Кафедра автомобілів та автомобільного господарства

ag_sereda.jpgЗав.каф.,проф., д.т.н.,академік АН МІТ.
Середа Борис Петрович

Докладніше
Розклад


Навчальна програма '«Математичне моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту».
Для студентів за напрямом підготовки: “Автомобілі та автомобільне господарство”'
2015 Середа Б.П.
Навчальна програма '«Управління якістю в обслуговуванні і ремонті автомобілів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” '
2017 Середа Б.П.
Навчальна програма '«Інформаційні комп’ютерні системи автомобільного транспорту».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” '
2017 Середа Б.П.
Робоча програма '«Інформаційні комп’ютерні системи автомобільного транспорту».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” '
2017 Середа Б.П.
Робоча програма '«Математичне моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту».
Для студентів за напрямом підготовки: “Автомобілі та автомобільне господарство”'
2015 Середа Б.П.
Робоча програма '«Управління якістю в обслуговуванні і ремонті автомобілів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” '
2017 Середа Б.П.
Конспект лекцiй '«Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту».
Для студентів за напрямом підготовки “Автомобільний транспорт ” '
2015 Середа Б.П.
Конспект лекцiй '«Інформаційні комп’ютерні системи автомобільного транспорту».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” '
2017 Середа Б.П.
Конспект лекцiй '«Управління якістю в обслуговуванні і ремонті автомобілів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” '
2017 Коробочка О.М.,
Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Інформаційні комп’ютерні системи автомобільного транспорту».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” '
2017 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Математичне моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту».
Для студентів за напрямом підготовки “Автомобільний транспорт”'
2015 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання практичних занять '«Управління якістю в обслуговуванні і ремонті автомобілів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” '
2017 Коробочка О.М.,
Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Інформаційні комп’ютерні системи автомобільного транспорту».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” '
2017 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Математичне моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту».
Для студентів за напрямом підготовки “Автомобільний транспорт”'
2015 Середа Б.П.
Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи '«Управління якістю в обслуговуванні і ремонті автомобілів».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для студентів зі спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” '
2017 Середа Б.П.
Методичні вказівки '«Проведення педагогічної практики».
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»
(Очної та заочної форми навчання) '
2017 Шматко Д.З.,
Середа Б.П.,
Авер’янов В.С.