Підготовка докторів філософії

Асистентська, педагогічна, науково-дослідна практики

Підготовка докторів філософії зі спецільності 274 "Автомобільний транспорт"

Підготовка докторів філософії зі спецільностей 131 "Прикладна механіка", 132 "Матеріалознавство",
133 "Галузеве машинобудування"

Підготовка докторів філософії зі спецільності 161 "Хімічні технології та інженерія"