Механiчний факультет

Декан факультету
доцент Солод Володимир Юрiйович
Заст. декана:
доцент Чухно Сергiй Iванович


      Механічний факультет створено у 1972 році. За роки існування на факультеті підготовлено близько 4 тис. фахівців.
Сьогодні на факультеті навчається 700 студентів, працює 50 викладачів, з них 80% мають вчені ступені та звання.

      До складу факультету входять кафедри:

 • Технологія машинобудування (завідувач – професор О.М.Тіхонцов);
 • Механічне обладнання металургійних заводів (завідувач - професор О.О.Бейгул);
 • Автомобілі та автомобільне господарство (завідувач - ректор ДДТУ, професор О.М.Коробочка);
 • Обладнання харчових та переробних виробництв (завідувач - професор І.В.Бельмас);
 • Теоретичної та прикладної механіки (завідувач - професор Л.М.Мамаєв);
 • Графіки (завідувач - доцент В.В.Дорофєєв)

       На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за наступними спеціальностями та формами навчання:

 • напрям 050502 «ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА»:
  • «Технологія машинобудування» (денна, заочна, заочна зі скороченим терміном навчання)
 • напрям 050503 «МАШИНОБУДУВАННЯ»:
  • «Металорізальні верстати та системи» (денна);
  • «Інструментальне виробництво» (денна);
  • «Металургійне обладнання» (денна, заочна, заочна зі скороченим терміном навчання);
  • «Обладнання харчових та переробних виробництв» (денна, заочна, заочна зі скороченим терміном навчання)
 • напрям 070106 «Автомобільний транспорт»:
  • «Автомобілі та автомобільне господарство» (денна, заочна, заочна зі скороченим терміном навчання)

       Всі спеціальності факультету акредитовані за четвертим рівнем, тобто здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями - бакалавр, спеціаліст і магістр. Механічний факультет здійснює підготовку фахівців за державним замовленням; за контрактом за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

       Основними напрямами наукової діяльності є вдосконалення допоміжних процесів машинобудування, дослідження і оптимізація процесів різання, підвищення ефективності процесів експлуатації і ремонту автомобілів, дослідження динаміки обладнання металургійних заводів. На всеукраїнських олімпіадах, студентських конференціях різного рівня студенти-механіки щорічно займають призові місця. Кращі студенти мають змогу після закінчення університету поступити до аспірантури при кафедрах теоретичної та прикладної механіки, технології машинобудування, автомобілів та автомобільного господарства, металургійного обладнання, обладнання харчових та переробних виробництв.

       Факультет має десятки навчальних та науково-дослідних лабораторій, що оснащені верстатним обладнанням, діагностичними стендами, діючими установками, сучасними приладами та устаткуванням. Студенти мають можливість працювати у комп’ютерних класах, оснащених сучасними ПК, що мають вихід в мережу Інтернет.

       Студенти мешкають у сучасному гуртожитку, де у кімнатах живуть двоє-троє осіб. До послуг студентів є: їдальня, кафе, буфети, стадіон, чотири спортивних та тренажерних зали. На факультеті проводиться активна культурно-масова робота. Студенти мають змогу займатись у спортивних секціях з волейболу, футболу, тенісу, аеробіки, силової підготовки та ін. Останні роки факультет стабільно займає призові місця в спартакіаді університету.