Кафедра електроніки

ea_trikilo.jpgДоцент, к.т.н.
Трикіло Алік Івановіч

Розклад занять на головній сторінці сайту


Робоча програма '«Автоматизоване схемо-технічне проектування».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 171 Електроніка за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2023 Трикіло А.І.
Робоча програма '«Методи радіаційної фізики в біомедицині».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» '
2021 Трикіло А.І.
Робоча програма '«Технологічні основи електроніки».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 153 Мікро- та наноситемна техніка за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наноситемна техніка», 171 Електроніка за освітньо-професійною програмою «Електроніка»'
2019 Трикіло А.І.
Робоча програма '«Теорія автоматичного керування».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 153 «Мікро- та наноситемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наноситемна техніка» та 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка»
(Очна та заочна форми навчання)'
2019 Трикіло А.І.,
Клочко К.А.,
Устименко В.О.
Робоча програма '«Біоелектричні процеси»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» '
2022 Трикіло А.І.
Робоча програма '«Застосування мережних технологій при побудові інформаційно-діагностичних систем»».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 153 Мікро- та наноситемна техніка за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наноситемна техніка» '
2022 Трикіло А.І.
Робоча програма '«Моделювання електронних систем».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 171 Електроніка за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2023 Трикіло А.І.
Навчальний посiбник '«Енергетична електроніка»
Автори:Жуйков В.Я., Рогаль В.В., Будьоний О.В.,Пілінський В.В., Швайченко В.Б., Співак В.М., Бойко В.І., Зорі А.А.,Радіонова М.В., Хохлов Ю.В., Мороз А.В..
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 171 “Електроніка”'
2008 Трикіло А.І.,
Багрій В.В.,
Бойко В.І.
Конспект лекцiй '«Методи перетворення сигналів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка», 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка»'
2021 Трикіло А.І.,
Марченко С.В.
Конспект лекцiй '«Математичне моделювання в електроніці».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 171 “Електроніка” освітньо-професійної програми “Електроніка”'
2023 Трикіло А.І.
Конспект лекцiй '«Методи радіаційної фізики в біомедицині».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» '
2021 Трикіло А.І.
Конспект лекцiй '«Взаємодія біооб’єктів з фізичними полями».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» '
2022 Трикіло А.І.
Конспект лекцiй '«Біоелектричні процеси».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» '
2022 Трикіло А.І.,
Ларичева Л.П.
Конспект лекцiй '«Автоматичне схемотехнічне проектування».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 171 Електроніка за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2023 Трикіло А.І.
Конспект лекцiй '«Застосування мережних технологій при побудові інформаційно-діагностичних систем».
розділ:“Глобальна мережа InterNet”
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 153 “Мікро-та наноситемна техніка”
освітньо-професійної програми “Мікро-та наноситемна техніка” '
2023 Трикіло А.І.
Конспект лекцiй '«Моделювання біофізичних процесів».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка»'
2022 Трикіло А.І.
Конспект лекцiй '«Технологічні основи електроніки».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 153 Мікро- та наноситемна техніка за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наноситемна техніка», 171 Електроніка за освітньо-професійною програмою «Електроніка»'
2019 Трикіло А.І.
Конспект лекцiй '«Теорія автоматичного керування».
Розділ 2. Аналіз систем керування та синтез регуляторів
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 153 «Мікро- та наноситемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наноситемна техніка» та 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка»
(Очна та заочна форми навчання)'
2019 Трикіло А.І.,
Клочко К.А.,
Устименко В.О.
Конспект лекцiй '«Теорія автоматичного керування».
РОЗДІЛ 1. Моделі лінійних об'єктів та типові динамічні ланки
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 153 «Мікро- та наноситемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наноситемна техніка» та 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка»
(Очна та заочна форми навчання)'
2019 Трикіло А.І.,
Клочко К.А.,
Устименко В.О.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Теорія автоматичного керування».
РОЗДІЛ 1. Моделі лінійних об’єктів та типові динамічні ланки. “Типові ланки автоматичних систем керування“
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 153 «Мікро- та наноситемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наноситемна техніка» та 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка»
(Очна та заочна форми навчання)'
2019 Трикіло А.І.,
Клочко К.А.,
Устименко В.О.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Енергетична електроніка».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей: 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка» очної та заочної форм навчання'
2020 Трикіло А.І.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Біоелектричні процеси»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» '
2022 Трикіло А.І.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Технологічні основи електроніки».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 153 Мікро- та наноситемна техніка за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наноситемна техніка», 171 Електроніка за освітньо-професійною програмою «Електроніка»'
2019 Трикіло А.І.
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт '«Методи перетворення сигналів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка», 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка»'
2021 Трикіло А.І.,
Марченко С.В.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Застосування мережних технологій при побудові інформаційно-діагностичних систем».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка»'
