Заочна форма навчання

Скорегований графік навчального процесу на 2015-2016 нав.р.(заочна форма навчання) - Докладніше..

Навчальний процес заочної форми навчання органiзовано таким чином, що протягом семестру студенти мають можливiсть у зручний для них час користуватись лабораторною базою, комп'ютерною технiкою, кабiнетами креслення та курсового проектування, читальною залою бiблiотеки, зустрiчатись з викладачами для отримання необхiдної консультацiї.

Двiчi на рiк студенти-заочники викликаються на сесiю, яка триває 2-3 тижнi - в залежностi вiд курсу. В цей час вони захищають контрольнi та курсовi роботи, виконують лабораторнi роботи, складають залiки та iспити з дисциплiн, якi вивчали протягом семестру. Пiсля цього студенти слухають лекцiї, беруть участь у семiнарських i практичних заняттях та отримують завдання на наступний семестр. На час сесiї, згiдно з чинним законодавством, студенту-заочнику надається додаткова оплачувана вiдпустка.

Старшокурсники мають один вiльний день на тиждень з 50% оплатою i 1-2 днi - без оплати. На перiод пiдготовки i захисту дипломного проекту студенту-заочнику надається 4-мiсячна вiдпустка з оплатою.

Навчання вiдбувається за державним замовленням та на контрактнiй основi. Термiн навчання: бакалавр - п'ять рокiв; спецiалiст - шiсть рокiв.