Дніпровський державний технічний університет

Запрошує на навчання за спеціальностями:

035 Філологія
054 Соціологія
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
101 Екологія
104 Фізика і астрономія
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
136 Металургія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
144 Теплоенергетика
153 Мікро- та наносистемна техніка
161 Хімічні технології та інженерія
162 Біотехнологія та біоінженерія
171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
274 Автомобільний транспорт