2022 Трикіло А.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Математичне моделювання в електроніці».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 171 Електроніка за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2023 Трикіло А.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Методичні вказівки до використання системи схемотехнічного моделювання електронних пристроїв в середовищі Micro-Cap».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2020 Трикіло А.І.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Методи радіаційної фізики в біомедицині».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» '
2021 Трикіло А.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Технологічні основи електроніки».
Матеріали для самостійного вивчення.
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 153 Мікро- та наноситемна техніка за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наноситемна техніка», 171 Електроніка за освітньо-професійною програмою «Електроніка»'
2019 Трикіло А.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Моделювання біофізичних процесів».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка»'
2023 Трикіло А.І.,
Волошин Р.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Математичне моделювання в електроніці».
Тема:“Формалізація законів Ома і Киргофа в математичних моделях електронних систем”
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 171 Електроніка за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2023 Трикіло А.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Взаємодія біооб’єктів з фізичними полями».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» '
2022 Трикіло А.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Застосування мережних технологій при побудові інформаційно-діагностичних систем».
розділ:“Глобальна мережа InterNet”
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 153 “Мікро-та наноситемна техніка”
освітньо-професійної програми “Мікро-та наноситемна техніка” '
2023 Трикіло А.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Енергетична електроніка».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей: 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка» очної та заочної форм навчання'
2020 Трикіло А.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Електронні засоби автоматичного виробництва»
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2021 Волошин Р.В.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Біоелектричні процеси».
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» '
2022 Трикіло А.І.,
Ларичева Л.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Автоматичне схемотехнічне проектування».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 171 Електроніка за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2023 Трикіло А.І.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Методи перетворення сигналів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка», 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка»'
2021 Трикіло А.І.,
Марченко С.В.
Силабус '«Методи перетворення сигналів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка», 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка»'
2021 Трикіло А.І.
Силабус '«Теорія автоматичного керування»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 153 “Мікро- та наноситемна технік” за освітньо-професійною програмою “Мікро- та наноситемна технік” '
2020 Трикіло А.І.
Силабус '«Енергетична електроніка»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 171 “Електроніка” за освітньо-професійною програмою “Електроніка” '
2020 Трикіло А.І.
Силабус '«Технологічні основи електроніки»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 171 “Електроніка” за освітньо-професійною програмою “Електроніка” '
2020 Трикіло А.І.
Силабус '«Застосування мережних технологій при побудові інформаційно-діагностичних систем».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 153 “Мікро- та наноситемна техніка” за освітньо-професійною програмою “Мікро- та наноситемна техніка” '
2020 Трикіло А.І.
Силабус '«Методи перетворення сигналів»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка», 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка»'
2021 Трикіло А.І.
Силабус '«Вакуумна та плазмова електроніка»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» '
2020 Волошин Р.В.
Силабус '«Енергетична електроніка»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 153 “Мікро- та наноситемна технік” за освітньо-професійною програмою “Мікро- та наноситемна технік” '
2020 Трикіло А.І.
Силабус '«Застосування мережних технологій »
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 171 “Електроніка” за освітньо-професійною програмою “Електроніка” '
2020 Трикіло А.І.
Силабус '«Моделювання в електроніці»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 171 “Електроніка” за освітньо-професійною програмою “Електроніка” '
2020 Трикіло А.І.
Силабус '«Моделювання в електроніці»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 153 “Мікро- та наноситемна техніка” за освітньо-професійною програмою “Мікро- та наноситемна техніка” '
2020 Трикіло А.І.
Силабус '«Автоматизоване схемо-технічне проектування».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 171 “Електроніка” за освітньо-професійною програмою “Електроніка”'
2020 Трикіло А.І.
Силабус '«Вакуумна та плазмова електроніка»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 171 «Електроніка» за освітньо-професійною програмою «Електроніка» '
2020 Волошин Р.В.
Силабус '«Теорія автоматичного керування»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 171 “Електроніка” за освітньо-професійною програмою “Електроніка” '
2020 Трикіло А.І.
Силабус '«Автоматизоване схемо-технічне проектування»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 171 “Електроніка” за освітньо-професійною програмою “Електроніка” '
2020 Трикіло А.І.
Силабус '«Технологічні основи електроніки»
Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 153 “Мікро- та наноситемна техніка” за освітньо-професійною програмою “Мікро- та наноситемна техніка” '
2020 Трикіло А.І.
Силабус '«Моделювання електронних систем».
Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 171 “Електроніка” за освітньо-професійною програмою “Електроніка”'
2020 Трикіло А.І.