О.М.,
Марченко С.В.
Конспект лекцiй '«Спецрозділи з теорії передавання інформації».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» '
2018 С’янов О.М.,
Марченко С.В.
Конспект лекцiй '«Теорія передавання інформції».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» '
2018 С’янов О.М.,
Марченко С.В.
Конспект лекцiй '«Мережі зв’язку».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»'
2018 С’янов О.М.,
Марченко С.В.
Конспект лекцiй '«Проектування радіоелектронних пристроїв».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка”'
2018 С’янов О.М.,
Марченко С.В.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Спецрозділи з теорії передавання інформації».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» '
2018 С’янов О.М.,
Марченко С.В.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Мережі зв’язку».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»'
2018 С’янов О.М.,
Кулик М.В.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Теорія передавання інформції».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» '
2018 С’янов О.М.,
Марченко С.В.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Проектування радіоелектронних пристроїв».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка”'
2018 С’янов О.М.,
Кулик М.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Проектування радіоелектронних пристроїв».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка”'
2018 С’янов О.М.,
Кулик М.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Математичне моделювання систем і процесів».
Тема:«Рупорна антена»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»'
2018 С’янов О.М.,
Кулик М.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Математичне моделювання систем і процесів».
Тема:«Коаксіальне T – Розгалуження»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»'
2018 С’янов О.М.,
Кулик М.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Математичне моделювання систем і процесів».
Тема:«Діаграма спрямованості антеною решітки»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»'
2018 С’янов О.М.,
Кулик М.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Мережі зв’язку».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»'
2018 С’янов О.М.,
Кулик М.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Радіотехнічні системи».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка”'
2018 С’янов О.М.,
Кулик М.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Спецрозділи з теорії передавання інформації».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» '
2018 С’янов О.М.,
Марченко С.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Математичне моделювання систем і процесів».
Тема:«Мікрополосковий фільтр»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»'
2018 С’янов О.М.,
Кулик М.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Цифрове оброблення зображень».
Тема.“Оброблення зображень в середовищі MatLab”
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка”'
2018 С’янов О.М.,
Кулик М.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Математичне моделювання систем і процесів».
Тема:«Моделювання системи стеження»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»'
2018 С’янов О.М.,
Кулик М.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Цифрове оброблення зображень».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 172 “Електронні комунікації та радіотехніка”'
2023 С’янов О.М.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Пристрої цифрового оброблення сигналів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
(Очної форми навчання) '
2018 С’янов О.М.,
Кулик М.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Теорія передавання інформції».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» '
2018 С’янов О.М.,
Марченко С.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Математичне моделювання систем і процесів».
Тема:«Модель виявлювача сигналу»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»'
2018 С’янов О.М.,
Кулик М.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Теорія передавання інформції».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» '
2018 С’янов О.М.,
Марченко С.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Пристрої цифрового оброблення сигналів».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
(Очної форми навчання) '
2018 С’янов О.М.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Проектування радіоелектронних пристроїв».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка”'
2018 С’янов О.М.,
Марченко С.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Радіотехнічні системи».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка”'
2018 С’янов О.М.,
Марченко С.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Математичне моделювання систем і процесів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»'
2018 С’янов О.М.,
Марченко С.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Спецрозділи з теорії передавання інформації».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» '
2018 С’янов О.М.,
Марченко С.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Цифрове оброблення зображень».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка”'
2018 С’янов О.М.,
Марченко С.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Мережі зв’язку».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»'
2018 С’янов О.М.,
Марченко С.В.
Методичні вказівки до кваліфікаційної роботи (бакалавра) '«Кваліфікаційна робота»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка”'
2019 С’янов О.М.,
Марченко С.В.
Силабус '«Радіотехнічні системи».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за освітньо-професійною програмою «Телекомунікації та радіотехніка» '
2022 С’янов О.М.
Силабус '«Цифрове оброблення зображень».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за освітньо-професійною програмою «Телекомунікації та радіотехніка» '
2022 С’янов О.М.
Силабус '«Математичне моделювання систем і процесів».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за освітньо-професійною програмою «Телекомунікації та радіотехніка» '
2022 С’янов О.М.
Силабус '«Проектування радіоелектронних пристроїв».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за освітньо-професійною програмою «Телекомунікації та радіотехніка» '
2022 С’янов О.М.
Силабус '«Мережі зв’язку».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за освітньо-професійною програмою «Телекомунікації та радіотехніка» '
2022 С’янов О.М.