Факультет менеджменту, економіки, соціології та філології

Декан факультету
доцент, к.е.н. Караван Наталія Анатоліївна
Заступник декана:
доцент, к.е.н. Ткаченко Ірина ПетрівнаСьогоднi на факультетi зi студентами працюють висококвалiфiкованi i досвiдченi спецiалiсти, серед яких доктори наук, професори М.С.Конох, Н.I. Ревенко, К.Ю.Богомаз, три заслужених працiвника вищої школи України, бiльше сорока кандидатiв наук, доцентiв.

Факультет забезпечує:

  • вмiння реально оцiнювати соцiально-економiчнi процеси в життi країни, тенденцiї та перспективи розвитку України у системi свiтових господарських зв'язкiв;
  • вмiння давати правильну професiйну оцiнку тим чи iншим економiчним явищам i процесам, вести дискусiї, вiдстоювати свою позицiю, користуватися джерелами поточного законодавства та нормативними актами, вмiння приймати професiйнi рiшення з урахуванням їх соцiально-економiчних наслiдкiв.
Завдяки iснуючим iнтеграцiйним зв'язкам студенти забезпечуються базами практики на провiдних пiдприємствах, банках з передовими органiзацiйно-технологiчними процесами i сучасним обладнанням. Навчання на факультеті проводиться за новітніми методиками в аудиторіях з найсучаснішим обладнанням. Колектив спеціалістів-професіоналів, вчених, викладачів постійно вдосконалює форми та методи навчання. Основу освітньої програми підготовки майбутніх спеціалістів вищої кваліфікації складають фундаментальні, гуманітарні, соціально-економічні та професійно-орієнтовані дисципліни. Поряд із обов’язковими дисциплінами студенти вивчають ряд дисциплін за власним вибором. Для отримання практичних навичок усі наші студенти проходять практику в провідних закладах та на підприємствах.

       Студентський колектив факультету - це спільнота ерудованих та цілеспрямованих майбутніх фахівців з розвинутим самоврядуванням, науковими гуртками, гуртками художньої самодіяльності, спортивними секціями, всіма необхідними умовами для навчання та побуту в гуртожитках. Студенти мешкають у сучасному гуртожитку, в кімнатах розрахованих на два-три мешканця. До послуг студентів є їдальня, кафе, буфети, стадіон, чотири спортивних та тренажерних зали, спортивні секції з волейболу, футболу, тенісу, аеробіки, силової підготовки тощо. Студенти мають можливість працювати в комп’ютерних класах, обладнаних сучасними ПК, що мають вихід у мережу Інтернет.

      До складу факультету входять кафедри:

  • Фінансів та обліку - випускова (завідувач – Каламбет Світлана Валеріївна, д.е.н., професор);
  • Секція обліку і аудиту кафедри фінансів та обліку - (керівник секції Будько Оксана Володимирівна, к.е.н., професор);
  • Менеджменту організацій і адміністрування - випускова (завідувач – Коренюк Петро Іванович, д.е.н., професор);;
  • Економіки та організації виробництва (завідувач – Плахотнік Олена Олександрівна, д.е.н., професор);
  • Перекладу - випускова (завідувач – Воронова Зоя Юріївна, к.філ.н., доцент);
  • Соціології - випускова (завідувач – Богомаз Костянтин Юхимович, д.і.н., професор);
  • Філософії і історії України (завідувач – Донченко Світлана Павлівна, д.і.н, професор).